Beste Reynaertlezer,21 juni 2008 ’t Is druk geweest de laatste weken. De redactie kreeg deze Reynaert net op tijd klaar. Geniet ervan zoals je van deze mooie lange zomerdagen kan genieten. Een glas met lekker drankje bij de hand,een muziekje op de achtergrond en met‘het geel boekske’luilekker in de zetel. Het begin van de zomermaanden is ook de periode van de 11-daagse‘Vlaanderen Feest’. Traditioneel opent Belsele met een tentoonstelling en Guldensporenontbijt. Een uitnodiging en meer details lees je op de volgende pagina. De VOS-tentoonstelling‘Vlaanderen op het eerste gezicht’toont ons hoe‘nieuwe’Vlamingen naar ons kijken. Rudi Dierick,bestuurslid van het OVV,verwoordt wat wij van‘nieuwe’Vlamingen verwachten. Het wordt een boeiende confrontatie waarop nieuwe Vlamingen zeker niet mogen ontbreken. De 11-julivieringen zijn ook het moment om even terug te blikken op het voorbije jaar en de verwezenlijkingen van en voor Vlaanderen. Politiek was het een heel hectisch jaar. Er waren de verkiezingen in juni. De maandendurende regeringsonderhandelingen,de regering Verhofstadt III,de start van de regering Leterme en…we wachten nog steeds op een beleidsplan. 15 juli is de einddatum. Er is geen weg naast. Politieke waarnemers hebben er geen goed oog in. De staatshervorming,tweede fase,is gekoppeld aan de splitsing van BHV en aan sociaal-economische maatregelen. De Franstaligen legden het scenario van een‘corridor’op de communautaire onderhandelingstafel. Zowel in Vlaamse als in Franstalige kringen wordt dit een weinig realistisch voorstel genoemd. Voor de gewone man in de straat is deze situatie onbegrijpelijk. Hij wil meer koopkracht en lagere energieprijzen. Ook daarvoor moet Vlaanderen zelf beslissingen kunnen nemen. Gesprekken over regionalisering worden echter geblokkeerd door de angst voor‘de splitsing van het land’. Bij de 11-julivieringen zullen vele politici het woord nemen en terugkijken naar een jaar van onderhandelen en politiek getouwtrek. Naargelang zijn of haar partij zal deze regering het goed doen of afgekraakt worden. Feit is dat het zo niet langer kan. Vlamingen en Franstaligen moeten de kans krijgen om zonder complexen hun eigen beleid uit te stippelen waar elke inwoner beter van wordt. Beste Reynaertlezer,onze Reynaert wacht af en denkt er het zijne over. Geniet van de zomer.
7de AVK-GULDENSPOREN-ONTBIJT-BUFFET op zondag 6 juli 9u 30 tot 12u30 met pluistering door SETANTA o.l.v. Björn Van Hove 10u tot 12u. In Belsele organiseert de Verbruggenkring zijn 7de Guldensporenontbijt en brunch. U komt aan naar keuze vanaf 9u30 Wij bieden u fruitsap,koude of warme melk,thee of koffie sandwichen,pistolets,rozijnenbrood,wit of grof brood kaas naar keuze diverse charcuterie naar keuze gebakken ei met of zonder spek diverse slaatjes,gekookte eieren yoghurt - diverse fruitsoorten Daarbij nog een life(achtergrond)concert van onze Belseelse folkgroep SETANTA van 10u tot 12u(voor wie hen nog niet kent:vier rasmuzikanten die in gans Europa en er buiten,optraden)Dus super sfeer en gezelligheid gegarandeerd! Dit alles voor slechts elf euro per persoon,gelieve wel in te schrijven voor 3 juli. Er is in dit lokaal ook een boeiende fototentoonstelling die als VOS-project reeds te zien was in de IJzertoren,in het ADVN,en in Wevelgem. Zaterdag namiddag heeft een inleidende causerie plaats door ir Rudy Dierick,voorzitter van de OVV-werkgroep Nieuwe Vlamingen. Dus. eveneens de moeite waard ! Reserveren tot 25/6 bij bestuursleden AVK of bij Guido Stevens - tel 03-772 46 00 of[]vanaf 12 jaar pp aan 11.00€,kinderen van 4 tot 12 j aan 5.00€ In samenwerking met DF,VOS,Deelcultuurraad
