Beste Reynaertlezer,12 juni 2007 Het zal je zeker niet verwonderen dat ik de laatste dagen aan mijn tv-scherm gekluisterd zit om alle beschouwingen over de parlements-verkiezingen te volgen. Winnaars en verliezers zijn bekend. Het Vlaams kartel CD&V–N-VA kon de verwachtingen van de peilingen waarmaken. Jean-Marie Dedecker haalde,buiten alle verwachtingen,ruimschoots de kiesdrempel. Groen! komt met vier verkozenen opnieuw de kamer binnen. Open VLD en het kartel Sp.a-Spirit zijn de grote verliezers. Paars hangt uitgeteld in de touwen. Dat Sp.a-Spirit echter zo zwaar zou verliezen,verwondert vriend en vijand. Zij kregen de rekening gepresenteerd van acht jaar paars beleid. Spirit heeft zelfs geen enkele vertegenwoordiger meer in de Kamer. Niemand had dat kunnen voorspellen. Aan politicologen om uit te zoeken waarom en hoe dit kon. En nu,de day after? Eerst worden de kiezers bedankt voor hun stem en hun vertrouwen. Daarna verdwijnen de verkiezingsborden in stallen en garages,waarschijnlijk tot 2009 wanneer we weer naar de stembus moeten voor de verkiezing van het Vlaams en Europees parlement. De koning heeft Didier Reynders als informateur aangesteld. Die moet de politieke situatie verkennen en problemen ontmijnen. Yves Leterme wordt getipt als de nieuwe premier. Een regering vormen wordt uiterst moeilijk. Er wordt luidop gedacht aan de 100 dagen van Jean-Luc Dehaene. Vooral omdat in Walloniëpaars heeft stand gehouden. De kaarten liggen er totaal anders. MR,in kartel met het FDF,wordt de grootste partij. Tijdens de kiescampagne en ook vandaag hebben de Waalse partijen zich uitgesproken tegen elke vorm van staatshervorming. Vlaanderen heeft echter Vlaams gestemd. Alle partijen die de Vlaamse kaart trokken,hebben gewonnen. Ze hebben de Vlamingen een beter bestuur beloofd,meer rechtvaardigheid en meer Vlaanderen. Zij hebben ingezet op justitie en werkgelegenheid. Zij moeten nu woord houden. Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden. Er moeten stappen in de staatshervorming gezet worden. Vlaanderen en Walloniëmoeten hun problemen kunnen oplossen met voor elke regio aangepaste maatregelen. Elke regio moet ook de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de genomen beslissingen. Er volgt nog een hete zomer voor het nieuw politiek jaar in oktober kan starten. En ja,de zomer wenkt alweer. Tijdens de kermis in Belsele konden we genieten van mooie dagen. Het was leuk toeven op de terrassen tijdens het optreden van onze Koninklijke Fanfare St-Cecilia en Barbara Dex. ’s Zaterdags werden we door de Fanteyfare op een folkfeest verwelkomd en konden we op het Baleynbal dansen onder de kerktoren. Je hoorde bij vele mensen de wens om hier een jaarlijkse traditie van te maken. Dinsdag werd de kermis afgesloten met de traditionele koers. Woensdagmorgen was het kerkplein weer leeg en stil,zoals anders. Maar het feesten is nog niet gedaan. In deze Reynaert vind je opnieuw de uitnodiging voor alle feestmomenten rond 11 juli,onze Vlaamse feestdag. Alle Belselenaren zijn bijzonder welkom op een van deze activiteiten. De viering in Belsele concentreert zich rond priester Daens en de armoede in Vlaanderen,vroeger en nu. Naar aanleiding van deze feestdag is het goed ons te bezinnen over de wegen die wij willen inslaan.‘Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief’. Welk Vlaanderen wordt daarmee bedoeld? Het Vlaanderen dat alleen bestond in de geest van dichters en dromers? Het landelijke,maar arme Vlaanderen? Het verstedelijkte Vlaanderen van priester Daens,Am. Verbruggen en Cardijn waar armoede en achterstand heerste? Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Vlaanderen een ongekende groei beleefd. We behoren vandaag tot de rijkste regio’s van Europa. Maar we slagen er niet in om iedereen in deze rijkdom te laten delen. 