Beste Reynaertlezer, Dit is geen gewone Reynaert. Arnold Vandermeulen,de oprichter en eerste eindredacteur van‘De Reynaert’is maandag 14 september overleden. We wisten dat hij ongeneeslijk ziek was,maar dat het zo snel zou gaan…Op 14 juni vierden we nog samen feest in het dorp. De kunstwerken werden plechtig ingehuldigd. Hij had,als voorzitter van de KWB,ooit het idee‘een klokkenlappersbeeld’te plaatsen in het dorp. Maar gebrek aan centen deed het idee in een lade belanden. Dankzij de inspanning van velen en de sponsoring van Mr. Deprez werd zijn droom werkelijkheid. Hij wilde op mijn vraag wat graag peter zijn van‘De Klokkenlapper’. Gelukkig kon hij de inhuldiging nog meemaken. Vele jaren schreef hij‘zijn geel boeksken’vol. Hij liep als een echte reinaert rond op zoek naar nieuwtjes en feiten. Hij schreef soms met scherpe pen en milde spot over wat goed en fout was in het bestuur van zijn Belsele. Nadat hij de fakkel aan mij overdroeg,bleef hij zijn kroniekje‘De Vrije Teugel’schrijven. Zo maakte hij ons deelgenoot van zijn leven met Magda,zijn ervaringen met zijn kleinkinderen,zijn wandelingen met Wiske en zijn jeugdbelevenissen als kosterszoon. Elke kleine gebeurtenis was inspiratie voor een of ander verhaal. Het laatste was een kroniekje over de vele k’s in zijn leven. Dieéne k heeft hem overwonnen. Arnold,bij het laatste bezoekje heb je je testament in 2 opdrachten meegegeven:doe iets aan de pomp en zorg dat ze niet bouwen in de meerskens. Ik zal je testament proberen uitvoeren:de strijd voor het cultureel en natuurhistorisch erfgoed van Belsele. Bedankt Arnold,dat ik je mijn vriend mocht noemen. Verder in deze Reynaert volgt een“in memoriam” geschreven door Guido,onder de dubbele titel“Mensen van bij ons/de Vrije Teugel”(twee favoriete rubrieken van Arnold). Als eerbetoon hernemen we ook graag een‘Vrije Teugel’in deze Reynaert van december 2003 en in de volgende Reynaertnummers enkele selecte kronieken van zijn hand. We wensen vooral veel sterkte aan Magda,Els,Hilde en Erik bij het verwerken van het verlies,dat zal mee beleefd worden door vele Belselenaren.
werd op 29-10-1936 als kosterszoon geboren in Waasmunster. Na een moedige strijd tegen de ziekte is hij thuis overleden op 14-09-2009. Wij leerden hem kennen,toen we midden 1976 in Belsele kwamen wonen. Het was het jaar van de fusie met Sint-Niklaas. Arnold werd verkozen als de vertegenwoordiger van Belsele in de gemeenteraad van de fusie Sint-Niklaas. De volgende 18 jaar werd hij een ijverig OCMW-raadslid. Ondertussen was hij ook de voorzitter van de Vlaamse socio-culturele Amedee Verbruggenkring en van begin 1982 uitgever van het Belseels infoblad“De Reynaert”. Hij hield als geen ander het reilen en zeilen van ons dorp in’t oog,en becommentarieerde dit gedurende 20 jaar in de rubriek:“Reynaert heeft zijn oor te luisteren gelegd”. Dorpsfiguren belichtte hij in“Mensen van bij ons”. In 2001 gaf Arnold de fakkel door aan Annemie Charlier. Hij wou het iets rustiger aan doen en werd voorzitter de Belseelse Katholieke Gepensioneerdenbond(KGB nu OKRA). Toch bleef hij graag schrijven in de Reynaert. Zijn nieuwe rubriek“De Vrije Teugel“werd een gretig gelezen kroniek. Hij zette zich vooral in voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud van het heemkundig erfgoed. Vorige week vroeg hij ons nog:“Zorg dat de waterput van de dorpspomp in ere hersteld wordt!” en“Annemie,let op dat ze niet in Meerskens bouwen.” Arnold was ook gekend als toneelacteur van het Belseels KWB-toneelgezelschap“de Klokkenlappers”. Als KWB-voorzitter liet hij Koenraad Rossaert een Klokkenlappersbeeld ontwerpen. Dit voorstel werd in de Belseelse cultuurraad van onder het stof gehaald en verwezenlijkt door de werkgroep“Kunst in Belsele”. Beeldhouwer Koen