Het HOGE BOKSTRAATCOMITÉheeft een nieuw voorstel om de verkeersituatie in hun drukke straat te verbeteren. 'Wij zien maaréén optie,met name een kleinschalige verbinding vanaf Singel tot N403 ter hoogte van Vlyminckshoek',vertelt Werner De Smet. Volgend jaar start men met de heraanleg van de Plezantstraat. Misschien komt er eenrichtingsverkeer in de Hoge Bokstraat. Maar ook daarover zijn de bewoners van de Hoge Bokstraat niet dolenthousiast. Vrachtwagens blijven immers door hun straat rijden van’s morgens vroeg. Het comitéwilde liever een verbinding met de N403 langs het nog onbebouwde traject van de N41,maar het bestuur van Sint-Gillis-Waas zag dat niet zitten. 'Een verbinding tussen Singel en Vlyminckshoek zou toch een verbetering zijn. Het is in feite maar een minimalistische oplossing. De aanleg valt ten koste van de stad Sint-Niklaas,dus van zijn bewoners. De beslissing ligt in de handen van het bestuur.' Op de DORPSRAAD van augustus kwam de mevrouw Blatter tekst en uitleg geven over haar werk als ombudsvrouw. De klantendienst van het stadsbestuur noteerde in een jaar tijd ruim driehonderd klachten,meldingen en andere opmerkingen voor Belsele. Enkele voorbeelden van klachten die ze citeerde:'Ik wil klacht indienen omdat het grof huisvuil in de Molenstraat niet is opgehaald op de afgesproken datum.' Of nog:'Ik ben het beu te zien dat de straatgoot,voetpad en het fietspad aan de overkant van de straat worden gereinigd en aan onze kant niet. Ik doe het dan maar zelf.' Opmerkelijk is de ergernis over aanslepende dossiers zoals de heraanleg van paden in de Populierenwijk. In die wijk klagen bewoners van de Koning Nobellaan over putten in de rijweg,verstopte riolen,verzakkingen en slechte staat van de baan. Sinds 1999 zijn de problemen al aan het stadsbestuur gesignaleerd. En kijk,enkele weken later is het probleem opgelost. De stadsdiensten hebben de boomwortels die de stenen omhoog duwden verwijderd. De voetpaden zijn heraangelegd en nu opnieuw te gebruiken door voetgangers.