14%van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens. Dit moet beter kunnen. Het Vlaanderen dat wij willen is een Vlaanderen,waarin iedereen alle kansen krijgt om zich te ontplooien volgens zijn mogelijkheden. Waar alle mensen samen leven en werken,waar mensen respect hebben voor elkaar. In andere landen is de toestand veel minder rooskleurig. Problemen worden daar met de wapens‘opgelost’. Als je van een oplossing al kunt spreken. In Palestina stevent men af op een burgeroorlog tussen de twee islamitische partijen. Alle dagen bereiken ons berichten van bomaanslagen en gevechten tussen Hamas en Fatah. In heel Afrika blijft de toestand slecht. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werd een Franse dokteres van Artsen Zonder Grenzen vermoord. De oorzaak is een conflict tussen het leger en de rebellen. 200.000 inwoners hebben zich verscholen in de brousse,ver weg van voedsel en medische hulp. AZG tracht er de nood te lenigen met mobiele ziekenhuizen,maar in deze explosieve regio is dit letterlijk levensgevaarlijk. Beste Reynaertlezer,in het Vlaanderen waarvan wij dromen is geen plaats voor geweld. Wij zijn trouw aan de idealen van de Fronters‘Nooit meer oorlog’. Het AVK-bestuur werkt mee aan de godsvrede en ijvert voor het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Ijzerbedevaart in Diksmuide op 28 augustus. Beste Reynaertlezer,geniet van de zomermaanden en misschien komen we elkaar ergens tegen,op een terrasje,tijdens een wandeling of fietstoer in Belsele of op onze jaarlijkse 11-juliviering.
6de AVK-GULDENSPOREN-ONTBIJT-BUFFET op zondag 1 juli 9u 30 tot 12u30 met opluistering door SETANTA o.l.v. Björn Van Hove 10u tot 12u. Reserveren voor 25/6 bij bestuursleden AVK of bij Guido Stevens - tel 03-772 46 00 of[]pp aan 10.00€,kinderen van 4 tot 12 j aan 5.00€
Za 16/6&zo 17/6 10–18u JUBILEUM-TENTOONSTELLING van de Belseelse KUNSTVRIENDEN(BKV)in de KLAVERS. Ma 9 juli Guldensporen-VOLKSFEEST Sinaai -t Roelant:NOvA(poprock)Even Vrede(rap)en JAN DE WILDE&vrienden(Vlaamse kleinkunst) Woe 11 juli FEESTVIERING 18u30 hoofdkerk/19.30u stadhuis. Spreker VTB-voorz Johan Van den Driessche. &Fiori Musicali. &receptie. Vrij 20-zater 21&zond 22 juli 2007 KLEEMSE FEESTEN veldloop–fietstocht - fuif–gezelligheid. Meer info bij’t Pleksken’. Za 28 juli 14u30 Ste Ceciliaconcert door Kon. Fanfare aan Herfstrust - 16U 19de ZONNEFEESTMARKT met bbq Za 11&zo 12 aug PAROCHIEFEESTEN in het parochiecentrum. Zo 24 juni opening van de GROEPSTENTOONSTELLING met als thema“DE MENS”. samen met de diverse Sint-Niklase creatieve clubs,in het museum Zwijgershoek. Deze tentoonstelling brengt een creatieve variatie aangebracht door de Sint-Niklase verenigingen waar onder de Belseelse Kunstvrienden(BKV)en loopt van half juni tot eind augustus. Zon 28 aug 80ste IJZERBEDEVAART te Diksmuide. Wij herdenken daar Amedee Verbruggen en onze grootvaders die aan de IJzer hebben geijverd voor de WERELDVREDE(nooit meer oorlog),voor het ZELBESCHIKKINGSRECHT der volkeren,voor GODSVREDE(eenheid in de verscheidenheid)AVK- Belsele vertrekt om 7u30 Schoonhoudtstr.56. 17de AVK-KALLIGRAFIECURSUS gaat door in‘De Kouter’,op woensdagavond 3,17&31 oktober,en op donderdagavond 15&29 november en 13 december 2007,telkens van 19u–22u. inschrijven tel. 03.772 46 00. of[]
“Mea culpa,mea culpa,mea màxima culpa”! Voor velen,Latijn misschien,letterlijk en figuurlijk. Het waren destijdséén van de eerste Latijnse zinnetjes die wij als misdienaars aangeleerd kregen en die wij diep gebogen en geknield moesten prevelen in het‘confiteor’aan de voeten van de priester en altaar,bij het begin van de mis. Maar voor de redactie en in mindere mate ook voor mij,betekent dit:“door mijn schuld,door mijn schuld,door mijn grote schuld”! Inderdaad,het is‘onze’schuld dat jullie in het voorgaande Reynaertnummertje te vergeefs gezocht hebben naar het ontbrekende“Vrije Teugeltje”. De redactieverantwoordelijken