Elke 2de maandag om 20u in zaal de Kouter(oude gemeenteschool)DORPSRAAD voor alle geïnteresseerden. (niet in juli,wel in augustus) Zo 15/6 collegekerk St-Niklaas:Anton Van Wilderode-herdenking(ism AVK) Za 28/6 om 18u in Sint-Antoniuskerk in Moerbeke,jaarmis Anton Van Wilderode,waarna bezoek aan het graf met voordracht door Willy Coppens. Za 5/7 14u30 zaal‘de Kouter’opening van VOS - fototentoonstelling“VLAANDEREN,op het eerste gezicht”. Project van de Vlaamse Vredesbeweging VOS. Receptie aangeboden door de Deelcultuurraad. Zo 6/7 9.30u AVK-GULDENSPOENONTBIJT&brunch met SETANTA-concert. Iedereen welkom,wel vooraf inschrijven. zie uitnodiging vorige pagina. Vrij 11/11 17u in de Sint-Nicolaaskerk H. Mis opgeluisterd door Fiori Musicali,18u academische zitting op het stadhuis met receptie voor iedereen,en om 20.30u Vlaamse liedprogramma op de Grote Markt“ZO IS ER MAAR EEN” Za 19/7 KLEEMSE FEESTEN 9u-17u ROMMELMARKT met AVK-pannenkoeken. Za 26 en zo 27/7 ZONNEFEESTEN m.m.v. AVK. Za 23/7 jaarlijkse bbq van Chiro-Staderas,met schaap aan’t spit. Za 23/9&zo 24/8 Fietstocht&AMBACHTELIJK weekend in het Waasland. Zo 31/8 Daguitstap en gezinsdag naar IJzerbedevaart te Diksmuide. Het IJzerbedevaartcomitéwil op een hedendaagse manier en met moderne middelen het IJzertestament voor de 81ste maal herdenken. Za 6/9 brengen wij een bezoek aan de VREDESFEESTEN,Villa Pace,en de braderij van de Nieuwstraat te Sint-Niklaas. Za 13/9 10u bezoek aan de Grote Leermarkt in de Stadszalen,Leopold II-laan te St-Nikl. Organisaties,scholen,verenigingen die open cursussen,opleidingen of workshops organiseren stellen hun programma voor. Woe 10/9 19u AVK-KALLIGRAFIECURSUS in de vergaderzaal van de KLAVERS te Belsele. Meer info bij Guido Stevens 03-772 46 00 Vr 3/10&za 4/10 GAUDEAMUS-ZANGAVOND 20u in de stadsschouwburg
Terwijl de Deelcultuurraad van Belsele actie voert om de financiële middelen te verwerven teneinde de kunstmonumenten te kunnen plaatsen in Belseledorp en aan“De Klavers”,is er een“monument(je)” in de Vlaamse pers verdwenen. De populaire krant“Het Volk” is niet meer. Ondanks ik momenteel lezer ben van een andere krant,kon ik het niet nalaten de laatste editie van 9 mei 2008 aan te kopen,die ik als een soort relikwie in mijn archieven zal bewaren. Als uitgave van de Christelijke Arbeiders Beweging(ACW)rolde het eerste nummer als“Anti-Socialistisch Dagblad” van de pers op 22 juni 1891. Deze ondertitel verdween in 1912 en werd herdoopt in“Het Volk”. Na vier jaar stilzwijgen in WO2,verscheen“Het Volk” opnieuw op 18 december 1944 tot 9 mei 2008. Dit voor de geschiedenis. Nostalgisch heb ik steeds enige sympathie gekoesterd voor“Het Volkske”. Kan bijna niet anders. Als 12-jarige was ik zelfs occasioneel verspreider van de dagelijkse speciale avondedities tijdens en over“De Ronde van Frankrijk”. Waarschijnlijk het belangrijkste promotieartikel van dagblad‘Het Volk’ooit. Het is voor mij nog altijd een raadsel gebleven,hoe de redactie,drukkerij en logistiek van‘Het Volk’het destijds hebben klaar gespeeld om elke dag van een tourrit,een uur na aankomst,het‘rondegazetje’in elke gemeente te verspreiden. Soms was de na-oorlogse slechte drukinkt zelfs nog niet droog en het blaadje had de geur van petroleum en afgedraaide olie. Het bestond uit vier bladzijden met op de voorpagina meestal‘reeds’een foto van de ritwinnaar,de rituitslag en de stand van het klassement. De binnenpagina’s waren vermoedelijk reeds op voorhand gedrukt met interviews en spannende verhalen van gebeurtenissen uit de vorige rit. Onvergetelijk prijkte er iedere dag een legendarische cartoon met de belevenissen