Beste Reynaertlezer, Dit is geen gewone Reynaert. Arnold Vandermeulen,de oprichter en eerste eindredacteur van‘De Reynaert’is maandag 14 september overleden. We wisten dat hij ongeneeslijk ziek was,maar dat het zo snel zou gaan…Op 14 juni vierden we nog samen feest in het dorp. De kunstwerken werden plechtig ingehuldigd. Hij had,als voorzitter van de KWB,ooit het idee‘een klokkenlappersbeeld’te plaatsen in het dorp. Maar gebrek aan centen deed het idee in een lade belanden. Dankzij de inspanning van velen en de sponsoring van Mr. Deprez werd zijn droom werkelijkheid. Hij wilde op mijn vraag wat graag peter zijn van‘De Klokkenlapper’. Gelukkig kon hij de inhuldiging nog meemaken. Vele jaren schreef hij‘zijn geel boeksken’vol. Hij liep als een echte reinaert rond op zoek naar nieuwtjes en feiten. Hij schreef soms met scherpe pen en milde spot over wat goed en fout was in het bestuur van zijn Belsele. Nadat hij de fakkel aan mij overdroeg,bleef hij zijn kroniekje‘De Vrije Teugel’schrijven. Zo maakte hij ons deelgenoot van zijn leven met Magda,zijn ervaringen met zijn kleinkinderen,zijn wandelingen met Wiske en zijn jeugdbelevenissen als kosterszoon. Elke kleine gebeurtenis was inspiratie voor een of ander verhaal. Het laatste was een kroniekje over de vele k’s in zijn leven. Dieéne k heeft hem overwonnen. Arnold,bij het laatste bezoekje heb je je testament in 2 opdrachten meegegeven:doe iets aan de pomp en zorg dat ze niet bouwen in de meerskens. Ik zal je testament proberen uitvoeren:de strijd voor het cultureel en natuurhistorisch erfgoed van Belsele. Bedankt Arnold,dat ik je mijn vriend mocht noemen. Verder in deze Reynaert volgt een“in memoriam” geschreven door Guido,onder de dubbele titel“Mensen van bij ons/de Vrije Teugel”(twee favoriete rubrieken van Arnold). Als eerbetoon hernemen we ook graag een‘Vrije Teugel’in deze Reynaert van december 2003 en in de volgende Reynaertnummers enkele selecte kronieken van zijn hand. We wensen vooral veel sterkte aan Magda,Els,Hilde en Erik bij het verwerken van het verlies,dat zal mee beleefd worden door vele Belselenaren.