Beste Reynaertlezer,16 september 2007 Het septembernummer van‘De Reynaert’ligt opnieuw op je tafel. Deze zomer is er een om rap te vergeten. Slechts nu en dan enkele mooie warme dagen. De kranten konden dit jaar niet uitpakken met zonovergoten vakantiefoto’s. De‘hete dagen’kwamen uit politieke hoek. De formatie van een nieuwe regering was immers dagelijks onderwerp van gesprek. We hebben de 100 dagen van Jean-Luc Dehaene bereikt en er is nog geen vooruitgang geboekt. De standpunten aan beide zijden van de taalgrens blijven dezelfde. Voor verkenner Herman Van Rompuy is het geen eenvoudige klus. In sommige kringen wordt men ongeduldig. De Nationale Bank,de werkgeversorganisaties en sommige politieke partijen dringen aan op de spoedige vorming van een regering. Wie echter nu roept op een snelle regeringsvorming,negeert de communautaire spanningen die zich gedurende jaren hebben opgestapeld. De tekorten in het bevoegdheidsbeleid en het gebrek aan hefbomen om in de deelstaten maatregelen op maat te nemen waren in Vlaanderen een belangrijk thema van de verkiezingen en dus van de onderhandelingen. Belgiëstaat volgens het Wereldeconomisch Forum slechts op de 115de plaats inzake goed bestuur. Verbetering dringt zich op. Onze samenleving verandert en evolueert constant. In het federale Belgiëbetekent dit dat de verschillen tussen de regio’s toenemen. Dit vraagt om aangepaste beleidsinstrumenten,zonder daarom de solidariteit tussen de mensen uit het oog te verliezen. Wanneer men dat aan de overzijde van de taalgrens niet begrijpt,verkeert het land echt wel in grote problemen. De Vlaamse onderhandelaars moeten de volgende weken blijk geven van gezond verstand en de Vlaamse verzuchtingen niet opgeven. Was de zomer geen hoogvlieger qua temperatuur,voor de thuisblijvers in Belsele was er een waaier aan activiteiten. Op de laatste dorpsraad werden deze activiteiten onder de loep genomen,te beginnen met de kermisweek en eindigend met de zomerbarbecue van de Chiro. Zowel sportieve,louter ontspannende als culturele activiteiten werden georganiseerd. Sommige activiteiten konden heel wat volk op de been brengen,voor andere was er minder interesse. Er was in ieder geval voor elk wat wils. Je vindt in deze Reynaert enkele sfeerfoto’s van de 11-juliviering,voor onze AVK toch de belangrijkste feestdag in het jaar.Bij de opening van de tentoonstelling belichtte historicus Rik Strijpens de figuur van priester Daens. Het ACW leverde materiaal dat de ongelijkheid tussen de mensen en de armoede van vandaag in beeld bracht. De AVK-voorzitster vertaalde de boodschap van priester Daens naar het Vlaanderen van vandaag. ’s Zondags konden wij traditioneel genieten van een uitgebreide ontbijttafel opgeluisterd door ons Belseels folktrio Setanta. Op 11 juli fotografeerden wij 35 leeuwenvlaggen in Belsele. Negen winnaars werden uitgeloot. Wie zijn gevel of huis herkent,geeft best een seintje aan het AVK-secretariaat. Je beloofde prijs wordt dan thuis bezorgd. Voor volgend jaar streven we naar 50 bevlagde huizen. Tijdens de laatste week van augustus kwam de werkgroep KIB(Kunst in Belsele)samen op initiatief van schepen van cultuur,Lieve Van Daele. Zowel het stadsbestuur als KIB wil zich inzetten voor de realisatie van het plaatsen van drie kunstwerken in het dorp. Het stadsbestuur bevestigde dat er 25 000 euro begroot werd en vraagt aan KIB om op zoek te gaan naar eenzelfde bedrag. Julien Ghesquière,Ann Bryssinck en Annemie Charlier hebben zich geëngageerd om sponsors te zoeken. Kunstwerken maken de wereld mooier. Niet alleen muziek verzacht de zeden. Mensenhanden zijn tot prachtige dingen in staat. Alle kunstenaars halen het beste in de mens naar boven. Zij doen ons nadenken over de dingen des levens,over de vergankelijkheid van de mens,over de relativiteit van onze dagelijkse problemen. Deze verdwijnen in het niet tegenover de grote