Beste Reynaertlezer,12 maart 2007 Een nieuwe jaargang van‘het Geel Boeksken’ligt in je brievenbus. Ook dit jaar heeft de voorbereiding heel wat werk gevraagd. De Reynaertredactie wil iedereen van harte bedanken voor het vele werk dat geleverd werd. Bedankt ook aan de trouwe adverteerders voor hun blijvende steun. Het resultaat mag er zijn. Onze AVK-ploeg mag met tevredenheid terugblikken op het afgelopen werkjaar. De AVK organiseerde zoals elk jaar tal van activiteiten met als hoogtepunten,de plaatselijke 11-juliviering,het pannenkoekenfeest op Lichtmis en de 11 novemberherdenking. Daarnaast nam de AVK deel aan heel wat activiteiten in Belsele,in Sint-Niklaas en in Vlaanderen. De AVK is een cultuurspreidende vereniging die o.a. via‘De Reynaert’aan deze doelstellingen werkt. In 2007 wil de AVK op hetzelfde elan verder gaan. De 15de kalligrafiecursus loopt al enkele weken. Er wordt druk nagedacht over de 11 juli-viering van dit jaar. De AVK werkt mee aan de initiatieven van de deelcultuurraad,nl. de voorstelling van de film van Al Gore op 4 mei en de cultuurmarkt begin september. 2007 wordt voor AVK trouwens een boeiend jaar. AVK bestaat 40 jaar en‘De Reynaert’is aan zijn 25ste jaargang toe Dit moet gepaard gaan met enkele extra activiteiten. De redactie houdt u op de hoogte. 2007 is ook het priester Daensjaar. Deze priester was rond de eeuwwisseling actief in de streek van Aalst,maar zijn ideeën vonden hun weg naar heel Vlaanderen. Mede dank zij het boek van Louis Paul Boon en de film van Stijn Coninx is zijn naam vandaag bekend ver buiten de landsgrenzen. De Christelijke Volkspartij van priester Daens was het begin van de Christelijke arbeidersbeweging. Hij werkte samen met socialisten en sociale liberalen om de levensstandaard van de Vlaamse arbeiders te verbeteren. Anno 2007 moet de strijd tegen de armoede,ook in Vlaanderen verder gezet worden. Meer dan 300 000 Vlamingen kunnen geen dokter betalen als ze plotseling ziek worden. Wie laag op de ladder staat,is slechter af op vlak van levensverwachting,mentale en fysieke gezondheid. Leven in armoede leidt zelfs tot vroegtijdige veroudering. Het leefloon ligt in ons land 17%onder de Europese armoedegrens. Als we aan dit tempo blijven voort bouwen,duurt het nog 264 jaar voor aan de vraag van sociale woningen is voldaan. De prijzen van de woningen op de privé-markt swingen de pan uit. Jonge gezinnen kunnen zich geen eigen stek meer veroorloven,zonder diep in de portemonnee te tasten. Ook het onderwijs kampt in Vlaanderen met een toenemende ongelijkheid. De kloof tussen kop en staart wordt steeds groter. Tientallen jonge mensen verlaten de school zonder getuigschrift en komen onvoorbereid op de arbeidsmarkt. De minister van onderwijs tracht de grootste nood te lenigen,maar er is veel meer geld nodig om het tij te doen keren. Ondanks het feit dat Vlaanderen vandaag een van de welvarendste regio’s ter wereld is,vallen nog heel wat mensen uit de boot. Inzet voor al deze mensen,strijd tegen armoede en uitsluiting waren de motieven van priester Daens. Ze zijn nog steeds actueel. Vlaanderen heeft de laatste vijftig jaar al een lange weg afgelegd. Het moet verdere inspanningen leveren om de zwakkeren in de maatschappij voldoende kansen te geven. en laten te integreren in onze kennismaatschappij. De federale verkiezingen van juni moeten aan Vlaanderen meer bevoegdheden geven om eigen klemtonen te leggen,om de problemen in de gezondheidszorg,tewerkstelling en justitie volgens eigen inzichten aan te pakken. Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de financiële gevolgen van de gekozen richting. De Vlaamse partijen moeten bij de volgende regeringsonderhandelingen eensgezind de Vlaamse kaart trekken. Immobilisme in de staatshervorming betekent achteruitgaan. Zoals alle volkeren in Europa en de wereld heeft Vlaanderen het recht om zijn eigen weg te gaan in de geschiedenis. Alle partijen steunden de resoluties in het Vlaams parlement.De Vlaamse beweging verzoekt de partijleiders woord te houden. Dit is ook het thema van het Zangfeest op 22 april. Beste Reynaertlezer,je zal in deze Reynaert naast de gewone rubrieken,heel wat informatie vinden over sport. Je leest er een In Memoriam van Elère Rossaert,voorzitter van de Belseelse Trappers. Je zal deze maand tevergeefs zoeken naar‘De Vrije Teugel’van ons redactielid Arnold Vdm. Hij heeft eenmalig verlof gekregen en zijn plaats afgestaan aan de Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia. Maar wees gerust in het zomernummer verschijnt opnieuw een‘Vrije Teugel’van zijn hand. Geniet ondertussen van wat de lente en onze Reynaert je te bieden heeft.