Rossaert vereeuwigde Arnolds portret in het gezicht van het bronzen kunstwerk. Arnold was de gelukkige peter bij de inhuldiging op kermiszondag 14 juni 2009. (zie verslag in vorige Reynaert hierover) . De fanfare speelde vrolijk ter ere van hun“erelid”. De jeugd van Belsele ontmoette hem als de jaarlijkse kindervriend,die in de Sint-Lutgartschool of thuis,41 jaar na elkaar,lekkers bracht. (hier over meer in zijn Vrije Teugel in deze Reynaert) . We herinneren ons hem ook als koning Melchior,die met Driekoningen,met zijn mondharmonica aan huis kwam om de vrienden een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De druppels waren voor de persoonlijke geneugten en de centjes ten voordele van een goed doel. Hij was vele jaren IJzerbedevaarder en lid van de Belseelse afdeling van het verbond VOS,waarvoor hij het oude vaandel uit 1920 opspoorde en liet restaureren. In Brussel had Arnold heel wat vrienden toen hij kabinetsmedewerker was bij de ministers Schiltz en Sauwens. Dag kameraad Arnold,we gaan je missen. Doe toch de groeten aan den Bert,aan Armand,aan Ludwig,aan Sint-Pieter en aan Sint-Arnoldus. Wij wensen veel sterkte aan Magda,Hilde,Els,Erik,Liselotte,Wannes en Josse. Guido Stevens,secretaris van de Amedee Verbruggenkring
woe 9/9 19u herstartte de AVK-KALLIGRAFIE-cursus in de vergaderzaal van‘De Klavers’. Om de 14 dagen is er een vervolgcursus. 23/9,7&21/10,4&18/11 en 2/12. Je kan er nog bij! meer info bij Guido 03-772 46 00. za 17/10 officiële VIERING VAN 90 JAAR VOS in De Schelp van het Vlaams Parlement te Brussel. (Wie mee wil:inschr. bij Guido Stevens)vrij 23/10 20u 't Ey"ZWEDEN ONTMASKERD"(kadert in een Zweeds Weekend)door Jean-Marie Van Gavere,GRATIS leden DF&t Ey. vrij 30/10 10u BEZINNING OP HET KERKHOF,met bezoek aan het graf van onze overleden AVK-&VOS-vrienden. vrij 6/11 19.30u stadsbib. opening van VOS-tentoonstelling“Overleven in graniet” prachtige foto’s van Werner Vandenberge. zo 8/11 11.30u VOS-MIS&dodenherdenking in de Arme Klarenkapel. woe 11/11 om 9.15 u VOS-BLOEMENHULDE aan het monument van de gesneuvelden,gevolgd door H. Mis en bezoek a/d kunstambachtenmarkt. (zie ook verder programma) za 14/11 20u in zaal de Klavers:benefiettoneel“MOEDER COURAGE” Org:11.11.11 i.s.m. VOS&AVK. Kaarten in vvk 9 euro. zo 6/12 14.20u Zwijgershoekmuseum WANDELVOORDRACHT:“in het spoor van Rubens” vooraf reserveren 03-760 37 54. za 12/12 20u Sint-Andreaskerk KERSTCONCERT“Joy to the world”. Org:St-Gregoriuskoor,de Koninklijke Fanfare St-Cecilia en het Sint-Annakoor van Lokeren. Kaarten in vvk bij Maria Bocklandt of Julien Ghesquière. zo 13/12 14.30u Museumtheater“Regisseur in concert” door Lieven Debrauwer. Viering 10 jaar Marnixring Anton van Wilderode bestaan. za 19/12 16u rond de kerk KERSTMARKT m.m.v. AVK en“De Reynaert”.
Het zal wellicht die onweerstaanbare nostalgische microbe zijn zeker,die mijn oude pen regisseert? Maar deze keer krijgt ze nog de hulp van een nog veel oudere man,die ondertussen alweer is afgereisd naar zijn magische stad ergens ver en hoog in Spanje. Inderdaad,Sinterklaas,die ik gedurendeéénenveertig jaar in Belsele heb mogen helpen. Misschien zal ik eens mijn anekdotische ervaringen bij dit magische ambt ergens neerschrijven. Wie weet? Gedurende die lange‘heilige’periode heb ik mij uiteraard telkens laten bij staan door diverse zwarte knechten. Tientallen hebben er mij vergezeld. Graag wil ik hier al die mensen bedanken die met mij steeds‘in het zwart’hebben samengewerkt. De recentste en langst in dienst zijnde en trouwste tot op heden is‘zwarte Juul’,die bij het Sinterklaasgebeuren zijn kale hoofd goed weet te camoufleren. Ter gelegenheid van de Sinterklaasstoet van de Belseelse Middenstand mocht mijn twaalfjarig kleinzoontje Wannes dit jaar occasioneel