Huisbrouwerij Boelens uit Belsele viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Het hoogtepunt van het eeuwfeest valt tijdens het Ambachtelijk Weekend op 23 en 24 augustus. Kris Boelens brouwde het jubileumbier Balzello,dat in principe alleen dit jaar gedronken kan worden. De keuze viel op een amberbier waarvan de kleur uitsluitend afhankelijk is van kandijsuiker. Het bier bevat ook Amerikaanse hop. Het alcoholpercentage bedraagt 6,5%. "Inspiratie voor de naam vond ik in het Toscaanse stadje Pienza,waar een Via Balzello bestaat. Dat deed me meteen aan Belsele denken. Balzello betekent echt een plaats waar mensen elkaar toevallig ontmoeten",legt Boelens uit. Meer info over het Ambachtelijk Weekend op de dienst Toerisme en in de bib. In de hal van de Stadsbibliotheek loopt een tentoonstelling over schrijver Filip De Pillecyn. Uit de collectie van de Bibliotheca Wasiana toont men een vijftigtal boeken en waardevolle uitgaven van en over de schrijver. Hij stond bekend als flamingant en pacifist. Ook uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen zijn er zestien werken te zien. Daarnaast is er een berg illustratief materiaal en kleurenreproducties. De expositie loopt in de hal van de Stadsbibliotheek van 3 tot 29 juni. Minder goed nieuws voor de gebruikers van het bibliotheekfiliaal Paddeschoot. Begin december gaat het filiaal dicht. Het stadsbestuur en de bibliotheek zorgen wel voor minder mobiele klanten. Zij krijgen hun boeken aan huis besteld. Het bestuur van AVK vraagt om bij de inplanting van de nieuwe woonwijk een polyvalente ruimte te voorzien,waar plaats is voor een bibliotheekfiliaal,een postpunt,een verkooppunt van De Lijn,een ontmoetingsruimte voor de bewoners,een vergaderruimte voor verenigingen en bewonersgroepen. Bij de laatste forse regenbuien was er weer maar eens wateroverlast in de Kerkstraat. Al jaren vraagt men in Belsele naar de noodzakelijke rioleringswerken. Deze zijn beloofd en gepland door het stadsbestuur voor deze bestuursperiode. Het is echter wachten op de subsidies en investeringskredieten. Voorlopig moeten de bewoners zich behelpen met allerlei hulpmiddelen en slaat de schrik hen om het hart bij elke stortbui. Door nieuwe verkavelingen moet de waterleiding worden uitgebreid in de Berg- en Kerkstraat in Belsele. Eind 2008 zouden normaal gezien de werkzaamheden starten aan het woon- en zorgcentrum Herfstrust in de Kerkstraat in Belsele. Het oude rusthuis wordt afgebroken en er komt een totaal nieuw in de plaats. Waarschijnlijk zal de oorspronkelijke timing niet kunnen worden gevolgd. De plannen gaan ook duurder uitvallen omdat er een extra bodemonderzoek nodig is. Volgens OCMW-voorzitter Jef Foubert(CD&V)zal dit heel wat duurder uitvallen dan oorspronkelijk gedacht. Ook kan men de bouwvergunningsaanvraag pas later indienen. De werkzaamheden zullen in totaal meer dan twee jaar duren. Pas dan kunnen de bejaarden in een aangepaste woning verblijven. Op de dorpsraad van mei stelde schepen Marc Heyndrickx(CD&V-N-VA)de plannen van het bedrijventerrein Schoonhoudt voor. Op het bedrijventerrein is nu de firma Van Remoortel gevestigd. Ook andere bedrijven hebben hun oog laten vallen op deze gronden. De aanvragen lopen stilaan binnen. De omwonenden maken zich zorgen over de waterbeheersing en over de verkeersafwikkeling. De schepen kon op de eerste bekommernis antwoorden dat er een overstromingsgebied gepland is in de bedrijvenzone,waardoor eventuele wateroverlast vermeden wordt. Op de vraag naar de verkeersafwikkeling werd geen afdoend antwoord gegeven. De ontsluiting van het bedrijventerrein ligt op de Schrijberg,op 150 meter van het kruispunt van Duizend Appels. Dit is nu al een druk en gevaarlijk punt. Het stadsbestuur zal aan tafel