van Thomas Pips getekend door Marc Sleen,met daarin een bijna niet te vinden gecamoufleerde muis. De meeste lezers amuseerden zich ermee om eerst en vooral nieuwsgierig naar de verscholen muis te zoeken. Het moeten tovenaars geweest zijn,die journalisten van destijds. De communicatiemiddelen waren zeer beperkt. Televisie bestond nog niet,schaarse en moeilijke telefoonverbindingen. Enkel de radio met gloeilampen,soms of meestal met krakende reportages,was de enige informatiebron. Eén van de mij bijgebleven reporters was Hubert Van De Vijver,de legendarische‘reporter 17’die ons bijna een schilderachtige verslaggeving van de prangende en‘wrede’gebeurtenissen van de rit ter horen bracht. Wij waren aan de radio gekluisterd. Toen ik occasioneel verkoper was van het‘gazetje’waren de fietsvedetten ondermeer de berggeiten Gino Bartali,Fausto Coppi,Jean Robic,Fiorenzo Magni - kon dalen als een steen -,Louison Bobet en als Vlamingen Briek Schotte,Rik Van Steenbergen,Raymond Impanis,dubbele ritwinnaar,Roger Lambrecht - tweedaagse gele trui drager en ritwinnaar. Dit allemaal in het jaar 1948. Natuurlijk heb ik dat jaartal goed onthouden. Eén van de voorwaarden tot aanwerving,was ondermeer dat wij ons Plechtige Communie moesten gedaan hebben en vermits ik die‘heiligheid’had meegemaakt in 1947,was het dus‘1948’! Wij moesten braaf zijn,de toelating van ons ouders hebben en over een fiets(ke)beschikken. Mijn venter-carrière was echter van korte duur,want in 1950‘mocht’ik mee op vakantie met de Christelijke Mutualiteiten naar Melchtal-Zwitserland en nadien verzeilde ik in de K.S.A. Later werd het straatverkopen verboden omdat het aanzien werd als‘kinderarbeid’. Drie kwartuur na de aankomst dienden wij te verzamelen ergens in de meersen van het‘Kloosterbroeck’,waar een met linnen doeken wit kruis in het groene gras werd gespannen. En dan maar met spannende blikken en spitsende oren wachten op het sportvliegtuigje,gesierd met achter zijn staart een spandoek“Het Volk”,dat‘onze’gazetjes moest droppen in de omgeving van dat kruis. Net alsof de paasklokken waren geweest renden wij,met de vaste plaatselijke dagbladventer van“Het Volk” op kop,naar de gedropte pakken. De gazetjes werden geteld en verdeeld onder een tiental snaken. Elk kreeg vijftig exemplaren bedeeld,die we meestal verkochten als zoete broodjes. Getooid met een wit petje met het zwart bedrukte logo“Het Volk” erop en met een dito linnen borstzakje,vertrokken wij bliksem snel als een troep verschrikte mussen naar alle richtingen,sommigen gewapend met een trompetje dat onze aankomst verkondigde. Na een paar dagen hoefden wij niet meer te trompetten. Wij hadden maar al vlug ons‘vast’cliënteel dat ons op straat stond op te wachten,meestal met pasgeld:1.25 frank. ’s Zondags was het iets moeilijker om van onze‘stock’af te raken. Maar al te vlug had ik daar iets op gevonden. Ik spoedde mij naar het duivenlokaal“Ons Juweel” waar tientallen duivenmelkers pinten zaten te pakken. Sommigen van mijn collega’s verkopers hadden dit gemerkt en probeerden de volgende zondag daar‘onder mijn duiven te schieten’. Tevergeefs,mijn trouwe kopers zeiden vlakaf“wij kopen bij het‘kosterken’”. Ik had daar blijkbaar het‘monopolie’! Hoeveel wij daar aan verdienden,kan ik niet bepaald zeggen. Wel weet ik nog dat ik meermaals met een deel van de verdiende fooi een‘pieleke kaat’heb gekocht van‘Octavie’van de Pattoterij met haar gele karretje en paardje. Naar het schijnt waren de bollen van haar man,die met eenzelfde karretje een andere regio bediende,groter dan die van Octavie. Maar het was heerlijke ijskreem van volle melk,die nergens anders