De DORPSRAAD kwam na een lange rustpauze opnieuw samen op maandag 14 september. De kerngroep wil graag nieuwe mensen aanspreken en zoekt gemotiveerde Belselenaren die willen mee werken met de kerngroep(voorbereiding,bestuur,agendacommissie). Op de maandelijkse vergaderingen,elke 2de maandag van 20u tot 22u in de Kouter is iedereen hartelijk welkom. Op de eerste vergadering kwam de verkeersproblematiek rond de scholen uitgebreid aan bod. Afgevaardigden van de ouderraden schetsten de situatie aan hun school. Het Octopusplan van de voetgangersbeweging werd besproken. Lees het verslag op de webstek www.belsele.be De Molenwijk kwam in het nieuws. Deze wijk wordt al jaren verwaarloosd en ligt er vandaag troosteloos bij. In 1999 klaagde de AVK deze situatie reeds aan en vroeg om deze sociale woonwijk te herwaarderen. Toen werden de bomen verwijderd omwille van de riolering. Maar aan de rioleringen werden tot vandaag niets gedaan. Nochtans is dit een nijpend probleem. Op vele plaatsen is de riolering totaal verpulverd. In de Reynaert publiceerden we foto’s waarop de slechte staat van de riolering duidelijk te zien is. Schepen Van Eynde geeft nu toe dat deze situatie zo niet verder kan. Hopelijk wordt snel werk gemaakt van de meest noodzakelijke ingrepen. In de vorige Reynaert schaarden we ons achter de oproep om de wekelijkse huisvuilomhalingen opnieuw in te voeren. Aan deze vraag wordt tegemoet gekomen,maar enkel tijdens de zomermaanden. De rest van het jaar blijft de tweewekelijkse omhaling van kracht. Voor de pamperproblematiek is geen oplossing. Belsele wordt een beeldengemeente. Het schepencollege heeft namelijk de schenking van zeven Reynaertbeelden aanvaard,afkomstig van bloemenzaak Delforge aan de gewestweg N70 in Belsele. De dieren krijgen een plaatsje in de Populierenwijk,waar de verschillende straatnamen zoals de Malpertuus- en Koning Nobellaan naar dieren uit het beroemde Reynaertepos verwijzen. Binnenkort kunnen we dus in Belsele een heuse beeldenwandeling uitstippelen.