wereldproblemen. Oorlog,uitbuiting,de strijd om het dagelijks bestaan zijn in Vlaanderen zeker niet even prominent aanwezig als in vele andere landen. Soms bereiken ons ook positieve berichten. Uit een rapport van Unicef blijkt dat de wereldwijde kindersterfte vorig jaar is gedaald tot 9,7 miljoen,toch nog een hallucinant getal. In 1990 bedroeg dat aantal nog 13 miljoen. De meest voorkomende doodsoorzaken zijn infecties luchtwegenproblemen,diarree en malaria. De belangrijkste boosdoener blijft ondervoeding. Een gebrek aan voldoende en gezonde voeding maakt jonge kinderen bijzonder kwetsbaar voor allerlei infecties. Begeleiding van jonge moeders en opvolging van de kinderen staat er nog in de kinderschoenen. In Vlaanderen krijgt liefst 97,3 procent van alle kinderen kort na hun geboorte een verpleegkundige van Kind en Gezin op bezoek. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn(NWK)werd in de jaren tachtig gefederaliseerd,waardoor‘Kind en Gezin’het licht zag. Het aanbod en de zorg van Kind en Gezin werd gereorganiseerd en uitgebreid. De vraag naar kinderopvang tot drie jaar is bv. danig toegenomen. Dit probleem brengt ons weer naar ons eigen Belsele. De zoektocht naar kinderopvang is soms moeilijk en lang. Een derde stedelijk kinderdagverblijf is een grote noodzaak. Het stads-bestuur is zich bewust van de situatie en schrijft in het Witboek‘een derde kinderdagverblijf,bij voorkeur aan de rand of in een deelgemeente,is een mogelijke piste om aan de vraag naar goed en betaalbare kinderopvang tegemoet te komen’. Ooit dacht het stadsbestuur om een kinderdagverblijf in de molensite op te richten. Vandaag zijn er geen concrete plannen in die richting. Wij houden de evolutie in de gaten en zullen de troeven van Belsele in ieder geval verdedigen.
voor zowel beginners als gevorderden met diverse disciplines in de cultuurzaal van de Kouter,Koutermolenstraat 6b,Belsele ingang via het hek tussen t Ey en de Wereldwinkel op woensdagavond van 19 u tot 22 u op 3,17&31 oktober 2007 en op donderdag 15&29 november&13 december 2007. Deelnameprijs 63 euro voor de reeks. Inschrijven per overschrijving voor 30 jan 2007 op 001-1.396.357-21 van de Verbruggenkring - Belsele met mededeling:“Kalligrafie,naam en adres”. Lesgever Jef Mercelot. Coördinator Guido Stevens Secretariaat Amedee VERBRUGGENKRING Schoonhoudtstraat 56,9111 Belsele. tel 03 772 46 00 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Woe 3 okt zaal de Kouter.19u stipt Inleiding door Jef Mercelot:17de AVK-KALLIGRAFIECURSUS. Vooraf in te schrijven(zie volgende blz) Za 6 okt 19u30 parochiezaal HERFSTCONCERT van de Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia. Thema:“Belsele Anders”,salsalatino vvk€6 kas€7 Di 16 okt naar stadsschouwburg 19.30u TONEEL“Martens” Za 20 okt 20u parochiecentrum KWB-PRAATCAFE(zie verder) Zo 28 okt NATUURWANDELING Daknam-Eksaarde(Reynaertstappers) Za 10 nov in de Klavers TONEEL“De Ingebeelde Zieke”(‘t Pleksken) Za 27 okt(verjaardag van Albrecht Rodenbach)om 10u brengen wij ons traditioneel BEZOEK AAN DE GRAVEN van de overleden AVK-vrienden. Zo 11 nov 9u15 BLOEMENHULDE aan het Vredesmonument door AVK-VOS-NSB. 9u30 Herdenkingsmis van alle oorlogsgesneuvelden. Nadien receptie op het gemeentehuis,waarna BEZOEK aan de BKV-tentoonstelling en bezoek aan de Jaarmarkt(org 11.11.11 i.s.m. AVK) Zo 18 nov in de parochiezaal:MOSSELSOUPER van de Chirojongens. Welkom‘s middags of’s avonds,(alternatiieve schotel kan ook)Meer info:www.chirobelsele.be/jongens of Koen Verbruggen 0485/674362. Vrij 14 dec KERSTCONCERT. Dit jaar wordt het een samenwerking van knapenkoor“In Dulci Jubilo”,het gemengd“Sint-Gregoriuskoor”. de“Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia en woordkunstenaar Dirk Meul”. vvk€8,aan de kas€10.- deuren 19.30u.- aanvang 20u stipt. Za 22 dec AVK neemt traditioneel deel aan de KERSTMARKT in Belsele Meer info Alex De Vogel(argenta-bank).