te krijgen was en is. Dit gebeurde allemaal in Waasmunster. In Belsele roept“Het Volkske” onvermijdelijk de figuur van Fons Geerinck weer tot leven. De legendarische dagbladverkoper van“Het Volk”. Maar al te vlug wist hij zich te moderniseren met zijn automatisch DAF-wagentje,dat hij zo ver wist te‘dresseren’dat het stuurloos automatisch meeliep in de goot van het trottoir terwijl hij gechronometreerd de bussen bediende en het wagentje uitgerekend bij hem was om een nieuwe voorraad kranten op te doen. Kwade tongen beweren zelfs dat het Dafje automatisch stopte aan drankenwinkels om Fons’voorraad‘Trappist’aan te vullen. Geen wonder dat hij als‘Fons Trappist’door het leven moest. ‘En met plezier’gekscheerde Fons. Als je hem zag,kreeg je dorst! Ik toch. ‘Occasioneel dagbladventer’ben ik geweest. Eigenlijk ben ik het nog! Om de drie maand,maar nu gratis met het“Volkse Reynaertje”,per fiets,zonder petje en zonder‘pieleke kaat’,maar met een groot hart en af en toe wel eens met een‘Palmke’,heel sporadisch,zeker niet tèveel…. Je weet immers nooit….Die bijnamen? Het bussen van“De Reynaert”. Een karwei? Misschien,maar eerder een vriendendienst. In de overtuiging dat je er zoveel mensen een pleziertje mee doet…. Het is de moeite waard! Veel leesgenot,dank zijéén van de‘Reynaert-vrijwilligers-straatlopers’,die wij allen dankbaar zijn! Nota bene Je kan de Reynaert-redactie een flinke schouderklop geven door een vrijwillige bijdrage over te schrijven op 001-1396357-21 op naam van AVK Belsele. Je wordt dan steunend lid vanaf€10 of zelf beschermlid met een storting vanaf€25. Je mag natuurlijk ook zelf naar believen jouw steunbijdrage aanpassen aan je eigen budget. Het is steeds een hart onder de riem voor de vrienden van de Reynaert.
“De wereld die wij willen is de wereld ons tot verzadiging ten deel gegeven tot overmaat en liefelijkheid van leven”. Deze slotverzen uit het gedicht“De wereld die wij willen” zijn overbekend. In dit gedicht ligt een heel programma besloten. Want Van Wilderode was niet zomaar een dichter. Zijn dichterschap,stelt prof. Matthias Storme,beschouwde hij als een gave,die tot verantwoordelijkheid verplicht. Een dichter was voor hem een ziener,voorzegger en duider die eerder dan zijn zakelijker tijdgenoten de gebeurtenissen en gevoeligheden signaleert:“vooruitzien naar de toekomst,naar Vlaanderen nog ver maar al begonnen”. Wijlen Willem Melis karakteriseerde hem als de dichter die vervuld is van de schoonheid en de grootheid rondom zich,maar vooral als de Vlaming-uit-één-stuk,zoals August Vermeylen zich die heeft voorgesteld,driekwart eeuw geleden,“die een goed Vlaming moest zijn om Europeër te worden”. Op 15 juni 2008 om 10.30 uur werd deze grote Wase figuur,die 10 jaar geleden overleed,in de Collegekerk te Sint-Niklaas,herdacht met een stijlvolle eucharistieviering opgeluisterd door het mannenkoor‘Gaudeamus’uit Sinaai. Gedichten van Van Wilderode werden gebracht door Hildegard Coupéen Ann Van Goethem. Cultuurschepen Lieve Van Daele,schetste de betekenis van Anton van Wilderode voor Sint-Niklaas. In zijn vele jaren als leraar had hij o.a. Paul Snoek en Tom Lanoye als leerling. Voorganger Daniël De Smet,ere-superior en ere-voorzitter van de cultuurraad van Sint-Niklaas,belichtte de andere facetten van zijn collega,leraar,dichter,christelijke humanist en flamingant. Anton van Wilderode groeide op in Moerbeke. Nadat hij een groot deel van zijn leven in Sint-Niklaas doorbracht,keerde hij in 1975 terug naar zijn geboortegrond. Hij bouwde er een woning naast het ouderlijk huis op de Dorpvaart. De provincie kocht in 2001 het terrein,het huis en de inboedel,met