Beste Reynaertlezer,18 september 2008 De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. De zomer is gedaan. We hopen nog op enkele mooie dagen,maar het weer ruikt al naar de herfst. En de zomer van 2008 is er een om rap te vergeten. Juli en augustus brachten niet het verhoopte stralende terrasjesweer,enkele uitzonderlijke dagen niet te na gesproken. Ik hoop niettemin dat je de batterijen hebt opgeladen,dat je hebt genoten van het samenzijn met familie en vrienden,de geplande reis en uitstappen. Kortom dat de vakantie meeviel. In deze Reynaert vind je een beeldverslag van onze 11 juliviering. Meer dan 100 mensen kwamen langs op de tentoonstelling‘Vlaanderen op het eerste gezicht’en genoten van een uitgebreid Guldensporenontbijt,dat verzorgd werd door het bestuur van AVK. Vlaanderen vierde ook feest op de Grote Markt met TV1. Heel het stadscentrum was bevlagd en dat deed deugd. Meer dan 300 mensen kwamen naar de academische zitting op het stadhuis. Of dit te maken had met de aanwezigheid van minister-president Kris Peeters of met de algemene politieke toestand is maar de vraag. Dat de mensen bekommerd zijn om de politieke situatie in het land,blijkt uit de vele vragen die altijd opnieuw gesteld worden. Hoe moet het nu verder? Wat gaat de regering doen? Wanneer wordt aan de sociaal-economische problemen iets gedaan? Is men in Brussel en aan de andere kant van taalgrens echt van slechte wil? Moeten de Vlamingen nu altijd toegeven? Na 14 maanden onderhandelen,praten en overleggen zijn we geen stap dichter bij een oplossing gekomen. Het is afwachten wat de drie Koninklijke bemiddelaars aan het eind van deze week zullen presenteren. Voorlopig weet niemand wat in het rapport zal staan. Maar als je de uitspraken van sommige Waalse politici hoort,belooft het niet veel goeds. Vlamingen en Walen moeten van gemeenschap tot gemeenschap praten en tot een staatshervorming komen. Vraag is of men bereid is tot echte dialoog en om op korte termijn tot resultaten te komen. Praten zonder resultaat brengt geen aarde aan de dijk en vormt geen oplossing voor de problemen van onze samenleving,de vergrijzing,de verminderde koopkracht,de tekorten in de sociale zekerheid,…Mensen en bedrijven maken zich zorgen over de wereldwijde beurspaniek en hun zuurverdiende spaarcenten. In het najaar gaat het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers van start. De vakbonden vragen loonsverhogingen,de werkgevers zeggen dat er geen ruimte voor is zonder gevoelige lastenverlaging. De vakbonden maken zich op voor een harde strijd. De eerste stakingsdreigingen zijn al geuit. Het is nu de stilte voor de politieke storm. Op Haïti en Cuba en in de VS heeft men deze zomer af te rekenen gehad met echte stormen en orkanen. Duizenden families werden geëvacueerd uit schrik voor Hannah en Ike. De aangerichte ravage is verschrikkelijk. Vele mensen zijn alles kwijt. De economische schade is enorm,zeker voor landen die het financieel moeilijk hebben. Ook India en Bangladesh hadden te kampen met grote overstromingen. Jeannine De Beleyr liet weten dat haar dorp,Akil Samdi,niet te veel te lijden had van de verwoestende orkanen,maar dat andere delen van Haïti totaal vernield zijn. Tijdens de 11.11.11-acties in het dorp kan iedereen zijn steentje bijdragen om het leven voor deze mensen iets te verbeteren. Wij wonen immers nog steeds in een van de rijkste regio’s van de wereld. Dit stond deze week te lezen in een studie gemaakt door verzekeraar Delta Lloyd. Ook dat we tevreden zijn met ons werk,minder met het loon dat we verdienen. Dat Vlaanderen steeds minder traditionele gezinnen telt en dat eenoudergezinnen het financieel niet altijd gemakkelijk hebben. Dat opgroeien in een nieuw samengesteld niet hoeft te leiden tot problemen. Deze studie kan een aanzet zijn voor de Vlaamse regering om hun beleid bij te stellen en nog meer te investeren in onderwijs,cultuur en welzijn. Drie domeinen waar Vlaanderen zelf bevoegd voor is. Bij het begin van het nieuwe schooljaar hebben heel wat kranten reflecties en ideeën gebracht over waar we met ons onderwijs naar toe moeten. Er moet aandacht zijn voor kinderen uit sociaal zwakkere groepen. De kwaliteit van ons onderwijs moet gewaarborgd blijven. Kennis en opleiding betekenen concurrentievermogen in een geglobaliseerde wereld. Kinderen met leerstoornissen moeten begeleid worden. Maar kinderen met ontwikkelingsvoorsprong moeten ook voldoende uitdagingen krijgen om zich binnen het onderwijs te ontwikkelen. Cultuureducatie moet in het onderwijs meer aandacht krijgen. Minister Anciaux wil in de laatste maanden van zijn beleid daar werk van maken. Cultuurparticipatie moet doordringen in alle geledingen van onze samenleving. Dat is een opdracht voor de openbare omroep,de overheid en besturen op alle niveaus samen met de vele culturele verenigingen in Vlaanderen. Ook jeugdbewegingen en senioren- verenigingen hebben een taak te vervullen. De Amedee Verbruggenkring is daarin een kleine schakel en nodigt je uit om deel te nemen aan de vele culturele activiteiten die in onze stad georganiseerd worden.