Beste Reynaertlezer,12 maart 2007 Een nieuwe jaargang van‘het Geel Boeksken’ligt in je brievenbus. Ook dit jaar heeft de voorbereiding heel wat werk gevraagd. De Reynaertredactie wil iedereen van harte bedanken voor het vele werk dat geleverd werd. Bedankt ook aan de trouwe adverteerders voor hun blijvende steun. Het resultaat mag er zijn. Onze AVK-ploeg mag met tevredenheid terugblikken op het afgelopen werkjaar. De AVK organiseerde zoals elk jaar tal van activiteiten met als hoogtepunten,de plaatselijke 11-juliviering,het pannenkoekenfeest op Lichtmis en de 11 novemberherdenking. Daarnaast nam de AVK deel aan heel wat activiteiten in Belsele,in Sint-Niklaas en in Vlaanderen. De AVK is een cultuurspreidende vereniging die o.a. via‘De Reynaert’aan deze doelstellingen werkt. In 2007 wil de AVK op hetzelfde elan verder gaan. De 15de kalligrafiecursus loopt al enkele weken. Er wordt druk nagedacht over de 11 juli-viering van dit jaar. De AVK werkt mee aan de initiatieven van de deelcultuurraad,nl. de voorstelling van de film van Al Gore op 4 mei en de cultuurmarkt begin september. 2007 wordt voor AVK trouwens een boeiend jaar. AVK bestaat 40 jaar en‘De Reynaert’is aan zijn 25ste jaargang toe Dit moet gepaard gaan met enkele extra activiteiten. De redactie houdt u op de hoogte. 2007 is ook het priester Daensjaar. Deze priester was rond de eeuwwisseling actief in de streek van Aalst,maar zijn ideeën vonden hun weg naar heel Vlaanderen. Mede dank zij het boek van Louis Paul Boon en de film van Stijn Coninx is zijn naam vandaag bekend ver buiten de landsgrenzen. De Christelijke Volkspartij van priester Daens was het begin van de Christelijke arbeidersbeweging. Hij werkte samen met socialisten en sociale liberalen om de levensstandaard van de Vlaamse arbeiders te verbeteren. Anno 2007 moet de strijd tegen de armoede,ook in Vlaanderen verder gezet worden. Meer dan 300 000 Vlamingen kunnen geen dokter betalen als ze plotseling ziek worden. Wie laag op de ladder staat,is slechter af op vlak van levensverwachting,mentale en fysieke gezondheid. Leven in armoede leidt zelfs tot vroegtijdige veroudering. Het leefloon ligt in ons land 17%onder de Europese armoedegrens. Als we aan dit tempo blijven voort bouwen,duurt het nog 264 jaar voor aan de vraag van sociale woningen is voldaan. De prijzen van de woningen op de privé-markt swingen de pan uit. Jonge gezinnen kunnen zich geen eigen stek meer veroorloven,zonder diep in de portemonnee te tasten. Ook het onderwijs kampt in Vlaanderen met een toenemende ongelijkheid. De kloof tussen kop en staart wordt steeds groter. Tientallen jonge mensen verlaten de school zonder getuigschrift en komen onvoorbereid op de arbeidsmarkt. De minister van onderwijs tracht de grootste nood te lenigen,maar er is veel meer geld nodig om het tij te doen keren. Ondanks het feit dat Vlaanderen vandaag een van de welvarendste regio’s ter wereld is,vallen nog heel wat mensen uit de boot. Inzet voor al deze mensen,strijd tegen armoede en uitsluiting waren de motieven van priester Daens. Ze zijn nog steeds actueel. Vlaanderen heeft de laatste vijftig jaar al een lange weg afgelegd. Het moet verdere inspanningen leveren om de zwakkeren in de maatschappij voldoende kansen te geven. en laten te integreren in onze kennismaatschappij. De federale verkiezingen van juni moeten aan Vlaanderen meer bevoegdheden geven om eigen klemtonen te leggen,om de problemen in de gezondheidszorg,tewerkstelling en justitie volgens eigen inzichten aan te pakken. Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de financiële gevolgen van de gekozen richting. De Vlaamse partijen moeten bij de volgende regeringsonderhandelingen eensgezind de Vlaamse kaart trekken. Immobilisme in de staatshervorming betekent achteruitgaan. Zoals alle volkeren in Europa en de wereld heeft Vlaanderen het recht om zijn eigen weg te gaan in de geschiedenis. Alle partijen steunden de resoluties in het Vlaams parlement.De Vlaamse beweging verzoekt de partijleiders woord te houden. Dit is ook het thema van het Zangfeest op 22 april. Beste Reynaertlezer,je zal in deze Reynaert naast de gewone rubrieken,heel wat informatie vinden over sport. Je leest er een In Memoriam van Elère Rossaert,voorzitter van de Belseelse Trappers. Je zal deze maand tevergeefs zoeken naar‘De Vrije Teugel’van ons redactielid Arnold Vdm. Hij heeft eenmalig verlof gekregen en zijn plaats afgestaan aan de Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia. Maar wees gerust in het zomernummer verschijnt opnieuw een‘Vrije Teugel’van zijn hand. Geniet ondertussen van wat de lente en onze Reynaert je te bieden heeft.