de bedoeling er een schrijvershuis van te maken naar analogie met het Museum Stijn Streuvels,Het Lijsternest in Ingooigem bij Anzegem. Maar de plannen werden nooit uitgevoerd. Spijtig genoeg liet Jozef Dauwe(CD&V),gedeputeerde voor Cultuur,eerder dit jaar weten dat er geen geld is voor het project. Het huis zou te klein zijn en niet over de ideale eigenschappen beschikken om veel toeristen te ontvangen. Ook zouden de werken van Anton van Wilderode er niet optimaal bewaard kunnen worden. Het AVK-bestuur betreurt deze beslissing en hoopt dat de provincie toch geld wil besteden om het huis van Van Wilderode als museum en schrijvershuis te bewaren. Deze Wase dichter is dit meer dan waard. De herdenking in Sint-Niklaas was slechts een van de vele activiteiten in het Van Wilderodejaar. Ook tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest werd de dichter geëerd. In Beveren werd een retrospectieve tentoonstelling rond het werk van Van Wilderode geopend. Op 28 juni heeft in zijn geboortedorp Moerbeke de jaarlijkse eucharistieviering plaats,een toespraak en voordracht bij zijn graf en wordt een bas-reliëf aan het schrijvershuis onthuld. Anton Van Wilderode was een flamingant van huize uit. De Vlaamsgezindheid van de humaniorastudent werkte o.a. inspirerend voor Maurits Coppieters,die bij hem in de klas zat tijdens hun collegejaren. Bij herdenkingen van de Guldensporenslag(1966 Kortrijk)of van de studentenopstand olv. Albrecht Rodenbach(1975 Roeselare)schreef hij de teksten. In 1970 werd Anton Van Wilderode lid van het IJzerbedevaartcomitéen schreef verschillende jaren na elkaar de teksten voor de IJzerbedevaarten. Als voorstander van amnestie nam hij deel aan een heel aantal initiatieven:oproep aan Boudewijn tgv. diens zilveren ambtsjubileum in 1976. Hij overhandigde een open amnestiebrief tijdens een audiëntie bij de paus in 1984 en verzorgde de homilie tijdens een amnestiemis in 1985. Hij ondertekende in 1976 samen met andere bekende schrijvers het manifest waarin de eis tot het behouden van de grenzen van Vlaanderen werd geformuleerd. Hij getuigde in vele gedichten over zijn liefde voor Vlaanderen. “Zolang de Heer mij adem wil verlenen zeg ik en zing dat Vlaanderen heténéénige land is dat mijn land kan zijn” Anton van Wilderode Een kind De hemel naar alle zijden op een helder voorjaar vol wind: eens danste door deze weiden een eenzaam gelukkig kind. Wat is van dat kind geworden? De sloten zijn dichtgegroeid,het groen werd dof en verdorde,de meiroos heeft uitgebloeid. Het spelend kind werd een knaap en een man,aan de anderen gelijk. Soms ligt zijn gezichtje te slapen nog in het water,als ik làng kijk. (uit 'De moerbeitoppen ruischten',1943) Afscheid Het bos dat ik niet meer zie is het bos dat ik in de aarde van mijn geheugen bewaarde met varens tot aan de knie. Ik blijf wel de schoolknaap die in schuilhoeken van geblaarte onmetelijk moed vergaarde en longen vol poëzie. Ik ben om het even wie maar ik adem mijn eigen aarde. (uit 'Ik adem mijn eigen aarde. Vijftig Waaslandse gedichten,1974)

Gember en bloedsomloop. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat gember de bloedvaten verwijdt,het lichaam verwarmt en transpiratie bevordert. Als bloedvaten openstaan,hoeft het hart niet zo hard te pompen en is het makkelijker om de bloedstroom op gang te houden. Lichaamsvloeistoffen verspreiden zich makkelijker door het lichaam,waardoor het hart ontlast wordt en langzamer gaat kloppen,en waardoor de bloeddruk lager wordt. Toepassing:bij kouwelijk gevoel,bij gebrek aan vitaliteit en energie,en ingeval van trage,slecht functionerende bloedsomloop.

