met haar gelauwerden:Andre Mettepennigen,30 jaar voorzitter. Denise De Belie,Agnes Duys,Guido Christiaens,Arthur De Tender en Willy Van Hove voor hun jarenlange inzet voor de Bond.