Jullie worden allen uitgenodigd op jullie halfeeuwfeest op ZATERDAG 6 OKTOBER 2007 in de FEESTZAAL“DE OUDE ZWAAN”,Hof van Belsele 1,9111 Belsele Heb je interesse,laat dit dan dadelijk weten bij Antoine Boënne,Belseledorp 15,9111 Belsele,Tel 03 772356 of bij Arnoud Knapen,Bergstraat 24,9111 Belsele Wij rekenen op een talrijke opkomst van alle 50-jarigen met hun partner. Ook alle nieuwe Belselenaren(die hier dus niet geboren zijn)zijn van harte welkom. Neem vandaag nog contact op met ons voor je inschrijving. Wij hebben al getracht om de adressen te vinden van allen die hier in 1957 geboren. Enkele namen en hun adressen zijn voorlopig zoek,Wie helpt ons aan het adres van Alex De Block,Johanna Suy en van Maria Anne Buyle.