Blijkbaar heeft de snoek in de vorige Reynaert heerlijk gesmaakt,zelfs bij niet viseters. Ook Fons,die de fictieve snoek wel degelijk blijkt gezien te hebben,was ermee in zijn nopjes en heeft mij als tegenprestatie een verguld Reynaert-kunstwerkje bezorgd dat ik prompt in mijn living heb geplaatst. Het stelt trouwens een‘lezende’Reynaert voor. Tegen mijn gewoonte in misschien,dwingt de actualiteit mij er toe,het humoristische en soms romantische klimaat van het teugeltje even te verlaten om enige persoonlijke repliek te geven op de recente kritiek van sommige personen omtrent het‘mistige’van het“Park van Belsele”. Ongewild maar onweerstaanbaar steekt mijn duivelse politiek microobje van weleer de kop op. Mede met een tikkeltje egoïstisch gevoel kan ik niet anders dan even te reageren op de afbrekende kritiek die ten onrechte gevoerd wordt. Samen met vrouw en hondje,genieten wij regelmatig van een deugddoend wandelingetje in het park. Laat ons duidelijk zijn,het wandelpad is publiekelijk toegankelijk. ‘De Lange dreef’werd comfortabel en met groenbeplanting schitterend heraangelgd. Het huidige dolomieten wandelpaadje loopt over vier houten bruggetjes+500 m. naar de tot op heden verdoken Pastorijwegel(karrenslag)die uitgeeft op een draaihek dat door de wandelaars vrij bediend kan en mag worden(met de verplichting het telkens weer te sluiten). Het wandelpad kronkelt zich naast de kabbelende Belselebeek die gescheiden wordt door de oeroude wilgentronken,die door de ontwerper zorgvuldig en gelukkig gespaard zijn gebleven. De functie van deze tronken bestond er in de waterzuchtige weiden(meersen)enigszins te ontvochtigen en de grazende dieren meteen enige lommerrijke plekjes te bezorgen. Bovendien bieden zij nog steeds uitstekende nestgelegenheid voor de nog schamele mussen,spreeuwen en misschien ook wel spechten en andere vogels. Als ik goed ingelicht ben,moet dit parkproject nog zijn voltooiing,zeg maar uitbreiding krijgen. De kritiek die momenteel gevoerd wordt,dat het domein slechts voor 1/3 publiek wordt opengesteld is dus voorbarig. Anderzijds is het nogal wiedes dat de familie Deprez,die wij nog altijd dankbaar zijn,het grootste gedeelte van het domein als privé-terrein aanwendt. “Spijkers op laag water zoeken” noem ik die voorbarige gevaarlijke kritiek. Bij verdere provocatie zou het water wel eens voor de bevolking plotseling te diep kunnen worden en dan? Wie het dossier tegen de dreigende verkaveling van“De Meersekens” de laatste 20à25 jaar van nabij heeft gevolgd,moet zich meer dan gelukkig achten met de gunstige afloop ervan. Zonder aan enig favoritisme te doen verdient“De Raaklijn”,die hierbij steeds de steun van AVK en‘De Reynaert’heeft genoten hier wel een reuzenpluim. Het heeft heel wat voeten in de drassige aarde gehad om de dreigende verkaveling af te wenden. Anders is het verlopen met ons(AVK-)voorstel destijds(1979)tot het aankopen van“het huis Van Geertruyen” met de tot aan het rusthuis aanpalende hovingen,die zomaar pasklaar als openbaar park midden in het dorp konden aangewend worden. De nadien opeenvolgende coalities hebben dit schitterend aanbod genegeerd. Maar laat mij nu maar verder‘teugelen’met nog een anekdote uit de hovingen van het Bisschoppelijk kasteel. Dit verhaaltje is mij weer te binnen geschoten door de actualiteit. Inderdaad de H. Missen worden vanaf oktober in de dekenij Sint.Niklaas gehalveerd. Dit omwille van het tekort aan priesters en een algemene ontvolking van de gelovigen. Deze achteruitgang van het geloof was reeds merkbaar voor twintig jaar. Drie rustende pastoors,waaronder