oordeelden dat zij te veel aan teksten hadden en stelden mij voor,eenmalig plaats te willen ruimen met mijn‘Teugeltje’voor het informatieve artikel van de Koninklijke Fanfare Ste.Cecilia. In het diepste puntje van mijn slecht karakter moet er ergens toch een tipje‘goodwill’gezeten hebben en mede met mijn grote sympathie voor de Koninklijke Fanfare ging ik akkoord met het recactievoorstel. Dus geen“Vrije Teugel”. Maar…Owee! Nooit gedacht dat het teugeltje bij de lezers op zo een belangstelling kon rekenen. Een ongelooflijke vloed van kritiek,geweeklaag,vraagstellingen,zelfs bijna boze reacties van fervente Reynaertlezers protesteerden. Meestal aan mijn adres maar ook wel aan de redactie. Een paar citaten“’t was een Reinaert zonder staart”–“het volkse is verdwenen”–“’t is’t eerste wat wij lezen”–“legt Reynaert zijn oor niet meer te luister?”“ge gaat er toch niet met stoppen”? e.a. Het leek wel alsof wij een doodzonde hadden begaan midden de paas- en vastentijd. Berouw komt na de zonde,als goede zondaar weet ik dat en daarom ter compensatie of misschien als penitentie,ga ik proberen mijn beste pen haar werk te laten doen,over drie bladzijden nog wel,om er een gezellig‘volks’artikeltje van te maken in een gemoedelijk bekend Belseels klimaat. Tijdens de zomerse lente hebben wij de omtovering van de‘meersekens’in een schitterend‘park in wording’mogen meemaken. Het wordt zeker een unieke oase van groen,water en rust,zeg maar een reuze grote groene long. Het 4 Ha grote domein krijgt een publiek karakter,dus zomaar ter beschikking gesteld aan de bevolking door de familie Deprez,die wij er nu reeds erg dankbaar voor zijn. Hopelijk kan dit groene‘geschenk’rekenen op het grootste respect van de natuurliefhebbers en vermoedelijk vele wandelaars. Eerder werd het bisschoppelijk kasteel met zijn hovingen door dezelfde familie aangekocht en schitterend gerenoveerd. Legendarisch kunnen wij dit domein wel noemen,want het heeft al een lange geschiedenis. Ooit was het een pensionaat,tijdens de tweede wereldoorlog was er zelfs de Duitse kommandantur gevestigd. Meest recent deed het kasteel met zijn omringende villaatjes dienst als huisvesting voor rustende pastoors. In pastoorsmiddens betitelde men het als‘den abattoir van Belsele’,omdat de meeste inwonende priesters daar het aardse met het eeuwige kwamen wisselen. Maar in volkstermen spraken wij van het‘kasteel en den hof van Moeder Albertha’. Ondanks het bisschoppelijk verbod,stelde de welwillende Albertha sporadisch de prachtige hovingen ter beschikking voor bepaalde activiteiten zoals muziekconcerten,het zoeken en rapen van paaseieren door KWB-kinderen e.a. Tijdens de harde en strenge winters van weleer werd er door kinderen sporadisch geschaatst op de dichtgevroren bisschoppelijke vijvers,onder het waakzaam oog van een rustend maar sportief gebleven pastoor in lange zwarte soutane met stijve witte Romeinse kraag. God weet en moeder Albertha misschien ook wel,hoeveel romantische liefdes er zijn ontstaan onder het bladergewelf van de monumentale bisschoppelijke bomen? Persoonlijk heb ik ook wel enige nostalgische herinneringen aan dit domein. Nu als inspiratiebron. Misschien illegaal maar zeker stiekem,met een stilzwijgende toelating van de door de vingers kijkende conciërge Julien Colman,waagde ik mij af en toe samen met mijn hondje Prosper door de hovingen langsheen de binnenvijvers. Blijkbaar was ik niet de enige wandelaar. Tijdenséén van de debatten van het‘boerenparlement’inéén van de dorpscafés,wist mijn collega-wandelaar Fons Mul mij te vertellen dat er op vijvers van het kasteel reuzenkarpers zaten,wat voor mij geen nieuws was. “Ik weet het Fons” repliceerde ik,“ik heb het ook al gezien! Ik heb ze al menig maal gevoederd”. “Ja,ja” vervolgde Fons,“maar daar lag daar een dode karper aan de kant. Ik haalde hem eruit en hij kon zelfs niet