(vertaald in het Nederlands) “U woont in een gemeente in de periferie van de faciliteitengemeenten of in een Nederlandstalige gemeente:U moet zich altijd in het Frans uitdrukken. Als Uw gesprekspartner U vraagt in het Nederlands te antwoorden,blijf dan Frans spreken. Dit geldt zowel locaal als regionaal,nationaal en in particuliere organisaties.” Het FDF stelt deze“code” voor als“Rechten van de Franstalige”. Vlamingen,trek uw conclusie! !!