Proficiat aan de Reynaertstappers van Belsele. Zij wandelden 1250 euro bij elkaar en schonken die aan KVG Sinaai,naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan. De gehandicaptenvereniging klaagde tegelijkertijd aan dat de gebouwen nog altijd even ontoegankelijk zijn als 25 jaar geleden. Ook AVK voerde reeds actie in ons eigen gemeentehuis omwille van de totale ontoe-gankelijkheid voor rolstoel-patiënten. Daar moet dringend iets aan gedaan worden. Heren en dames politici van Belsele,blijf deze gerechtvaardigde eis herhalen in het stadhuis. Alle info over de Wandelclub(VWJL.Lid nr.150)Reynaertstappers wordt je bezorgd op het Secretariat:Heirbaut Rita,Bergstraat 30,Belsele of via de webstek