in mijn emmer”! In de wetenschap dat je bij een verhaaltje van Fons altijd best een grote korrel zout gebruikt,ging ik in de tegenaanval. “Heb je die grote snoek dan nog niet zien liggen op de binnenvijver Fons? Hij ligt in het smalle gedeelte van vijver. Het beest is zo groot dat hij zich niet kan keren. Hij ligt steeds met zijn kop naar het dorp toe”. Loog ik dat het kletterde. –“Nee” zei Fons duidelijk verrast met opengesperde ogen,“nog niet gezien,maar ik zal gaan kijken”. Ik verwittigde de ook al schalkse Julien Colman dat hij Fons in zijn hof mocht verwachten en dat hij desgevallend mijn leugen aan Fons moest bevestigen. Julien speelde het spel uiteraard graag mee. Na verschillende dagen vroeg ik aan Fons of hij de snoek al gezien had. “Neen” zei hij“maar ik ben al dikwijls gaan kijken maar ik heb hem nog nnoit gezien! Julien Colman heeft hem ook al opgemerkt”! –“Ja Fons” antwoordde ik,“hij komt maar zelden boven,meestal bij hoge wind en volle maan”. –“Ah” zei Fons,goed dat ik dat weet. Een paar weken later,de dag voor 1 april:”Fons” zei ik,“’t is’t moment hé! De wind zit hoog en deze nacht is het volle maan,de snoek zal morgen wel te zien zijn. Je kunt het zien,zijn grote rugvin steekt dan boven uit het water terwijl hij met zijn staart ligt te roeren”–“Bedankt voor de inlichting,ik zal morgen zeker gaan kijken” juichte Fons,tot mijn groot genoegen en dat van mijn tafelgenoten,die uiteraard geamuseerd het verhaaltje volgden. “Mijnen snoek braadt”! fezelde ik door mijn tanden naar mijn collega’s-drinkerds toe. Een paar dagen later…..”Awel Fons,heb je de snoek nu gezien“? -“Ja zulle! Wat voor een beest is dat jong? En hij probeert zich steeds maar te keren,maar dat lukt niet hé”! lachte hij bijna de snoek nabootsend. “Maar ik heb wel gezien dat er al een heel stuk uit zijn staart is”! voegde hij er nog liegend aan toe. Verdorie,dacht ik. “Die kan nog harder liegen dan ik”. Met een onuitgegeven reflex repliceerde ik al liegend“Awel Fons,nu dat ge zegt mijnen hond liep verleden week met iets in zijn muil en dat was waarschijnlijk dat stuk staart”! -“Dat kan goed zijn”! beaamde Fons. Wie in deze anekdote de gele trui van‘liegbeest’behaald heeft laat ik aan de lezer over. Maaréén zaak staat als een paal(vin)boven water,Fons is zeker de te kloppen man! Maar gelukkig is hij nog steeds de vaandrig van de Koninklijke Fanfare. Zowel hij als ik hebben ernstige concurrentie. Zo waren er twee beroepsleugenaars aan het kampen. Zegt de ene:“Ik ben op reis geweest tot op het einde van de wereld”! –“Allé”,lacht de andere ongelovig“wat was daar te zien”? -“Een enorme dikke en lange rotsmuur”! riep hij. –“Awel riep de tweede zegevierend:”ik zat daarachter te vissen”. Een waarheid als koe nu:“Er staat een teugeltje in de Reinaert,met nog een schitterende pluimstaart,maar,misschien zit er wel venijn in. Opletten dus! Dat zien we dan wel…de volgende keer,al was het in het smalste gedeelte van het volgend Reinaertnummer
25 jaar geleden,ten huize van de huidige secretaris,zaten Arnold Vandermeulen,Fons Lambrechts,Walter Ghesquière,Magda Cole,Annemie Charlier,Greet De Witte en Guido Stevens rond de keukentafel en broedden een nieuw initiatief uit. De AVK-afdeling Belsele wilde de Belseelse bevolking op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het leven in het dorp. Ze wilden de politiek kritisch beoordelen en tegelijk aan de verschillende verenigingen de gelegenheid geven om hun activiteiten bekend te maken bij de bevolking. Er werd besloten een 3-maandelijks tijdschrift uit te geven. Het tijdschriftje kreeg de naam‘De Reynaert’. Reynaert kwam immers ooit‘Bi Belcele onder eenen boom’en als vos was hij niet te strikken door de overheid. Ieder bestuurslid zou voor sponsoring zorgen. Dirk Maris(kunstenaar en AVK-lid Nieuwkerken)tekende de kaft. Het werd het begin van een 25-jarig bestaan,wat