Naar aanleiding van de zoneringsplannen,goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 augustus,werd Omer Burm geïnterviewd door de Gazet Van Antwerpen over zijn individuele waterzuivering. Tegen 2012 moet al het afvalwater gesaneerd zijn. Voor een 300-tal gezinnen op het grondgebied van Sint-Niklaas betekent dit dat zij zelf voor die sanering moeten instaan. Omer Burm is daar echter al jaren lang mee bezig en wordt nu gezien als expert in deze materie. In de Populierenwijk werd een zomerbijeenkomst gehouden op zondag 26 augustus. De buurtbewoners kwamen samen op het volleybalpleintje. De bedoeling is om het contact tussen de bewoners van de wijk te bevorderen. Het wijkcomité’t Paradijs,omvat de Nieuwe Baan,Bookmolenstraat,Arkestraat,en de Waterschootstraat. Na de fantastische mei-bbq,wil het comitéeen treffen organiseren ter gelegenheid van de Kerstmarkt op 22.12.2007. Info bij Johan De Beule,Nieuwe Baan 128,tel 0478-548 843 De problemen van het jeugdhuis zouden binnenkort echt opgelost kunnen zijn. Schepen van jeugd,Wouter Van Bellingen verzekerde de redactie dat de bouwvergunning voor de containers werd ingediend. In oktober zou er een begrotingswijziging voorgelegd worden op de gemeenteraad en,als alles vlot verloopt,zouden de containers in december in gebruik kunnen genomen worden. Het jeugdhuis kan dan aan een gevarieerd programma verder werken. Op de dorpsraad van september kwam de verkeersveiligheid in Belsele ter sprake. Het kruispunt Belseledorp–Kerkstraat levert voor fietsers dikwijls gevaarlijke situaties op. Zeker schoolgaande kinderen hebben het moeilijk bij het oversteken van de Dorpstraat. Ook de onveiligheid aan het kruispunt Molendreef–Belseledorp kwam ter sprake. De zichtbaarheid is daar vrij beperkt door geparkeerde auto’s. Er werd ook gevraagd naar een verkeerstelling om na te gaan of er sinds de heraanleg van het dorp minder doorgaand verkeer door het dorp rijdt.. Ook de belabberde toestand van een aantal straten en voetpaden werd besproken. In navolging van Sinaai wordt gedacht aan de oprichting van‘The Bad Street Boys’voor Belsele. Zij kunnen de knelpunten aan het stadsbestuur overmaken. Een ander agendapunt was de problematiek rond‘Het Park van Belsele’. De heer Deprez zal op de dorpsraad van oktober uitleg geven over zijn bedoelingen met het park en de vragen van de betrokken en belangstellende bewoners beantwoorden. De AVK-redactie wacht dus met commentaar tot na deze vergadering. In ieder geval blijven wij verheugd dat de geplande verkaveling niet doorgaat en dat het groen hart van Belsele gevrijwaard werd. De bouw van het thermen en saunacomplex in de Meerskens naast de Belselebeek komt steeds dichterbij. De Vlaamse overheid heeft in ieder geval het licht op groen gezet. Tot 14 september konden bezwaarschriften ingediend worden. Op de dorpsraad gaf Omer Burm uitleg waarom bouwen in de meersen en in de vallei van de Belselebeek niet kan. ‘De Post’voert een sensibiliseringsactie ivm de Europese normen voor brievenbussen en vraagt om de nieuwe normen te respecteren De gleuf moet 23 cm breed en 3 cm hoog zijn en de bus zelf 35 cm diep. De Reynaertbussers weten in ieder geval mee te spreken van de problemen die zich soms voordoen. Wij steunen dus de actie van De Post,want ook voor ons betekent dit een verbetering. Proficiat aan kunstencentrum’t EY en BKV’t EY’sleepte een nominatie voor de cultuurpriijs 2007 van de stad Sint-Niklaas in de wacht,naast de tentoonstelling‘De Mens’en‘De Lof der Zotheid’. Aan de tentoonstelling‘De Mens’namen ook leden van de BKV deel. Proficiat voor beide organisaties. aan de organisatoren en medewerkers van de vele activiteiten die plaats hadden deze zomer. Zij zorgen ervoor dat de Belselenaren uit hun kot komen en dat het gemeenschapsgevoel sterker wordt. aan Patrick Dhaenens die op zondag 17 juni werd benoemd tot pastoor van Sinaai. Patrick blijft ook pastoor van Puivelde. “De Reynaert” sluit zich graag aan bij de wensen van goede moed voor deze priester-Sinaainaar. Rechtzetting. In vorig Reynaertnummer verscheen een zeer beperkte historische schets‘25 jaar Reynaert’. De startende redactie en het toenmalig AVK-bestuur bestond uit:Albert Schelfaut,Annemie Charlier,Arnold Vandermeulen,Fons Lambrechts,Greet De Wit,Guido Stevens,Kris Vergult,Lutgarde Verstraete,Magda Cole,Walter Ghesquière. Meteen willen wij alle adverteerders bedanken omdat zij de uitgave van onze infoblad mogelijk maken. Ook onze dank aan alle medewerkers,en vooral de Reynaert-bussers,die gedurende 25 jaar ons Reynaertje,gratis in je brievenbus bezorgden.. Nieuwe helpers,blijven steeds welkom! DANK U WEL“steunende leden” van de Reynaert. U helpt ons infoblad in stand te houden door middel van uw vrijwillige steunbijdrage op bankrekening 979-6279036-37. Elke gift is welkom. Met een bedrag van 25 euro of meer word je erelid. Vanaf€15 ben je zelf beschermlid.