een Hollander en twee pastoors uit naburige parochies,waren na hun siësta al wandelend door de hovingen,druk aan het discuteren over dit probleem. Zij hadden blijkbaar niet in de gaten dat een sluimerende Reynaert met zijn gespitste oren te luister lag‘onder eenen boom’. “Nou” sprak de Hollander,terwijl hij voor een ranke populier bleef staan. “Het geloof en de Kerk zouden moeten zijn zoals die ranke,slanke,soepele populier,meewuivend met de winden van de tijd”! “Allez,allez”! repliceerde de‘Ruiteraar’terwijl hij zich omkeerde naar een stoere eik toe. “’t Geloof en de Kerk zouden zo stevig moeten zijn als deze eik. Liever breken dan buigen voor al dat modern gedoe”! Een paar meter verder bleef de Waasmunsteraar mijmerend staan vlak voor een hoog opgeschoten distel. “Kijkt” sprak hij nogal koleirig,“het geloof en de Kerk zouden beter zijn zoals deze distel!…. Zij zouden er zoveel hun‘dinges’niet aan vegen”! vloekte hij bijna. Schoklachend sloop ons Reynaertje met kwispelende staart veilig in zijn vossenhol,maar dit tafereeltje is hem eeuwig bij gebleven. Gelukkig maar voor mij en hopelijk ook voor jullie,beste lezers en wees dus maar gelovig. Denk aan die stekelige distel. Brr…….. Misschien tot ziens in het distelvrije park!
We kennen hem allemaal,schalks lachend bij pot en pint,de schrijver van De Vrije Teugel. Waar haalt hij zijn goedlachse gezellige praat vandaan? Sommigen moeten eerst een pint gedronken hebben om het te kunnen zeggen,maar bij de Arnold schijnt dat niet waar te zijn:t Zit in de man:geërfd,van kleins af een gewoonte,of zou de miswijn er iets mee te maken hebben? Hij kan’t weten. Wij moeten het raden. Vandaag,rustig op mijn gemak,vallen mijn ogen op de almanak:16 augustus 2007,donderdag,H. Stefaan van Hongarije(+1038)Koning? Bisschop? Weldoener? Martelaar?…onbelangrijk bij wat er verder te lezen staat. “Heilige ARNOLD” Dat zal toch den Arnold niet zijn zeker? Opnieuw:Heilige Arnold van Tiegem. Neen,’t is hem niet,niet van Tiegem,…van Belsele is hij. ’t Had gekund…misdienaar,KWB-er,OKRAaier…En,ik lees verder:patroon van de brouwers. Dat trekt weer mijn aandacht:patroon van de brouwers,zeker vriend van de brouwers. Een appel valt nooit ver van de boom,zo de vader zo de zoon,diens brood men eet diens woord men spreekt… Over brouwers heb ik den Arnold nog nooit horen klagen….en wat hij allemaal schrijft voor Belsele? Zou dat ook brouwen zijn? H. Arnold van Tiegem…patroon van de brouwers. En op de achterkant nog het een en“t ander…. (ik citeer letterlijk:) Heilige ARNOLD. Volgens onnaspeurbare legendes zou de Heilige Arnold van Oudenburg stammen uit een familie die het bierbrouwen beoefende. Ook zou hij tijdens een pestepidemie bedorven bier weer“gezond” gemaakt hebben door met zijn staf in de bierkuip te roeren! Hij zou zelf de mensen ertoe aangespoord hebben bier te drinken in plaats van besmet water. Later evolueerden de bierbrouwers tot een krachtig en machtig gilde. Een bestaande heilige,ridder en bisschop,Arnold van Oudenburg,of Aernout van Tiegem,werd,geruisloos hun patroon. (Dom Arnold Smits O.S.B.) Neen’t is den Arnold niet,maar toch…geruisloos kan er veel gebeuren…Heeft hij hier en daar ook al eens bedorven bier“gezond” gemaakt? Met zijn staf in de bierkuip geroerd? Aangespoord tot bier drinken i.p.v; water? en…tussen pot en pint die“Vrije Teugel” gebrouwd? Arnold van Tiegem? Arnold van Oudenburg? En den Arnold van Belsele? Zouden de brouwers akkoord gaan? Teksten brouwen is toch ook brouwen?… Omer! Omer!…Ja! Ik kom! .Wad is’t? Zet de petetten ies af!... Djuu niet aan gepeinsd.