Gember en de spijsvertering. Gember is de remedie bij uitstek om reisziekte te voorkomen en misselijkheid doeltreffend te bestrijden. Een klinische studie in een Londens ziekenhuis heeft aangetoond dat gember effectiever is dan de conventionele middelen om braken te voorkomen bij patiënten die bijkomen uit narcose na een operatieve ingreep. Hebt u last van reisziekte,neem dan een half uur voor vertrek enkele druppels gembertinctuur in of drink gemberthee.

Gember tegen verkoudheden en pijnen. Gember gaat niet specifiek in de aanval tegen virussen of bacteriën. Het zorgt er wel voor dat lichaamssappen naar de aangedane plek worden getransporteerd,waardoor er ter plaatse een temperatuursverhoging ontstaat. Hierdoor wordt het afweersysteem aan het werk gezet. Men gaat meer transpireren waardoor toxines en virussen het lichaam uitgewerkt worden.

Bij het begin van een verkoudheid:Gemberthee met citroen en kruidnagel. Rasp een stukje gember ter grootte van een half suikerklontje,voeg het sap van een halve citroen toe en vul het glas verder aan met heet water,voeg ev. een klein beetje honing toe.

Dit enkel toepassen bij opkomende verkoudheid zonder koorts,dus in het stadium van rillingen en kouwelijk gevoel.

Stijfheid en pijn die het gevolg zijn van reumatische aandoeningen worden door de Chinese geneeskunde beschouwd als resultaat van het binnentreden van koude en vocht in het lichaam. De gewrichten verliezen hun smeerstof,hun functie en hun warmte.

Last van pijnlijke gewrichten? Mengéén deel gembersap met 5 delen sesamolie en wrijf de pijnlijke plekken ermee in

Ingrid Schevernels herborist- aromaconsulent Schrijberg 153 Belsele tel 03 772 29 12 gsm 0474 24 66 12

die zijn 102de verjaardag vierde. Hij woont in woon- en zorgcentrum Herfstrust in Belsele. De beide oorlogen lieten een diepe indruk op hem na. Bij zijn vertellingen komen de emoties boven. Albert had met zijn vrouw,Germaine,twee dochters,Rogitta en Denise. Hij werkte heel zijn leven bij Nobels-Peelman en woonde in de Molenwijk tot hij in januari 2006 verhuisde naar Herfstrust. Zijn geheim om zo oud te worden,is"Veel wandelen en daarna een druppeltje jenever"volgens zijn dochter.
Voor haar prestatie op 13 april bij het provinciaal toernooi. Het was geleden van 1992 dat onze fanfare deelnam. Margriet Weermann wil de muzikanten dan ook bedanken voor hun wekelijkse inzet tijdens de repetitie. Proficiat aan onze dirigent Dennis Van Broeck die sinds 1 jaar de muzikale leiding heeft. Voor 4 jaar konden we ons bevestigen in tweede afdeling. Toch is er nog veel werk aan de winkel maar na vele jaren groeit onze vereniging opnieuw in de positieve zin. Dank aan alle mensen die onze vereniging steunen(MW). De Reynaert sluit zich natuurlijk aan bij de lovende woorden van ons fiere Margrietje,een dame die van Belsele ook eens een pluim verdient!
die met het Kermisweekend tachtig kunstwerken te koop aanbood. Dank zij de benefietverkoop is KIB veel dichter bij haar doelstelling:het plaatsen van kunstwerken in Belseledorp en aan Klavers. Bedankt aan allen die meehielpen bij dit project:o.a. de notaris en de superior,de Chirojongens-leiding,mensen van Belsele-Sportief,BKV,Markant,Gezinsbond,Viva,De Raaklijn,stadsbestuur,parochiezaal. Hieronder enkele sfeerbeelden!