Bij de voorbereiding van deze Reynaert vernemen wij het plotse overlijden van de voorzitter van de Belseelse Trappers. ELERE ROSSAERT werd geboren op 24 maart 1937.en overleed op 3 maart 2007,ten gevolge van een hartstilstand. Hij was van jongsaf door de wielermicrobe gebeten. Zijn competitiedroom gaf hij eerst door aan zijn zoon Franky en daarna aan zijn kleinzoon Tom De Maesschalck(momenteel 2e-jaars junior). Elère werd dd voorzitter van de Trappers na het overlijden van Etienne Van de Sompel in september 2001. In de algemene vergadering van januari 2002 werd hij effectief tot voorzitter gekozen. Op korte tijd organiseerde hij een eerste jongerenfietsopleiding en richtte hij een jeugd- en damesploeg op. Hij wist dat alles financieel rond te krijgen door een aantal nieuwe sponsors aan te trekken met als orgelpunt de fabrikant van de Museeuwfietsen. Zo slaagde hij er ook in Johan Musseeuw te bewegen tot het aanvaarden van het peterschap over de Kidstocht. Elère Rossaert deed de club op 5 jaar tijd uitgroeien tot een peloton van 160 wielertoeristen. Hijzelf was al 20 jaar lid en reed 750 ritten mee. We verliezen een goede vriend en gedreven voorzitter. De verslagenheid bij de vrienden in Belsele is groot. Julien Ghesquiére,PR verantwoordelijke van de Belseelse Trappers. De Reynaert biedt aan zijn diepbedroefde echtgenote,kinderen en kleinkinderen,en aan de vriendenkring van de Belseelse Trappers haar oprechte deelneming aan.
Zon 25 mrt 11u in de O.L.Vrouwkerk Temse voor“HERDENKING GEBROEDERS VAN RAEMDONCK”,90 jaar geleden overleden. Vr 29 mrt 20u in‘De Klavers’PHOENIX-TONEEL“Blankenberge” Zon 1 apr 11u in de collegekerk 61ste Dr A BORMS HERDENKING. (Ontwikkelingswerker,activist,leraar,voorzitter Raad van Vlaanderen) . Celebrant Daniël De Smet,lector Annemie. Charlier,piano Michiel Cuynen. Dins 3 apr 20u in de Sint-Andreas en Ghislenuskerk PASSIECONCERT door het VLAAMS RADIO KOOR. kaarten갱3,Korting voor -18 en+55 aan갱1. Er is ook groepstarief vanaf 15 pers aan갱0. Reserveren:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 03/766 39 39 Za 14 apr“BELFEST” Belseels feest van de Jeugdraad op de Kouter(ingang tussen t Ey&Wereldwinkel)om 14u vertrek fietstocht,ook skaten en om 21 u FUIF van de Deel-Jeugd-Raad. Alle info bij secretaris Koen Verbruggen 0485-674362 Do 19 apr en 10 mei AVK-KALLIGRAFIE-CURSUS,(19u tot 22u)Vooraf inschr:Guido Stevens 03-772 46 00. (ingang:갱1/avond) Za 21 apr 20u in sportpaleis Antw. NEKKANACHT met Boudewijn de Groot Zo 22 apr 14u sportpaleis Antw:70ste Vlaams Nationaal Zangfeest. (Kaarten aan vvk bij secr voor 15 apr.) Za 22 apr DAG VAN DE AARDE Belsele“wandeling MIERENNEST” Vrij 4 mei 19u30 FILM‘AN INCONVENIENT TRUTH’in‘De Klavers’. DCR voorzitter Annemie Charlier verwelkomt Margaretha Guidone,die in Nairobi ons land vertegenwoordigde op de klimaatconferentie. Er is gelegenheid tot een informele babbel en een kijkje aan de infostand van het stadsbestuur en van de confederatie van de bouw over alle mogelijke premies en initiatieven