fungeren als zwarte Piet. Heel stiekem want zijn zevenjarig broertje Josse was nog maagdelijk‘gelovig’. Die vroeg mij trouwens waarom ik niet zo oud zou worden als Sinterklaas,dan sterf je niet,voegde hij er aan toe. “Daarvoor ben ik niet heilig genoeg manneken”,heb ik geantwoord. Hij vond het jammer. Ik ook. Zo fier als een echte zwarte Piet zat Wannes naast mij in het koetsje,even plechtig als een misdienaar aan de zijde van een eerbiedwaardige pastoor. Zou Wannes zich nu ook zo vereerd voelen net als ik,toen ik als misdienaar de priesters moest vergezellen op weg naar een zwaar zieke om het“Sacrament der stervenden” toe te dienen? Van de“Dienst 900” ondertussen“100” geworden,was hoegenaamd nog geen sprake,maar in de pastorie,zelfs in de kosterij(bij ons thuis)bestond wel een‘spoeddienst’. Bij stervensgevaar werd de pastoor dringend opgeroepen om de ernstig zieke te komen berechten. “Stand by” bestond ook nog niet,maar zowel priester(van week)als misdienaars dienden steeds bereikbaar te zijn. Bij een oproep was het rennen naar de kerk,om daar alle attributen mee te nemen. De pastoor bekleedde zich met witte‘rochet’en purperen stool en zette zijn drie- of vierhoekig bonnetje op. Soms durfde ik dat hoofddekseltje wel eens verwisselen van kastje,zodat het over de ogen van de pastoor schoof. In een flikkerend zijden,met brokaat versierd beursje werd de Heilige Hostie geborgen terwijl het doosje met de Heilige olie in een purperen vodje werd gewikkeld om in de diepe soutanezakken te worden geborgen. Als de bestemming naar een‘verdacht-niet-kerkelijk’adres was,werd er een klein kruisje met gewijde kaarsen meegenomen. Als misdienaars bewapenden wij ons met een brandende lantaarn en een plechtig klinkend belletje. Hiermee moesten wij op twee meter voor de priester lopen en om de tien stappen met het belletje rinkelen. Hierdoor werden de dorpsgenoten ervan verwittigd dat er een berechting op komst was. Devotievol knielden de meesten in het deurgat en maakten een kruisteken. Wij waren nog niet uit het gezicht of er werd verzameld en gepronostikeerd‘wie er nu berecht zou worden’. De kleine mannen werden er zelfs op uit gestuurd om ons stiekem te volgen tot aan het huis der smarten. Opvallend was dat wij overal voorrang kregen. We liepen steeds op de kroon van de kassei,midden de rijbaan. De sporadische automobielen(zo werden ze genoemd)stopten eerbiedwaardig en de chauffeurs stapten meestal uit en maakten knielend een kruisteken. De boerenkarren met ijzeren wielen hielden ook halt. De voermannen verlieten hunnen‘bok’of dissel,namen hun klak van het hoofd en prevelden iets…Vooréén keer geen vloeken. Zelfs de paarden knikten soms devoot naar ons. De champetter bracht ons disciplinair een militaire groet. Wat het toedienen van het sacrament zelf betreft,zal ik maar onder het‘biechtgeheim’houden. Alhoewel,als misdienaar mochten wij de ziekenkamer maar betreden na de biechtverhoring. Als de biechteling niet meer in staat was het acte van berouw te prevelen,werden wij er bij gehaald om het in zijn plaats te doen. Geen wonder dat ik die acte nog feilloos kan aframmelen. Soms is dat wel nodig. Gelukkig! Bij de terugkeer naar de kerk,met uitgeblazen lantaarn en geblokkeerd belletje en de priester met het opgerolde rochet onder de arm,stonden de dorpskwezels ons op te wachten om te vragen wie onze‘klant’was en of hij of zij vlug zou sterven. Dat leek het belangrijkste. Hopelijk niet voor de pastoor. Misschien wel voor mij,mijn vader was koster-drukker. En Wannes? Die was gelukkig! En Josse? Heeft zijn broer‘ontdekt’! “de volgende keer speel ik ook zwarte Piet” riep hij jaloers. En ik? Ik hoop oud genoeg te mogen worden,zodat wij met ons drietjes deze romantische gemeenschapsdienst mogen verzorgen.

