Beste Reynaertlezer,16 september 2007 Het septembernummer van‘De Reynaert’ligt opnieuw op je tafel. Deze zomer is er een om rap te vergeten. Slechts nu en dan enkele mooie warme dagen. De kranten konden dit jaar niet uitpakken met zonovergoten vakantiefoto’s. De‘hete dagen’kwamen uit politieke hoek. De formatie van een nieuwe regering was immers dagelijks onderwerp van gesprek. We hebben de 100 dagen van Jean-Luc Dehaene bereikt en er is nog geen vooruitgang geboekt. De standpunten aan beide zijden van de taalgrens blijven dezelfde. Voor verkenner Herman Van Rompuy is het geen eenvoudige klus. In sommige kringen wordt men ongeduldig. De Nationale Bank,de werkgeversorganisaties en sommige politieke partijen dringen aan op de spoedige vorming van een regering. Wie echter nu roept op een snelle regeringsvorming,negeert de communautaire spanningen die zich gedurende jaren hebben opgestapeld. De tekorten in het bevoegdheidsbeleid en het gebrek aan hefbomen om in de deelstaten maatregelen op maat te nemen waren in Vlaanderen een belangrijk thema van de verkiezingen en dus van de onderhandelingen. Belgiëstaat volgens het Wereldeconomisch Forum slechts op de 115de plaats inzake goed bestuur. Verbetering dringt zich op. Onze samenleving verandert en evolueert constant. In het federale Belgiëbetekent dit dat de verschillen tussen de regio’s toenemen. Dit vraagt om aangepaste beleidsinstrumenten,zonder daarom de solidariteit tussen de mensen uit het oog te verliezen. Wanneer men dat aan de overzijde van de taalgrens niet begrijpt,verkeert het land echt wel in grote problemen. De Vlaamse onderhandelaars moeten de volgende weken blijk geven van gezond verstand en de Vlaamse verzuchtingen niet opgeven. Was de zomer geen hoogvlieger qua temperatuur,voor de thuisblijvers in Belsele was er een waaier aan activiteiten. Op de laatste dorpsraad werden deze activiteiten onder de loep genomen,te beginnen met de kermisweek en eindigend met de zomerbarbecue van de Chiro. Zowel sportieve,louter ontspannende als culturele activiteiten werden georganiseerd. Sommige activiteiten konden heel wat volk op de been brengen,voor andere was er minder interesse. Er was in ieder geval voor elk wat wils. Je vindt in deze Reynaert enkele sfeerfoto’s van de 11-juliviering,voor onze AVK toch de belangrijkste feestdag in het jaar.Bij de opening van de tentoonstelling belichtte historicus Rik Strijpens de figuur van priester Daens. Het ACW leverde materiaal dat de ongelijkheid tussen de mensen en de armoede van vandaag in beeld bracht. De AVK-voorzitster vertaalde de boodschap van priester Daens naar het Vlaanderen van vandaag. ’s Zondags konden wij traditioneel genieten van een uitgebreide ontbijttafel opgeluisterd door ons Belseels folktrio Setanta. Op 11 juli fotografeerden wij 35 leeuwenvlaggen in Belsele. Negen winnaars werden uitgeloot. Wie zijn gevel of huis herkent,geeft best een seintje aan het AVK-secretariaat. Je beloofde prijs wordt dan thuis bezorgd. Voor volgend jaar streven we naar 50 bevlagde huizen. Tijdens de laatste week van augustus kwam de werkgroep KIB(Kunst in Belsele)samen op initiatief van schepen van cultuur,Lieve Van Daele. Zowel het stadsbestuur als KIB wil zich inzetten voor de realisatie van het plaatsen van drie kunstwerken in het dorp. Het stadsbestuur bevestigde dat er 25 000 euro begroot werd en vraagt aan KIB om op zoek te gaan naar eenzelfde bedrag. Julien Ghesquière,Ann Bryssinck en Annemie Charlier hebben zich geëngageerd om sponsors te zoeken. Kunstwerken maken de wereld mooier. Niet alleen muziek verzacht de zeden. Mensenhanden zijn tot prachtige dingen in staat. Alle kunstenaars halen het beste in de mens naar boven. Zij doen ons nadenken over de dingen des levens,over de vergankelijkheid van de mens,over de relativiteit van onze dagelijkse problemen. Deze verdwijnen in het niet tegenover de grote wereldproblemen. Oorlog,uitbuiting,de strijd om het dagelijks bestaan zijn in Vlaanderen zeker niet even prominent aanwezig als in vele andere landen. Soms bereiken ons ook positieve berichten. Uit een rapport van Unicef blijkt dat de wereldwijde kindersterfte vorig jaar is gedaald tot 9,7 miljoen,toch nog een hallucinant getal. In 1990 bedroeg dat aantal nog 13 miljoen. De meest voorkomende doodsoorzaken zijn infecties luchtwegenproblemen,diarree en malaria. De belangrijkste boosdoener blijft ondervoeding. Een gebrek aan voldoende en gezonde voeding maakt jonge kinderen bijzonder kwetsbaar voor allerlei infecties. Begeleiding van jonge moeders en opvolging van de kinderen staat er nog in de kinderschoenen. In Vlaanderen krijgt liefst 97,3 procent van alle kinderen kort na hun geboorte een verpleegkundige van Kind en Gezin op bezoek. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn(NWK)werd in de jaren tachtig gefederaliseerd,waardoor‘Kind en Gezin’het licht zag. Het aanbod en de zorg van Kind en Gezin werd gereorganiseerd en uitgebreid. De vraag naar kinderopvang tot drie jaar is bv. danig toegenomen. Dit probleem brengt ons weer naar ons eigen Belsele. De zoektocht naar kinderopvang is soms moeilijk en lang. Een derde stedelijk kinderdagverblijf is een grote noodzaak. Het stads-bestuur is zich bewust van de situatie en schrijft in het Witboek‘een derde kinderdagverblijf,bij voorkeur aan de rand of in een deelgemeente,is een mogelijke piste om aan de vraag naar goed en betaalbare kinderopvang tegemoet te komen’. Ooit dacht het stadsbestuur om een kinderdagverblijf in de molensite op te richten. Vandaag zijn er geen concrete plannen in die richting. Wij houden de evolutie in de gaten en zullen de troeven van Belsele in ieder geval verdedigen.