Huisbrouwerij Boelens uit Belsele viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Het hoogtepunt van het eeuwfeest valt tijdens het Ambachtelijk Weekend op 23 en 24 augustus. Kris Boelens brouwde het jubileumbier Balzello,dat in principe alleen dit jaar gedronken kan worden. De keuze viel op een amberbier waarvan de kleur uitsluitend afhankelijk is van kandijsuiker. Het bier bevat ook Amerikaanse hop. Het alcoholpercentage bedraagt 6,5%. "Inspiratie voor de naam vond ik in het Toscaanse stadje Pienza,waar een Via Balzello bestaat. Dat deed me meteen aan Belsele denken. Balzello betekent echt een plaats waar mensen elkaar toevallig ontmoeten",legt Boelens uit. Meer info over het Ambachtelijk Weekend op de dienst Toerisme en in de bib. In de hal van de Stadsbibliotheek loopt een tentoonstelling over schrijver Filip De Pillecyn. Uit de collectie van de Bibliotheca Wasiana toont men een vijftigtal boeken en waardevolle uitgaven van en over de schrijver. Hij stond bekend als flamingant en pacifist. Ook uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen zijn er zestien werken te zien. Daarnaast is er een berg illustratief materiaal en kleurenreproducties. De expositie loopt in de hal van de Stadsbibliotheek van 3 tot 29 juni. Minder goed nieuws voor de gebruikers van het bibliotheekfiliaal Paddeschoot. Begin december gaat het filiaal dicht. Het stadsbestuur en de bibliotheek zorgen wel voor minder mobiele klanten. Zij krijgen hun boeken aan huis besteld. Het bestuur van AVK vraagt om bij de inplanting van de nieuwe woonwijk een polyvalente ruimte te voorzien,waar plaats is voor een bibliotheekfiliaal,een postpunt,een verkooppunt van De Lijn,een ontmoetingsruimte voor de bewoners,een vergaderruimte voor verenigingen en bewonersgroepen. Bij de laatste forse regenbuien was er weer maar eens wateroverlast in de Kerkstraat. Al jaren vraagt men in Belsele naar de noodzakelijke rioleringswerken. Deze zijn beloofd en gepland door het stadsbestuur voor deze bestuursperiode. Het is echter wachten op de subsidies en investeringskredieten. Voorlopig moeten de bewoners zich behelpen met allerlei hulpmiddelen en slaat de schrik hen om het hart bij elke stortbui. Door nieuwe verkavelingen moet de waterleiding worden uitgebreid in de Berg- en Kerkstraat in Belsele. Eind 2008 zouden normaal gezien de werkzaamheden starten aan het woon- en zorgcentrum Herfstrust in de Kerkstraat in Belsele. Het oude rusthuis wordt afgebroken en er komt een totaal nieuw in de plaats. Waarschijnlijk zal de oorspronkelijke timing niet kunnen worden gevolgd. De plannen gaan ook duurder uitvallen omdat er een extra bodemonderzoek nodig is. Volgens OCMW-voorzitter Jef Foubert(CD&V)zal dit heel wat duurder uitvallen dan oorspronkelijk gedacht. Ook kan men de bouwvergunningsaanvraag pas later indienen. De werkzaamheden zullen in totaal meer dan twee jaar duren. Pas dan kunnen de bejaarden in een aangepaste woning verblijven. Op de dorpsraad van mei stelde schepen Marc Heyndrickx(CD&V-N-VA)de plannen van het bedrijventerrein Schoonhoudt voor. Op het bedrijventerrein is nu de firma Van Remoortel gevestigd. Ook andere bedrijven hebben hun oog laten vallen op deze gronden. De aanvragen lopen stilaan binnen. De omwonenden maken zich zorgen over de waterbeheersing en over de verkeersafwikkeling. De schepen kon op de eerste bekommernis antwoorden dat er een overstromingsgebied gepland is in de bedrijvenzone,waardoor eventuele wateroverlast vermeden wordt. Op de vraag naar de verkeersafwikkeling werd geen afdoend antwoord gegeven. De ontsluiting van het bedrijventerrein ligt op de Schrijberg,op 150 meter van het kruispunt van Duizend Appels. Dit is nu al een druk en gevaarlijk punt. Het stadsbestuur zal aan tafel