Laurus nobilis is een oud en eerbiedwaardig kruid. In de Griekse en Romeinse oudheid gold deze plant als symbool voor hoge roem en het blad werd tot kransen samengevlochten om dichters, legeraanvoerders en helden te eren. Algemeen werd ook aangenomen dat laurier beschermt tegen tovenarij en blikseminslag.

Laurier is een aangename tuinplant:blijft groen in de winter en kan opgroeien tot een meterhoge struik. Meestal houdt men de plant in toom en wordt hij gesnoeid tot nette stamboompjes of kleine struikjes.

Verse bladeren zijn aromatischer dan gedroogde.

Traditioneel wordt laurier gebruikt in soepen,sauzen en stoofpotjes. Het maakt deel uit van het klassieke“bouquet garni”:twee takjes peterselie,een takje tijm en 2 laurierblaadjes samengebonden om de gerechten een kruidige toets te geven.

Met laurier kan men nog vele kanten uit:Leg eens enkele blaadjes op de houtskool van de barbecue. Of doe verse blaadjes in de bewaarpot met rijst,zodat die heerlijk gaat geuren! Een laurierblaadje laten meekoken in de melk voor rijstpudding of andere desserts geeft een subtiel smaakje en aroma aan het gerecht.

In supermarkten zijn kruiden- en specerijenmengsels verkrijgbaar,maar er gaat niets boven het krachtige aroma van zelfgemaakte mengsels. Een heerlijk recept voor een kruidenzout:6 gedroogde laurierblaadjes,6 eetlepels gedroogde kruiden(een combinatie van tijm, rozemarijn, oregano, dragon, dille, venkel…) en 300 gram zeezout.

Werkwijze:verkruimel de kruiden heel fijn in een grote vijzel. Voeg het zout toe en kneus verder tot alles goed vermengd is. Bewaar het kruidenmengsel in een luchtdichte doos op een koele,droge plaats.

Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente,Schrijberg 153 Belsele 03 772 29 12 of 0474 24 66 12

Woensdagmorgen 19/8 zag ik Arnold aan de post. Hij deed zijn dagelijkse wandeling met Wiske,zijn hondje. Arnold,hoe is het er mee? Wel tamelijk goed,zegt hij,alleen een beetje een korte adem. Twee dagen later werd onze Arnold opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor bestraling. Eind augustus was hij terug thuis,maar hij had permanente hulp nodig. Op donderdag 10/09 waren Annemie en ik op ziekenbezoek bij Arnold. Hij vroeg:“Tegen wanneer wil je de teksten krijgen voor de nieuwe Reynaert? Ik wil jullie nog een“Vrije Teugel” bezorgen,ze moeten me maar eens helpen,tot bij mijn computer.” Als alternatief,stel ik nog voor:“Volgende keer breng ik pen en papier mee,en je dicteert maar!”. Op maandag 14 september 2009 overlijdt onze AVK-ere-voorzitter en Vrije Teugelschrijver.
MEEGEDEEELD door CHIRO-JONGENS Belsele za 19/09 AZALEAVERKOOP t.v.v. van de nieuwe lokalen vrij 25/09 BOUWBAL in zaal Toon(Paterskerk 1000 appels)zon 08/11 MOSSELSOUPER in de parochiezaal door TINELCONCERT GODELIEVE in de Sint-Catharinakerk van Sinaai op zondag 15/11 15.00 u(met 250 muzikanten!)Meer info bij Jo De Vos[Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.]of op www.tinelconcerten.eu door WEEK VAN HET BOS 11 oktober:- Officiële inwandeling van Het Bezenkoekpad 14u gemeentehuis,einde 16u De Kouter Zon 18/10 SNEUKELWANDELING langs de Groene hoven in Belsele,Bisschoppelijk domein,park Deprez"Hof Van Belsele,Mierennestbos,Sint-Andriesbos met overal gratis hapjes,drankjes,sneukels. Zie info op TV Oost! Org:de Raaklijn m.m.v. AVK en het stadsbestuur. Gratis deelname mits tijdig inschrijven. Deelname is wel beperkt tot zes groepen van 20 personen. Inschrijven kan via de spot op stadstelevisie(ww.sint-niklaas.be)
De DORPSRAAD kwam na een lange rustpauze opnieuw samen op maandag 14 september. De kerngroep wil graag nieuwe mensen aanspreken en zoekt gemotiveerde Belselenaren die willen mee werken met de kerngroep(voorbereiding,bestuur,agendacommissie). Op de maandelijkse vergaderingen,elke 2de maandag van 20u tot 22u in de Kouter is iedereen hartelijk welkom. Op de eerste vergadering kwam de verkeersproblematiek rond de scholen uitgebreid aan bod. Afgevaardigden van de ouderraden schetsten de situatie aan hun school. Het Octopusplan van de voetgangersbeweging werd besproken. Lees het verslag op de webstek www.belsele.be De Molenwijk kwam in het nieuws. Deze wijk wordt al jaren verwaarloosd en ligt er vandaag troosteloos bij. In 1999 klaagde de AVK deze situatie reeds aan en vroeg om deze sociale woonwijk te herwaarderen. Toen werden de bomen verwijderd omwille van de riolering. Maar aan de rioleringen werden tot vandaag niets gedaan. Nochtans is dit een nijpend probleem. Op vele plaatsen is de riolering totaal verpulverd. In de Reynaert publiceerden we foto’s waarop de slechte staat van de riolering duidelijk te zien is. Schepen Van Eynde geeft nu toe dat deze situatie zo niet verder kan. Hopelijk wordt snel werk gemaakt van de meest noodzakelijke ingrepen. In de vorige Reynaert schaarden we ons achter de oproep om de wekelijkse huisvuilomhalingen opnieuw in te voeren. Aan deze vraag wordt tegemoet gekomen,maar enkel tijdens de zomermaanden. De rest van het jaar blijft de tweewekelijkse omhaling van kracht. Voor de pamperproblematiek is geen oplossing. Belsele wordt een beeldengemeente. Het schepencollege heeft namelijk de schenking van zeven Reynaertbeelden aanvaard,afkomstig van bloemenzaak Delforge aan de gewestweg N70 in Belsele. De dieren krijgen een plaatsje in de Populierenwijk,waar de verschillende straatnamen zoals de Malpertuus- en Koning Nobellaan naar dieren uit het beroemde Reynaertepos verwijzen. Binnenkort kunnen we dus in Belsele een heuse beeldenwandeling uitstippelen.