Beste Reynaertlezer,12 juni 2007 Het zal je zeker niet verwonderen dat ik de laatste dagen aan mijn tv-scherm gekluisterd zit om alle beschouwingen over de parlements-verkiezingen te volgen. Winnaars en verliezers zijn bekend. Het Vlaams kartel CD&V–N-VA kon de verwachtingen van de peilingen waarmaken. Jean-Marie Dedecker haalde,buiten alle verwachtingen,ruimschoots de kiesdrempel. Groen! komt met vier verkozenen opnieuw de kamer binnen. Open VLD en het kartel Sp.a-Spirit zijn de grote verliezers. Paars hangt uitgeteld in de touwen. Dat Sp.a-Spirit echter zo zwaar zou verliezen,verwondert vriend en vijand. Zij kregen de rekening gepresenteerd van acht jaar paars beleid. Spirit heeft zelfs geen enkele vertegenwoordiger meer in de Kamer. Niemand had dat kunnen voorspellen. Aan politicologen om uit te zoeken waarom en hoe dit kon. En nu,de day after? Eerst worden de kiezers bedankt voor hun stem en hun vertrouwen. Daarna verdwijnen de verkiezingsborden in stallen en garages,waarschijnlijk tot 2009 wanneer we weer naar de stembus moeten voor de verkiezing van het Vlaams en Europees parlement. De koning heeft Didier Reynders als informateur aangesteld. Die moet de politieke situatie verkennen en problemen ontmijnen. Yves Leterme wordt getipt als de nieuwe premier. Een regering vormen wordt uiterst moeilijk. Er wordt luidop gedacht aan de 100 dagen van Jean-Luc Dehaene. Vooral omdat in Walloniëpaars heeft stand gehouden. De kaarten liggen er totaal anders. MR,in kartel met het FDF,wordt de grootste partij. Tijdens de kiescampagne en ook vandaag hebben de Waalse partijen zich uitgesproken tegen elke vorm van staatshervorming. Vlaanderen heeft echter Vlaams gestemd. Alle partijen die de Vlaamse kaart trokken,hebben gewonnen. Ze hebben de Vlamingen een beter bestuur beloofd,meer rechtvaardigheid en meer Vlaanderen. Zij hebben ingezet op justitie en werkgelegenheid. Zij moeten nu woord houden. Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden. Er moeten stappen in de staatshervorming gezet worden. Vlaanderen en Walloniëmoeten hun problemen kunnen oplossen met voor elke regio aangepaste maatregelen. Elke regio moet ook de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de genomen beslissingen. Er volgt nog een hete zomer voor het nieuw politiek jaar in oktober kan starten. En ja,de zomer wenkt alweer. Tijdens de kermis in Belsele konden we genieten van mooie dagen. Het was leuk toeven op de terrassen tijdens het optreden van onze Koninklijke Fanfare St-Cecilia en Barbara Dex. ’s Zaterdags werden we door de Fanteyfare op een folkfeest verwelkomd en konden we op het Baleynbal dansen onder de kerktoren. Je hoorde bij vele mensen de wens om hier een jaarlijkse traditie van te maken. Dinsdag werd de kermis afgesloten met de traditionele koers. Woensdagmorgen was het kerkplein weer leeg en stil,zoals anders. Maar het feesten is nog niet gedaan. In deze Reynaert vind je opnieuw de uitnodiging voor alle feestmomenten rond 11 juli,onze Vlaamse feestdag. Alle Belselenaren zijn bijzonder welkom op een van deze activiteiten. De viering in Belsele concentreert zich rond priester Daens en de armoede in Vlaanderen,vroeger en nu. Naar aanleiding van deze feestdag is het goed ons te bezinnen over de wegen die wij willen inslaan.‘Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief’. Welk Vlaanderen wordt daarmee bedoeld? Het Vlaanderen dat alleen bestond in de geest van dichters en dromers? Het landelijke,maar arme Vlaanderen? Het verstedelijkte Vlaanderen van priester Daens,Am. Verbruggen en Cardijn waar armoede en achterstand heerste? Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Vlaanderen een ongekende groei beleefd. We behoren vandaag tot de rijkste regio’s van Europa. Maar we slagen er niet in om iedereen in deze rijkdom te laten delen. 14%van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens. Dit moet beter kunnen. Het Vlaanderen dat wij willen is een Vlaanderen,waarin iedereen alle kansen krijgt om zich te ontplooien volgens zijn mogelijkheden. Waar alle mensen samen leven en werken,waar mensen respect hebben voor elkaar. In andere landen is de toestand veel minder rooskleurig. Problemen worden daar met de wapens‘opgelost’. Als je van een oplossing al kunt spreken. In Palestina stevent men af op een burgeroorlog tussen de twee islamitische partijen. Alle dagen bereiken ons berichten van bomaanslagen en gevechten tussen Hamas en Fatah. In heel Afrika blijft de toestand slecht. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werd een Franse dokteres van Artsen Zonder Grenzen vermoord. De oorzaak is een conflict tussen het leger en de rebellen. 200.000 inwoners hebben zich verscholen in de brousse,ver weg van voedsel en medische hulp. AZG tracht er de nood te lenigen met mobiele ziekenhuizen,maar in deze explosieve regio is dit letterlijk levensgevaarlijk. Beste Reynaertlezer,in het Vlaanderen waarvan wij dromen is geen plaats voor geweld. Wij zijn trouw aan de idealen van de Fronters‘Nooit meer oorlog’. Het AVK-bestuur werkt mee aan de godsvrede en ijvert voor het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Ijzerbedevaart in Diksmuide op 28 augustus. Beste Reynaertlezer,geniet van de zomermaanden en misschien komen we elkaar ergens tegen,op een terrasje,tijdens een wandeling of fietstoer in Belsele of op onze jaarlijkse 11-juliviering.