in verband met bouwen en de klimaatproblematiek. Meer info bij Annemie Charlier. Org.:Deelcultuurraad Belsele. Vrij 11 mei en za 12 mei naar FESTIVAL TEN VREDE in Diksmuide. Affiches en kaarten te verkrijgen via ons secretariaat. Zo 10 juni met AVK naar DAENSDAG met TV-mis om 10u in Sint-Maartenskerk Aalst en om 11u15 bloemenhulde aan Daens-monument,gevolgd door:GELEID BEZOEK. (Am Verbruggen werd geïnspireerd door de Vlaamse en sociale ideeën van priester Daens) Van half juni tot eind augustus nemen de Belseelse Kunstvriende–(BKV)deel,aan de groepsTENTOONSTELLING met als thema“de MENS”. samen met de diverse Sint-Niklase creatieve clubs,in het museum Zwijgershoek. Deze tentoonstelling brengt een variatie van beeldende kunsten geproduceerd bij de diverse Sint-Niklaase verenigingen. Van 8/6 tot 10/6 JUBILEUM-TENTOONSTELLING van de Belseelse KUNSTVRIENDEN(BKV)in de KLAVERS. met terugblik op 30-JARIG BESTAAN! Toegang:zaterdag 9. en zondag 10 juni '07 van 10u tot 18u. Woe 21 mrt 19u Grote Markt Sint-Niklaas t.g.v. de INTERNATIONALE DAG TEGEN RASCISME kan je je TROUWBELOFTE hernieuwen voor onze Sint-Niklase schepen van Burgerlijke stand:Wouter Van Bellingen. Onlangs weigerden 3 koppels getrouwd te worden door onze zwarte schepen. Voor de AVK is Wouter een echte Vlaming. Als zwarte baby werd hij door een Vlaamse gezin geadopteerd. Vele Vlamingen adopteerden kinderen uit vreemde contreien. Dit was onder meer zo in de families van Dr Borms en van Amedee Verbruggen. De Reynaertredactie en de Vlaamse beweging veroordeelt ten stelligste elke vorm van racisme.
Dit jaar gaf onze vereniging een bijzonder nieuwjaarsconcert. Marc Weyers nam na 4 jaar dirigeren afscheid van onze fanfare omwille van familiale redenen. Dit afscheid wilden wij niet zomaar laten voorbij gaan. Het nieuwjaarsconcert werd door onze nieuwe dirigent Dennis Van Broeck op een korte periode goed voorbereid als hulde aan Marc. De voorzitter bracht een eerbetoon aan Marc Weyers en bedankte hem voor de frisse wind die hij door onze vereniging liet waaien. Marc dankte op zijn beurt de muzikanten en bestuur voor de goede samenwerking,de fijne momenten zoals de grote concerten met o.a. Barbara Dex,Gunther Neefs,Sandra Kim,Garry Hagger e.a. Marc drukte erop dat hij in zo een korte periode een grote vriendenkring heeft opgebouwd. Hij wenste Dennis Van Broeck het allerbeste toe,hij verwoordde“hier in Belsele zijn zij de goede weg ingeslagen,deze fanfare is in volle bloei,dit is te danken aan het bestuur en muzikanten. Dennis,muzikanten en bestuur doet zo verder,veel geluk gewenst voor de toekomst”! Marc zal onze vereniging niet echt verlaten,samen met zijn echtgenote blijven beiden actief als spelend lid. Dennis Van Broeck is voor onze vereniging geen onbekende. Als kleine knaap speelde hij wel eens mee met zijn trompet samen met zijn vader Albert Van Broeck. Dennis is afkomst van Zele,maar woont momenteel in Gijzegem. Toch maakt Dennis er geen probleem van om wekelijks de verplaatsing te maken naar Belsele,om