Beste Reynaertlezer,11 december 2007 Als ik dit editoriaal schrijf,is er nog altijd geen regering. We hadden het in het vorig nummer al gezegd. Het zag er niet goed uit. Het zou moeilijk worden. Zes maanden onderhandelen hebben geen regering opgeleverd. Er zijn deelakkoorden over sociaal-economische aspecten,maar elke definitieve tekst valt over de communautaire kwesties. De meningen over‘België’zijn in het noorden en het zuiden van het land totaal tegenstrijdig. In verschillende voorstellen leest men dat deze onderhandelingen buiten de regering moeten gehouden worden,maar elk compromis valt over het communautaire. In vorige communautaire afspraken kon men met geld over de brug komen en zo tot een akkoord komen. Vandaag is de federale kas leeg en kan men geen akkoorden afkopen. In sommige partijen gaan zelfs stemmen op om een aantal zaken te herfederaliseren. Men denkt dan aan buitenlandse handel,buitenlands beleid en ontwikkelings-samenwerking. Nochtans levert Vlaanderen op dat vlak grote inspanningen om een degelijk beleid uit te werken. De Vlaamse onderhandelaars hebben tot vandaag enkel de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord van 2004 en van de bekende resoluties van 1999 gevraagd. Alle Vlaamse partijen hebben deze ondertekend. Deze standpunten genieten de steun van een groeiende meerderheid in Vlaanderen,maar worden met absurde eisen of een simpele‘non’van tafel geveegd. Zij krijgen daarvoor steun in de Franstalige pers en de Vlaamse onderhandelaars worden er uitgespuwd als de ondergravers van Belgiëen van de solidariteit tussen de gemeenschappen. Wat hun vooral kwalijk wordt genomen is dat ze voet bij stuk houden en dat ze woord houden. Zoveel halsstarrigheid is men van de Vlamingen niet gewoon. Wanneer de Vlamingen dan ook nog eens van hun democratische meerderheid gebruik maken,zoals bij de stemming over Brussel-Halle-Vilvoorde,is het hek helemaal van de dam. De Vlaamse meerderheid mag nooit gebruikt worden. Misschien moet men nu het initiatief overlaten aan de Waalse en de Vlaamse regering. Zij kunnen gebruik maken van artikel 35 en bekijken wat federaal moet blijven en wat elke deelstaat zelf kan verwezenlijken. Vandaag is Guy Verhofstadt opnieuw aan zet. Hij moet in een kort tijdsbestek bekijken wat mogelijk is. Veel mogelijkheden zijn er echter niet. De tegenstellingen zijn enorm groot en de standpunten liggen mijlenver uit elkaar. Misschien brengt de kerstperiode raad en kunnen in het begin van volgend jaar nieuwe pogingen ondernomen worden tot de vorming van een stabiele regering. Anders is er maar een mogelijke oplossing:de vreedzame boedelscheiding,naar het voorbeeld van Tsjechiëen Slovakije. De buitenlandse pers heeft Belgiëontdekt. ‘Le Monde’en BBC wijdden een extra bijdrage aan de politieke situatie in ons land. Zij begrijpen niet wat nu in het anders rustige Belgiëvandaag gebeurt. Internationaal wordt ook druk gelegd op de onderhandelaars om vlug tot een akkoord te komen. Er moeten immers economische maatregelen getroffen worden en met een regering van lopende zaken kan dit niet. De Vlaamse regering werkt ondertussen verder. De minister van onderwijs werkt verder aan zijn gelijke kansenonderwijs. Minster van Buitenlands Beleid,Geert Bourgeois,doet inspanningen om vanuit Vlaanderen de levensstandaard in ontwikkelings-landen te verbeteren. En dit is nodig,bewijzen de vele berichten in de pers. Alle dagen pogen bootvluchtelingen het rijke Europa te bereiken. De Afrikaanse boer heeft het moeilijk om te overleven in een vrije en geglobaliseerde markt. In vele landen worden de mensenrechten met de voeten getreden. In Congo wordt dagelijks gevochten tussen regeringsleger en rebellen. De strijd tussen het Westen en de islamitische wereld gaat in Irak onverminderd voort. De kerstperiode is aangebroken. Overal verschijnen lichtjes aan ramen en deuren,in tuinen en straten. We worden overstelpt met reclame voor het origineelste cadeau,de meest uitgelezen spijzen en beste kerstvakanties; Elk weekend kan je genieten van een of ander kerstconcert of kerstmarkt. Ook in ons eigen Belsele. Ik doe dan ook een warme oproep om op beide activiteiten aanwezig te zijn. De deelnemende verengingen zullen je dankbaar zijn. Het geld dat zij hiermee verdienen,komt hun werking ten goede. Tegelijkertijd dragen zij hun steentje bij tot een echt‘dorpsgevoel’en in deze kille dagen,is dit een warme gedachte. Deze tijd is er een van samenzijn met familie en vrienden. Wie geen van beiden heeft valt uit de boot. Verschillende organisaties doen pogingen om de eenzaamheid van deze mensen te doorbreken. Ook daarover gaat Kerstmis. Laat de andere niet vergeefs aan je deur kloppen. Als ikéén dag God zou zijn,dan zorgde ik voor niet verontreinigde sneeuw,dan stelpte ik de wonden en dempte de pijn,dan klonk er nooit meer een angstschreeuw. Als ik Kerstman zou zijn,dan gaf ik iedereen te eten en te drinken en geen restjes van de vuilnisbelt meer. Dan zou het lachen ook weer gaan klinken. Als ik vandaag kon toveren gaf ik de hele wereld liefde,gezondheid en geluk. Maar ik kan helaas niet toveren,alleen maar sommige dingen wensen. Daarom wenst de hele Reinaertredactie veel gezondheid en geluk voor u en alle mensen in 2008.