we toen nog niet konden vermoeden. Fons Lambrechts coördineerde de eerste twee jaren de Reynaert-uitgave. Fons was ook de stichter van de Reynaertstappers in Belsele. Toen hij verhuisde naar Sinaai,nam hij ontslag bij de AVK. Arnold Vandermeulen werd de spilfiguur van‘De Reynaert’. Onder zijn leiding werden vele bekende mensen van het dorp geïnterviewd. Hij legde ook de vinger op de wonde wanneer het stadsbestuur te kort schoot tegenover‘zijn’dorp. Hij schreef in zijn bekende,humoristische stijl zijn cursiefjes,waarvan een selectie werd gebundeld in onze jubileumuitgave’20 jaar Reynaert’. Hij drukte jaren zijn stempel op ons tijdschrift,tot hij de fakkel door gaf aan Annemie Charlier. Zij schrijft sindsdien het redactioneel. Arnold schrijft nog altijd zijn rubriek‘De Vrije Teugel’. Het coördinatiewerk wordt gedaan door AVK-secretaris Guido Stevens. ‘De Reynaert’werd verder uitgebouwd als het“informatieblad van en voor Belsele”. Je vindt er nieuwtjes uit het dorp,nieuws uit de gemeenteraad,aankondigingen en verslagen van activiteiten,waarbij we nooit vergeten dat we een vereniging zijn,die zijn wortels heeft in de Vlaamse Beweging. AVK vervult zijn coördinatierol als cultuurspreider. Ieder kan terecht bij ons met mededelingen en activiteiten,die bedoeld zijn voor een breed publiek. Zeer speciale dank aan de Belseelse middenstand en sponsors. Zonder hun steun is het onmogelijk om het‘Geel Boeksken’te verspreiden. Onze sympathie voor jullie is wederzijds! Medewerkers en taakverdeling van Reynaertredactie AVK-BESTUURSLEDEN schrijven artikels over de diverse items. Elke reynaertredacteur is verantwoordelijk voor eigen redactie. Annemie Charlier is de AVK-voorzitter en verantwoordelijke uitgever. Zij beschouwt telkens in haar REDACTIONEEL het reilen in zeilen in het culturele- en politieke leven,in wijk en wereld. Arnold Vandermeulen,is onze ere-voorzitter,die de voorbije 20 jaar zijn oor te luisteren legde en hiervan verslag bracht via de Reynaert. Hij schrijft nu nog in zijn eigen volkse stijl zijn“VRIJE TEUGEL” Guido Stevens,is AVK- secretaris en eindredacteur. Hij coördineert de inschrijvingen voor de AVK-activiteiten. Hij is de verantwoordelijke van de AVK-kalligrafiecursus en medeoprichter van de Dorpsraad. Activiteiten van andere verenigingen,die passen bij onze filosofie,promoot hij eveneens via De Reynaert. Koen Verbruggen is jeugdraad-secretaris en de heemkundige van de AVK. Als historicus vertelt hij via de Reynaert weetjes over de geschiedenis van ons dorp. Luk Huys,AVK-bestuurslid,bezieler van het JEUGDHUIS en van het BTG‘Phoenix’. Luk schrijft geregeld in ons blad over zijn bekommernissen,over podiumkunsten en het cultureel gebeuren. Johan De Beule,jarenlang voetbalclubsecretaris van SK Liberty,informeert ons over het sportgebeuren in en rond Belsele. Ingrid Schevernels,arboriste,leert ons kennis maken met de wondere kruidenwereld. Vele occasionele medewerkers,brengen verslag van hun wielerclub,van Belsele Sportief,van‘milieu- en wandelbeweging’,van Kunst en cultuur in Belsele,enz Vijftien wijkverantwoordelijken bezorgen gratis uw Reynaert aan huis. Enkelen kijken uit naar een helpende hand. Meld je spontaan als helper-busser bij een van bovenvermelde bestuurseden. Doe bij voorkeur je boodschappen bij onze adverteerders Word steunend AVK-lid mits storting van€10 op rekening van AVK-Belsele 979-6279036-37 of 001-1396357-21. Beschermlid ben je mits storting vanaf€25,en ere-lid vanaf€50.
vrijdag 20 juli LIGGENDE WIP SCHIETING EN KRUISBOOG i.s.m.”Ons Vermaak”(met€100 gratis)20 u zaterdag 21 juli ROMMELMARKT 9u 17u met gratis staanplaats inschrijven bij Serge Gils 0473 854814 zaterdagavond de fUIf met DJ Bart Jan Depraetere–DJ Pekka. zondag 22 juli VELDVOLLEY van 13u tot 18u FIETSZOEKTOCHT met mobiele tapvertrek om 13u–14 u BBQ en daarop volgend optreden van DUST LAAIF vanaf 18u

