De seniorenraad geeft advies aan het stadsbestuur in verband met het bejaardenhuis‘Herfstrust’van Belsele. Voorzitter Marcel Verdonck juicht de bouw van een tweede dienstencentrum op de voormalige Gerda-terreinen toe,maar hij vindt dat eerst het OCMW-woon- en zorgcentrum‘Herfstrust’in Belsele moet worden aangepakt. ,,De staat van dat rusthuis is schandalig. Om maaréén voorbeeld te geven:geen enkele kamer is uitgerust met sanitaire voorzieningen'',sakkert de voorzitter van de seniorenraad. De AVK weet dit al jaren en steunt de vraag van de seniorenraad volmondig. De behandeling van het Witboek op de extra gemeenteraad van maart is uitgesteld tot in april,wegens een overvloed aan opmerkingen en amendementen. Dit getuigt van een verregaande betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur van de stad. Dit getuigt tevens van gezond verstand bij de nieuwe bestuursploeg om met de verzuchtingen van de bevolking in de mate van het mogelijke te willen rekening houden. De plannen voor het parkgebied in het hart van Belsele krijgen steeds meer vorm. Het openbaar onderzoek is afgelopen. Wie bezwaren had,heeft de kans gekregen die in te dienen. Op een vergadering van de werkgroep ad hoc van de dorpsraad werden de definitieve plannen aan de betrokken bewoners voorgelegd. De AVK is zeer tevreden met het resultaat. Al jaren ijvert zij voor het behoud van de groene zone in het dorp. Ook de realisatie van het saunacomplex krijgt vaste vorm. De AVK is niet gelukkig met de inplanting van een dergelijk grootschalig project in de vallei van de Belselebeek Wij vrezen voor wateroverlast. De inplanting op deze plaats en het groot aantal verwachte bezoekers kan ook op verkeerstechnisch vlak voor problemen zorgen. AVK werkt samen met‘De Raaklijn’aan een project,ondersteund door de Vlaamse gemeenschap. Onder het motto‘Kom uit uw Kot’,worden drie wandelingen door Belsele uitgestippeld. Op 22 april,de Dag van de Aarde’zal de eerste wandeling ingewandeld worden onder de titel‘Wandel je wijs in de Mierennest’. Later volgen nog twee andere wandelingen. Avk werkt ook mee aan een project rond de beek en de beekvallei,‘Mijn Waterweg.’Dit initiatief wil de natuur rond de bestaande beken bewaren en vastleggen voor natuurliefhebbers. In de volgende Reynaert zal je daar meer over vernemen.