Het is reeds 1 jaar geleden dat we de deur van onze“Plek” in de Kleemstraat achter ons dicht deden. 1 jaar zonder echte werking,1 jaar zonder ledenwerving is zeer moeilijk. Toch laten wij de moed niet zakken. Op 30 augustus heeft de Algemene Vergadering van onze vzw een college van curatoren aangesteld,die de vereniging opnieuw leven moet inblazen. Dit exact 10 jaar na de opstart in 1998. Wat is de opdracht van deze curatoren? Om te beginnen dienen zij de dagelijkse leiding van de vzw in goede banen te leiden en administratief alles in orde te brengen. Maar daarnaast zullen zij een zeer uitgebreide oproep doen naar de jeugd van Belsele,om zich opnieuw voor een jeugdhuis in te zetten. Dit gebeurt door de jeugd aan te schrijven en te motiveren om naaréén van de komende activiteiten te komen. Vandaag zijn we reeds volop aan deze planning bezig. Daarnaast worden de contacten met de andere jeugdverenigingen van Belsele opnieuw aangehaald. Dit door hen meer te betrekken bij de werking van het jeugdhuis en op deze manier het draagvlak opnieuw te vergroten. Ondertussen,wordt er ook ernstig werk gemaakt van de opstelling van een uitgebreid“Actieplan”. Deze zal als basis dienen voor vernieuwde erkenning en de nieuwe werking. Ten slotte dient dit overgangsbestuur de gebruiksovereenkomst af te ronden met de stad omtrent de containers aan‘de Klavers’. De stad legt voor het ogenblik de laatste hand aan een overeenkomst met de concessiehouder,aangezien de containers binnen het concessiegebied vallen. Van zodra wij de werking kunnen aanvatten,berichten wij u. Hopelijk zo spoedig mogelijk.