moeten zitten met het gewest om deze verkeersknoop te ontwarren. Wij blijven dit opvolgen. Naast het bedrijventerrein wordt het nieuwe containerpark voorzien. Het resterende binnengebied blijft woonuitbreidingsgebied. Dit betekent dat de gronden pas kunnen gebruikt worden indien alle andere woonzones volgebouwd zijn. Ook de eigenaars van Deba-meubelen kwamen hun uitbreidingsplannen aan de geïnteresseerde Belsenaren voorstellen. De filosofie van de familie De Belie is‘dat iedereen,klant,omwonenden en eigenaars,gelukkig moeten zijn.’Zij toonden in ieder geval belangstelling voor de opmerkingen en vragen van de mensen. Dit toont dat uitleg geven en luisteren,de mensen inderdaad dichter bij elkaar brengt. Reynaert was op de jaarvergadering van Stramin in Nieuwkerken. Daar werd een inventaris getoond van de vele wandelwegen die Nieuwkerken rijk is. In gedachten overliep onze Reynaert de verschillende wandelmogelijkheden in Belsele. Ook in ons dorp zijn heel wat wandelwegen opengesteld. Laatst kwam daar de Stadhouders-boswegel opnieuw bij. Dat gebeurde op voorstel van de stedelijke milieuraad Stramin. De wegel ligt tussen de Eikenlaan en de Groenstraat in Belsele. Wie deze zomer een frisse neus wil halen,na een drukke werkdag weet waarheen. Kortbij en ontspannend. Je hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt. De werken aan het kruispunt N-70–Belseledorp,ter hoogte van het Essostation? Het traject krijgt eindelijk een facelift. Al jaren klaagt het AVK-bestuur,de fietsers en de bewoners over de verkeerssituatie aldaar. Ook bij de heraanleg van Belseledorp werd herhaaldelijk op dit pijnpunt gewezen. De aansluiting van Belseledorp op de N70 wordt haaks aangelegd zodat bestuurders niet meer in volle vaart in en uit Belseledorp rijden. Wit geschilderde betonblokken zullen het verkeer vertragen en maken het veiliger voor zwakke weggebruikers. Het fietspad langs de gewestweg N70 wordt doorgetrokken over een breedte van 2,50 meter. Ten slotte komt er een verhoogd busperron tussen de Oude Baan en Belseledorp. Het wordt 2,5 meter breed en 18 meter lang. Het dubbele fietspad loopt achter het perron. Het busperron is toegankelijk voor personen met een handicap en veroorzaakt geen hinder voor het fietsverkeer. Het blijft er niet goed uitzien voor de bewoners van de Hoge Bokstraat. In de mobiliteitsstudie,voorgesteld door de Wase burgemeesters,is de doortrekking van de N-41 niet voorzien. Enkele andere verbindingen tussen de E-17 en de E-34(expresweg)liggen wel op tafel. Volgens burgemeester Willockx zijn de Nieuwkerkenaren de winnaars in dit debat. Maar daar hebben de mensen van de Hoge Bokstraat geen boodschap aan,natuurlijk. Met de aanleg van de Westelijke tangent komen nog grotere problemen op hun af. Deze verbindingsweg zal veel geld kosten en slechts verbetering brengen voor een klein groepje mensen. Er is sprake van een omleidingsweg achter de tuintjes van de Hoge Bokstraat. Deze weg creëert echter bijkomende problemen voor de mensen van de Nauwstraat. De enige haalbare oplossing op korte termijn,is enkelrichting voor vrachtwagens invoeren in de Hoge Bokstraat en ze verplichten langs de Plezantstraat te rijden. Skaten wordt opnieuw populair. CD&V Jongeren voerden actie voor nieuwe skate-accommodatie,onder meer aan sporthal De Klavers in Belsele. 'Er moet minstens in iedere deelgemeente van Sint-Niklaas skate-infrastructuur staan',meent voorzitter Jens Vrebos. 'Met een reeks eenvoudige ingrepen kan je veel bereiken. We denken aan een bank,grindbox,spineramp en piramide,hulpstukken waarmee je redelijk goedkoop een nieuwe skate-infrastructuur kan aanleggen. Het AVK-bestuur steunt deze actie. Jonge mensen moeten plaats en ruimte krijgen om zich uit te leven en elkaar te ontmoeten.