Op 1 december 2008 verscheen onderstaand artikeltje in“De Standaard”,naar aanleiding van haar suggestie die ze op 1 november bezorgde aan het Sint-Niklase stadsbestuur. ALTERNATIEF VOOR UITBREIDING POPULIERENWIJK. Er is veel protest van bewoners tegen de uitbreiding van de Populierenwijk in Belsele. 'Het stadsbestuur kan beter een nieuwe woonwijk bouwen op de vrijgekomen gronden van Green Center',vindt Annemie Charlier uit Belsele. De plannen om de Populierenwijk met een vijftigtal wooneenheden uit te breiden,stuiten in Belsele op forse weerstand. Vooral het feit dat de gronden waterziek zijn,maakt de huidige buurtbewoners argwanend. Charlier komt met een alternatief op de proppen. 'In het voorjaar sloot Green Center de deuren en de gebouwen zijn ontmanteld',legt Charlier uit. 'Het lijkt interessant om met de eigenaar(s)te gaan praten en daar een nieuwe woonwijk in te planten. Die gronden maken alvast geen deel uit van de natuurhistorische kern van Belsele,zoals dat met de meersen aan de Populierenwijk wel het geval is. De gronden zijn droog en goed bereikbaar. Ze hebben ook weinig milieuwaarde. De ontsluiting van de nieuwe wijk kan je plannen langs de Hulstendreef,Nieuwe Baan en eventueel Rozenlaan. Langs de kant van de Rozenlaan zijn de gronden al ingekleurd als bouwgrond. Aan de Nieuwe Baan is het landbouwgrond,maar brengt een wijziging van het gewestplan een oplossing.' Schepen Jos De Meyer(CD&V)wil niet overéén nacht ijs gaan om een beslissing over de uitbreiding van de Populierenwijk te nemen. Of die al dan niet doorgaat en wat de alternatieven zijn,wordt pas na diverse adviezen beslist door het schepencollege. 'We hebben nood aan deskundig advies zoals dat van de stedenbouwkundig ambtenaar,de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij. We willen ook een goed gefundeerd grondonderzoek. Pas daarna valt de beslissing over de uitbreiding van de Populierenwijk',zegt De Meyer. (sl)