Tijdens de bloeiperiode trekt deze plant veel bijen aan,vandaar de naam“Melissa” dat in het Grieks“honingbij” betekent.

Van oorsprong is het een plantje uit het Middellandse-Zeegebied,maar werd eeuwen geleden in onze streken aangeplant. Karel de Grote was zodanig overtuigd van de bijzondere geneeskrachtige werking dat hij in 810 een edict uitvaardigde,waarin tot de teelt van de plant in zijn tuinen werd bevolen. De Karmelieten vervaardigden in de 17de eeuw hun 'Melissengeest',een alcoholisch drankje dat als middel tegen veel kwalen gebruikt werd.

Het kruid heeft vierkante stengels die zich vertakken en tot 60cm hoog worden. Het heeft tegenoverstaande,ovale bladeren met een gezaagde rand,en bij kneuzing komt een frisse citroengeur vrij. De witte,soms lichtgele bloempjes staan in de bladoksels. De plant sterft af in de winter,maar loopt in het voorjaar terug uit. Citroenmelisse geeft de voorkeur aan een relatief zonnige standplaats. Hoewel de plant niet zo'n woekeraar is als bijvoorbeeld de muntsoorten,verspreidt ze zich toch vrij gemakkelijk. Van de blaadjes bereid men een heerlijk kruidenaftreksel dat heilzaam is bij allerlei klachten. Het kruid heeft een licht krampstillende werking en kan nuttig zijn bij de behandeling van misselijkheid. Het vermindert darmkrampen en winderigheid en brengt het hele spijsverteringssysteem tot rust. Het gebruik bij nerveuze klachten(stress,prikkelbaarheid,slapeloosheid…)is eigenlijk het best gekend.