naar Molière’s“Le Malade imaginaire” een komedie van Peter P Flug,vertaald door Hub Fober in een regie van Luk Huys Voorstellingen op 9 en 10 november 2006 om 20u In C.C. De Klavers - Kaarten€6(leden€4)Reservatie:JOC’t Pleksken,Kleemstraat 2,9111 Belsele. 03/772.33.60 of www.pleksken.be JOC’t Pleksken is open op:Vrijdag:19u–01u en Zaterdag:19u–02u Woensdag:(enkel tijdens vakantie)16u–23u Lidmaatschap€4 - ere lid€13(737-6023444-78)Geen toegang onder 15 jaar tenzij onder begeleiding

Dit kruid is afkomstig uit Siberiëen Mongolië. In de 17e eeuw is het uit Oost-Europa naar Frankrijk gekomen. In de Franse keuken is het beroemd geworden als smaakmaker in bearnaisesaus. In de teelt van dit kruid onderscheidt men Russische en Franse dragon. De eerste soort is winterhard maar minder uitgesproken van smaak,terwijl de Franse variëteit heel wat aromatischer is,subtieler van smaak,maar als plantje niet volledig winterhard.

Dragon verkiest arme grond,voldoende droogte en heel wat zon.

De wetenschappelijke naam Artemisia dracunculus stamt uit een tijd dat men nog in draken geloofde. (In het Engels is draak“dragon”) Dragon werd ook slangekruid genoemd,omdat de wortels op slangen lijken en tevens omdat men vroeger dacht dat dragon heilzaam was tegen beten van giftige reptielen.

Heden wordt dit kruid gewaardeerd om zijn typische smaak die pittig zoetzuur en tegelijk een beetje bitter is. Belangrijk is dat dragon rijk is aan bitterstoffen waardoor het de productie van maagsappen stimuleert. Moeilijk verteerbaar voedsel wordt hierdoor makkelijker door het spijsverteringsstelsel geloodst. Een kopje dragonthee helpt bij een zware maag:laat 2à3 eetlepels dragonblaadjes gedurende 10 minuten trekken op een halve liter heet water. Voor wie zich aan een zoutloos dieet moet houden,is dragon een goed alternatief als smaakmaker. (gemalen dillezaadjes zijn dat ook)

Een eenvoudig recept van bearnaisesaus,kan niet mislukken! Maak een witte saus van 20g boter,20 g bloem en een¼liter water of groentebouillon. Voeg daarbij 2 eetlepels rijn- of moezelwijn en 1 eetlepel dragonazijn. Kruid met peper en zout en laat even doorkoken. Voeg er dan verse fijngehakte dragonblaadjes bij. Het vuur uitzetten en voor een mooie gele kleur 1 of 2 eierdooiers toevoegen.

Lekker bij gegrilde zalm of bij een sappige biefstuk! Smakelijk!

Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente,Schrijberg 153 - Belsele 03 772 29 12 0474 24 66 12

UITNODIGING tot lidmaatschap van OKRA is een vereniging waar 55 plussers zich thuis voelen. OKRA biedt U:de OKRA academie:waar voordrachten over maatschappelijke,politieke,sociale,culturele,filosofische onderwerpen aan bod komen. Ontdek er de Okra-reizen in Belgiëen Europa,bedevaarten,sport,wandelingen,fietstochten,petanque,,OKRA-zorg. –zingeving,-crea, Wij organiseren lokaal wekelijks petanque,3 ontspanningsnamiddagen enéén uitstap per jaar aan betaalbare prijzen. Deelname aan fietstochten,wandelingen en kaartnamiddagen zijn gratis. En nieuw lid betaald 17 euro,en ontvangt vanaf november 2007 reeds het OKRA magazine,dat 10 maal per jaar verschijnt. Contactadres Thérèse De Bruyne 03/776.86.91 of per e-mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.