25 jaar geleden,ten huize van de huidige secretaris,zaten Arnold Vandermeulen,Fons Lambrechts,Walter Ghesquière,Magda Cole,Annemie Charlier,Greet De Witte en Guido Stevens rond de keukentafel en broedden een nieuw initiatief uit. De AVK-afdeling Belsele wilde de Belseelse bevolking op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het leven in het dorp. Ze wilden de politiek kritisch beoordelen en tegelijk aan de verschillende verenigingen de gelegenheid geven om hun activiteiten bekend te maken bij de bevolking. Er werd besloten een 3-maandelijks tijdschrift uit te geven. Het tijdschriftje kreeg de naam‘De Reynaert’. Reynaert kwam immers ooit‘Bi Belcele onder eenen boom’en als vos was hij niet te strikken door de overheid. Ieder bestuurslid zou voor sponsoring zorgen. Dirk Maris(kunstenaar en AVK-lid Nieuwkerken)tekende de kaft. Het werd het begin van een 25-jarig bestaan,wat we toen nog niet konden vermoeden. Fons Lambrechts coördineerde de eerste twee jaren de Reynaert-uitgave. Fons was ook de stichter van de Reynaertstappers in Belsele. Toen hij verhuisde naar Sinaai,nam hij ontslag bij de AVK. Arnold Vandermeulen werd de spilfiguur van‘De Reynaert’. Onder zijn leiding werden vele bekende mensen van het dorp geïnterviewd. Hij legde ook de vinger op de wonde wanneer het stadsbestuur te kort schoot tegenover‘zijn’dorp. Hij schreef in zijn bekende,humoristische stijl zijn cursiefjes,waarvan een selectie werd gebundeld in onze jubileumuitgave’20 jaar Reynaert’. Hij drukte jaren zijn stempel op ons tijdschrift,tot hij de fakkel door gaf aan Annemie Charlier. Zij schrijft sindsdien het redactioneel. Arnold schrijft nog altijd zijn rubriek‘De Vrije Teugel’. Het coördinatiewerk wordt gedaan door AVK-secretaris Guido Stevens. ‘De Reynaert’werd verder uitgebouwd als het“informatieblad van en voor Belsele”. Je vindt er nieuwtjes uit het dorp,nieuws uit de gemeenteraad,aankondigingen en verslagen van activiteiten,waarbij we nooit vergeten dat we een vereniging zijn,die zijn wortels heeft in de Vlaamse Beweging. AVK vervult zijn coördinatierol als cultuurspreider. Ieder kan terecht bij ons met mededelingen en activiteiten,die bedoeld zijn voor een breed publiek. Zeer speciale dank aan de Belseelse middenstand en sponsors. Zonder hun steun is het onmogelijk om het‘Geel Boeksken’te verspreiden. Onze sympathie voor jullie is wederzijds! Medewerkers en taakverdeling van Reynaertredactie AVK-BESTUURSLEDEN schrijven artikels over de diverse items. Elke reynaertredacteur is verantwoordelijk voor eigen redactie. Annemie Charlier is de AVK-voorzitter en verantwoordelijke uitgever. Zij beschouwt telkens in haar REDACTIONEEL het reilen in zeilen in het culturele- en politieke leven,in wijk en wereld. Arnold Vandermeulen,is onze ere-voorzitter,die de voorbije 20 jaar zijn oor te luisteren legde en hiervan verslag bracht via de Reynaert. Hij schrijft nu nog in zijn eigen volkse stijl zijn“VRIJE TEUGEL” Guido Stevens,is AVK- secretaris en eindredacteur. Hij coördineert de inschrijvingen voor de AVK-activiteiten. Hij is de verantwoordelijke van de AVK-kalligrafiecursus en medeoprichter van de Dorpsraad. Activiteiten van andere verenigingen,die passen bij onze filosofie,promoot hij eveneens via De Reynaert. Koen Verbruggen is jeugdraad-secretaris en de heemkundige van de AVK. Als historicus vertelt hij via de Reynaert weetjes over de geschiedenis van ons dorp. Luk Huys,AVK-bestuurslid,bezieler van het JEUGDHUIS en van het BTG‘Phoenix’. Luk schrijft geregeld in ons blad over zijn bekommernissen,over podiumkunsten en het cultureel gebeuren. Johan De Beule,jarenlang voetbalclubsecretaris van SK Liberty,informeert ons over het sportgebeuren in en rond Belsele. Ingrid Schevernels,arboriste,leert ons kennis maken met de wondere kruidenwereld. Vele occasionele medewerkers,brengen verslag van hun wielerclub,van Belsele Sportief,van‘milieu- en wandelbeweging’,van Kunst en cultuur in Belsele,enz Vijftien wijkverantwoordelijken bezorgen gratis uw Reynaert aan huis. Enkelen kijken uit naar een helpende hand. Meld je spontaan als helper-busser bij een van bovenvermelde bestuurseden. Doe bij voorkeur je boodschappen bij onze adverteerders Word steunend AVK-lid mits storting van€10 op rekening van AVK-Belsele 979-6279036-37 of 001-1396357-21. Beschermlid ben je mits storting vanaf€25,en ere-lid vanaf€50.