onze fanfare te leiden. Wij kunnen gerust stellen dat onze vereniging de wind volop in de zeilen heeft:goede bijgewoonde repetities maken het mogelijk om onze fanfare volgend jaar terug voor te stellen bij de provinciale tornooien. Langs deze weg wil ik iedereen,groot en klein,nogmaals stimuleren om bij onze muziekvereniging te komen spelen. Fanfare- en harmoniemuziek is terug in opmars en wordt bij de jeugd terug gewaardeerd en positief bekeken. De oorzaak hiervan vindt zijn oorsprong wellicht doordat de muzikale verenigingen met de tijd mee evolueren en aangepaste muziek brengen. De jeugd vindt het ook fijn om met leeftijdsgenoten te musiceren. De drempel om in de straten te marcheren blijft jammer genoeg nog steeds bestaan. De“dorpsfanfare” is nog steeds‘het’beeld dat de meeste mensen zich voorstellen. Nochtans,eens de mensen een concert hebben bij gewoond,staan ze versteld dat een fanfare véél meer betekent dat het marcheren op straat. Daarom willen we graag iedereen uitnodigen op onze volgende concerten: Vrijdag 8 juni om 20 uur aan de kerk van Belsele met als gastoptreden Barbara Dex. Dit concert wordt GRATIS aangeboden. Zaterdag 6 oktober 2007 brengen we een speciaal Herfstconcert. We nemen jullie mee naar het warme zuiden met salsamuziek,zwoele danseressen en een zuiders combo. Aangepaste drankjes en eten worden aangeboden,enz. Onze werkgroep voor dit concert is reeds volop aan het werk om jullie echt te verwennen en te verrassen. Afspraak dus op 6.10.2007 in“De Klavers”. Vrijdag 14 december 2007 KERSTCONCERT in de Sint-Andreaskerk te Belsele in samenwerking met het Koor en kerstcomité. Wens je meer inlichtingen over onze Kon.Fanfare,neem dan gerust contact op met secretaris Margriet Weerman,Heiakker,25,na tel afspraak op nr 0497/44.26.89 of via e-mail:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Wens je als ouder meer te weten over onze werking voor je je kind wil aansluiten,kom gerust eens langs. We repeteren wekelijks op woensdagavond in het gemeentehuis van 20 u tot 22.00 uur. De jeugd gaat rond 21.15 uur naar huis tijdens het schooljaar. Graag wil ik jullie onze nieuwe bestuursleden voorstellen. Zij sloten zich aan tijdens de algemene vergadering van 2007 Materiaalmeester:Tanguy Van Eetvelde Bibliotheek&partituren,Conny Van Bogaert Conny is ook“spelend lid klarinet”. Wij zoeken dringend mensen voor Drum,percussie! Het bestuur en de muzikanten verwachten jullie massaal op hun activiteiten en zijn steeds bereid jullie te woord te staan. Vriendelijke groeten van voorzitter. Bob Dickschen,en van secretaris Margriet Weerman die steeds bereid zijn voor meer info
Met“Im Weisen Nudel“slaagden de Klokkenlappers voor de 29ste maal er in Belsele aan het lachen te brengen. Eerst dacht onze Reynaert dat de affiche horror voorspelde. Gelukkig bleek op de première dat het opnieuw om een klucht ging. De Reynaert feliciteert langs deze weg Jef Van Osselaer die als debutant positief opviel. Ook aan alle trouwe acteurs van harte proficiat voor hun inzet!
