Beste Reynaertlezer,16 maart 2010 Een nieuwe Reynaertjaargang is gestart. Dank aan de vele adverteerders voor hun vertrouwen en steun aan ons Belseels infoblad. Dank aan de bestuursleden voor hun inzet en ijver,dank aan de vrijwilligers om zich opnieuw te engageren het‘geel boekske’te bussen,dank ook aan de milde schenkers die met een grote of kleine bijdrage ons infoblad mee mogelijk maken(je vindt elders in het boekje het rekeningnummer). Naast de kerktorennieuwtjes brengt de redactie ook nieuws uit binnen- en buitenland. 2010 is niet gestart onder een goed gesternte. Aardbevingen in Haïti,Chili en Turkije,overstromingen op Madeira en in Frankrijk,sneeuwstormen in Noord-Spanje,…Vanuit de verschillende regio’s en landen bereiken ons verhalen over de immense materiële schade,maar vooral van veel menselijk leed. Het ene spectaculaire nieuws verdringt het andere. De mensen ter plaatse blijven met de zware gevolgen leven,ook al komt dit niet meer op ons tv-scherm. Vandaar dat je in deze Reynaert enkele uittreksels vindt van de brieven van Jeanine De Beleyr over de dramatische aardbeving in en de gevolgen voor Haïti. Wie wil,kan haar werk nog altijd financieel ondersteunen. Je weet dat je geld daar goed besteed wordt. 2010 kende ook in ons land een valse start. Juist een maand geleden was er het treinongeluk in Buizingen. Er is al veel papier over volgeschreven. Vast staat dat de politieke verantwoordelijken moeten gevonden worden en vooral dat er lessen moeten getrokken worden voor de toekomst. De veiligheid van de treingebruikers zou topprioriteit moeten zijn. Uit onderzoek blijkt nu dat er onvoldoende geïnvesteerd werd in de veiligheid van het systeem. Daarnaast waren er de schietincidenten en gewapende overvallen in Brussel. Over de realisatie van de veiligheid van onze hoofdstad,de werking van de politie en de eenmaking van de politiezones komt de federale regering niet tot een gezamenlijk standpunt. Opnieuw liggen de meningen van Vlamingen en Franstaligen mijlenver uit elkaar. Opnieuw moeten CD&V en Open VLD de duimen leggen voor de PS,die in Brussel haar machtspositie blijft afschermen en zo de noodzakelijke hervormingen tegen houdt. Wapenbezit en vooral de controle daarop worden een belangrijk gespreksonderwerp,na de gebeurtenissen in Bilzen,waar dit weekend een man zijn zoon en politieagent doodschoot. Het bestuur van de AVK steunt elke oproep tot vermindering van en controle op wapenbezit. Het Vlaams onderwijs zet in op vredesopvoeding en heeft dit in de eindtermen opgenomen. Vele scholen maken gebruik van het aanbod van de diverse verenigingen. Binnen de lerarenopleiding en zeker voor de buitenschoolse omgeving kan de vredesopvoeding nog verder aangemoedigd worden. Alleen zo kan een mentaliteitsverandering ontstaan waardoor een vredevolle leefomgeving gegarandeerd wordt voor iedereen. Pasen nadert en dat is het uur van de waarheid voor Jean-Luc Dehaene en de federale regering. Hoewel de deadline met 14 dagen opgeschoven is moet er een plan klaarliggen voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Op het Vlaams nationaal Zangfeest van 28 februari herhaalde voorzitter Erik Stoffelen dat Vlaanderen geen toegevingen zal dulden voor de toepassing van de wet. Franstalig Brussel wil meer invloed in Vlaams-Brabant. Ze willen dat Brussel groter wordt en dat de Vlaamse faciliteiten-gemeenten worden ingepalmd,terwijl Brussel zijn eigen problemen niet aan kan. Zelf Louis Tobback verklaart je knettergek als je deel wil uitmaken van het wangedrocht dat Brussel geworden is door de schuld van zijn francofone bestuurders. Naast het feit dat het gelijkheidsbeginsel voor iedereen in dit land telt en dat de grondwet moet gerespecteerd worden,is dit een probleem van respect voor ons taalgebied,respect voor onze taal. Wie zich in Vlaanderen vestigt,erkent dat hij in een Nederlandstalig gebied woont en aanvaardt dat de voertaal het Nederlands is. Net zo voor wie zich in Walloniëvestigt,die aanvaardt dat daar het Frans de voertaal is. Waarom moet dat steeds opnieuw verdedigd en afgedwongen worden? Een beetje meer respect voor onze taal verwachten we ook van de Vlamingen die ons vertegenwoordigen op het internationale forum. Steeds weer communiceren zij in het Engels,waardoor het belang van het Nederlands ondermijnd wordt. Tegelijkertijd wordt het standaard-Nederlands verdrongen door het‘schoon Vlaams’en gebruiken Vlaamse acteurs,auteurs,zangers en televisiemakers een veredeld dialect. Ook dit doet de uitstraling van het Nederlands geen goed. Beste Reynaertlezer,het thema voor onze werking ligt dit jaar op taal en het gebruik van het Nederlands. In onze Reynaert zullen we daar zeker nog aandacht aanbesteden.