De Duitse volksnaam“Herztrost” geeft aan dat men het ook kan aanwenden om de emotionele pijn te verminderen bij het beëindigen van een relatie,om liefdesverdriet te verzachten dus.

Melisselikeur:40 gram citroenmelisse,5 gram gekneusde korianderbolletjes,8 kruidnagels,geraspte schil van 1 biologische citroen. Overgieten met 75 cl wodka en gedurende 1 week laten rusten. Eerst zeven en dan 3 borrelglaasjes suikersiroop toevoegen.

Ik wens u allen een zorgeloze zonnige zomer toe!

Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente,Schrijberg 153 Belsele 03 772 29 12. of 0474-24 66 12

Dit aromatisch halfheestertje is al sinds de Oudheid in landen rond de Middellandse Zee bekend als een geneeskrachtig kruid. Hippocrates adviseerde het reeds bij aandoeningen van de luchtwegen. De naam komt van het Hebreeuwse“ezob” dat“heilig kruid” betekent.

De paarsblauwe bloemen bloeien in de zomer in dichte aren en zijn een aantrekkingspool voor bijen en vlinders. Bijen die hysopbloemen bezoeken produceren een heerlijke honing.

De bladeren en de bloeitoppen geven bij wrijving een pittig aroma vrij. Het kruid kan zowel vers als gedroogd gebruikt worden. De sterke smaak doet denken aan een combinatie van salie en tijm en geeft een pikante smaak aan groenteschotels,soepen en vleesgerechten. Omdat het in kleine hoeveelheden vetten afbreekt wordt hysop vooral aanbevolen voor toepassing in gerechten die zwaar op de maag liggen. De plant is tevens bekend om zijn slijmoplossende eigenschappen. Hysopthee verlicht bij bronchitis,hoest,keelpijn en heesheid en is heilzaam bij astma.

De door destillatie verkregen essentiële olie uit hysop wordt gebruikt bij de samenstelling van diverse likeuren,maar ook van parfums.

Voorzorgsmaatregel:Hysop brengt de menstruatie op gang,daarom mag het tijdens de zwangerschap niet gebruikt worden.

De krachtige essentiële olie van hysop kan zenuwstoornissen veroorzaken,bijgevolg af te raden voor epileptici.

Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente,03-772 29 12

Opening van de GULDENSPOREN–elfdaagse 2007 te Belsele in de zaal“de KOUTER” ingang tussen’t Ey en de Wereldwinkel op zaterdag 30 juni 2007 om 14u30 tentoonstelling“omtrent DAENS” en“25 jaar info-Belsele DE REYNAERT” Gelegenheidstoespraak Annemie Charlier Muzikaal intermezzo Michiel Cuynen aan de piano Tentoonstelling:op zaterdag 14u30–16u30u. en op zondag 1 juli van 10u tot 16u30
De AVK promoot de leeuwenvlag op 11 juli. Net als vorig jaar zullen we vijf vlaggende Belselenaren belonen(met een lekkere fles feestdrank),die als fiere Vlaming met zijn of haar LEEUWENVLAG hun voortuin of gevel siert... Er zijn STOK- OF MASTVLAGGEN te bekomen op ons secretariaat:Guido Stevens,Schoonhoudtstraat 56,03.772 46 00. Je kan er ook een gratis poster afhalen op geel A3 om voor het raam te hangen!