De seniorenraad geeft advies aan het stadsbestuur in verband met het bejaardenhuis‘Herfstrust’van Belsele. Voorzitter Marcel Verdonck juicht de bouw van een tweede dienstencentrum op de voormalige Gerda-terreinen toe,maar hij vindt dat eerst het OCMW-woon- en zorgcentrum‘Herfstrust’in Belsele moet worden aangepakt. ,,De staat van dat rusthuis is schandalig. Om maaréén voorbeeld te geven:geen enkele kamer is uitgerust met sanitaire voorzieningen'',sakkert de voorzitter van de seniorenraad. De AVK weet dit al jaren en steunt de vraag van de seniorenraad volmondig. De behandeling van het Witboek op de extra gemeenteraad van maart is uitgesteld tot in april,wegens een overvloed aan opmerkingen en amendementen. Dit getuigt van een verregaande betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur van de stad. Dit getuigt tevens van gezond verstand bij de nieuwe bestuursploeg om met de verzuchtingen van de bevolking in de mate van het mogelijke te willen rekening houden. De plannen voor het parkgebied in het hart van Belsele krijgen steeds meer vorm. Het openbaar onderzoek is afgelopen. Wie bezwaren had,heeft de kans gekregen die in te dienen. Op een vergadering van de werkgroep ad hoc van de dorpsraad werden de definitieve plannen aan de betrokken bewoners voorgelegd. De AVK is zeer tevreden met het resultaat. Al jaren ijvert zij voor het behoud van de groene zone in het dorp. Ook de realisatie van het saunacomplex krijgt vaste vorm. De AVK is niet gelukkig met de inplanting van een dergelijk grootschalig project in de vallei van de Belselebeek Wij vrezen voor wateroverlast. De inplanting op deze plaats en het groot aantal verwachte bezoekers kan ook op verkeerstechnisch vlak voor problemen zorgen. AVK werkt samen met‘De Raaklijn’aan een project,ondersteund door de Vlaamse gemeenschap. Onder het motto‘Kom uit uw Kot’,worden drie wandelingen door Belsele uitgestippeld. Op 22 april,de Dag van de Aarde’zal de eerste wandeling ingewandeld worden onder de titel‘Wandel je wijs in de Mierennest’. Later volgen nog twee andere wandelingen. Avk werkt ook mee aan een project rond de beek en de beekvallei,‘Mijn Waterweg.’Dit initiatief wil de natuur rond de bestaande beken bewaren en vastleggen voor natuurliefhebbers. In de volgende Reynaert zal je daar meer over vernemen.
REYNAERTSTAPPERS BELSELE–SINAAI Wandelclub Reynaertstappers - Aktivia Lid nr.150 Secretariaat:Heirbaut Rita,Bergstraat 30,9111 BELSELE Als deze Reynaert in de bus valt,is er reeds een drukke periode van onze club achter de rug. We hadden ons jaarfeest met 156 deelnemers en we hebben een reis gemaakt naar Bramberg in Oostenrijk. Tijdens het Krokusverlof hadden we een wandeling waarop we 666 deelnemers mochten verwelkomen,wel goed voor een vrijdag. Nu volgt op 8 april e.k. onze 23ste Reynaerttocht in de Gemengde Basisschool in de Gavermolenstraat te Belsele. Er is een vrije start tussen 8 uur en 15 uur en er is keuze tussen 6-11-17 en 23 km. We zorgen voor een mooi en rustig parkoer en voor verzorgde controleposten. Dan volgt op 1 juli e.k. onze 15de Molsbroektocht in de Basisschool,Kerkhofstraat te Lokeren. Ook hier een vrije start tussen 8 uur en 15 uur en keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. Deze wandeling is zeker aan te raden voor alle natuurliefhebbers,we gaan langs het mooie,beschermde natuurgebied“Het Molsbroek” en tevens ook langs de“Beulaersmeerschen” en het Witte meer in Waasmunster. Hou deze data alvast vrij en kom mee genieten met de Reynaertstappers van de rust en de natuur. Indien je nog op zoek bent naar een goedkope hobby,aarzel niet en vraag inlichtingen op het secretariaat bij Rita Heirbaut,tel. (03) 7724603. http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele
Basisschool Berkenboom Kemzekestraat 20 9111 Belsele–Puivelde tel 03-772.52.44 fax:03-772.58.67 www.deritsheuvel.be Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. vrijdag 22 juni 19.30u schieting liggende wip en gaaibollen 20.30u oudleerlingen instuif en praatcafe zaterdag 23 juni 14.00u optreden van de leerlingen:Heksensabath 15.00u Spelenmarkt en bingo 17.00u BBQ(inschrijven via www.deritsheuvel.be of mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of telefonisch 03-772.52.44)