moeten zitten met het gewest om deze verkeersknoop te ontwarren. Wij blijven dit opvolgen. Naast het bedrijventerrein wordt het nieuwe containerpark voorzien. Het resterende binnengebied blijft woonuitbreidingsgebied. Dit betekent dat de gronden pas kunnen gebruikt worden indien alle andere woonzones volgebouwd zijn. Ook de eigenaars van Deba-meubelen kwamen hun uitbreidingsplannen aan de geïnteresseerde Belsenaren voorstellen. De filosofie van de familie De Belie is‘dat iedereen,klant,omwonenden en eigenaars,gelukkig moeten zijn.’Zij toonden in ieder geval belangstelling voor de opmerkingen en vragen van de mensen. Dit toont dat uitleg geven en luisteren,de mensen inderdaad dichter bij elkaar brengt. Reynaert was op de jaarvergadering van Stramin in Nieuwkerken. Daar werd een inventaris getoond van de vele wandelwegen die Nieuwkerken rijk is. In gedachten overliep onze Reynaert de verschillende wandelmogelijkheden in Belsele. Ook in ons dorp zijn heel wat wandelwegen opengesteld. Laatst kwam daar de Stadhouders-boswegel opnieuw bij. Dat gebeurde op voorstel van de stedelijke milieuraad Stramin. De wegel ligt tussen de Eikenlaan en de Groenstraat in Belsele. Wie deze zomer een frisse neus wil halen,na een drukke werkdag weet waarheen. Kortbij en ontspannend. Je hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt. De werken aan het kruispunt N-70–Belseledorp,ter hoogte van het Essostation? Het traject krijgt eindelijk een facelift. Al jaren klaagt het AVK-bestuur,de fietsers en de bewoners over de verkeerssituatie aldaar. Ook bij de heraanleg van Belseledorp werd herhaaldelijk op dit pijnpunt gewezen. De aansluiting van Belseledorp op de N70 wordt haaks aangelegd zodat bestuurders niet meer in volle vaart in en uit Belseledorp rijden. Wit geschilderde betonblokken zullen het verkeer vertragen en maken het veiliger voor zwakke weggebruikers. Het fietspad langs de gewestweg N70 wordt doorgetrokken over een breedte van 2,50 meter. Ten slotte komt er een verhoogd busperron tussen de Oude Baan en Belseledorp. Het wordt 2,5 meter breed en 18 meter lang. Het dubbele fietspad loopt achter het perron. Het busperron is toegankelijk voor personen met een handicap en veroorzaakt geen hinder voor het fietsverkeer. Het blijft er niet goed uitzien voor de bewoners van de Hoge Bokstraat. In de mobiliteitsstudie,voorgesteld door de Wase burgemeesters,is de doortrekking van de N-41 niet voorzien. Enkele andere verbindingen tussen de E-17 en de E-34(expresweg)liggen wel op tafel. Volgens burgemeester Willockx zijn de Nieuwkerkenaren de winnaars in dit debat. Maar daar hebben de mensen van de Hoge Bokstraat geen boodschap aan,natuurlijk. Met de aanleg van de Westelijke tangent komen nog grotere problemen op hun af. Deze verbindingsweg zal veel geld kosten en slechts verbetering brengen voor een klein groepje mensen. Er is sprake van een omleidingsweg achter de tuintjes van de Hoge Bokstraat. Deze weg creëert echter bijkomende problemen voor de mensen van de Nauwstraat. De enige haalbare oplossing op korte termijn,is enkelrichting voor vrachtwagens invoeren in de Hoge Bokstraat en ze verplichten langs de Plezantstraat te rijden. Skaten wordt opnieuw populair. CD&V Jongeren voerden actie voor nieuwe skate-accommodatie,onder meer aan sporthal De Klavers in Belsele. 'Er moet minstens in iedere deelgemeente van Sint-Niklaas skate-infrastructuur staan',meent voorzitter Jens Vrebos. 'Met een reeks eenvoudige ingrepen kan je veel bereiken. We denken aan een bank,grindbox,spineramp en piramide,hulpstukken waarmee je redelijk goedkoop een nieuwe skate-infrastructuur kan aanleggen. Het AVK-bestuur steunt deze actie. Jonge mensen moeten plaats en ruimte krijgen om zich uit te leven en elkaar te ontmoeten.