Beste Reynaertlezer,16 maart 2010 Een nieuwe Reynaertjaargang is gestart. Dank aan de vele adverteerders voor hun vertrouwen en steun aan ons Belseels infoblad. Dank aan de bestuursleden voor hun inzet en ijver,dank aan de vrijwilligers om zich opnieuw te engageren het‘geel boekske’te bussen,dank ook aan de milde schenkers die met een grote of kleine bijdrage ons infoblad mee mogelijk maken(je vindt elders in het boekje het rekeningnummer). Naast de kerktorennieuwtjes brengt de redactie ook nieuws uit binnen- en buitenland. 2010 is niet gestart onder een goed gesternte. Aardbevingen in Haïti,Chili en Turkije,overstromingen op Madeira en in Frankrijk,sneeuwstormen in Noord-Spanje,…Vanuit de verschillende regio’s en landen bereiken ons verhalen over de immense materiële schade,maar vooral van veel menselijk leed. Het ene spectaculaire nieuws verdringt het andere. De mensen ter plaatse blijven met de zware gevolgen leven,ook al komt dit niet meer op ons tv-scherm. Vandaar dat je in deze Reynaert enkele uittreksels vindt van de brieven van Jeanine De Beleyr over de dramatische aardbeving in en de gevolgen voor Haïti. Wie wil,kan haar werk nog altijd financieel ondersteunen. Je weet dat je geld daar goed besteed wordt. 2010 kende ook in ons land een valse start. Juist een maand geleden was er het treinongeluk in Buizingen. Er is al veel papier over volgeschreven. Vast staat dat de politieke verantwoordelijken moeten gevonden worden en vooral dat er lessen moeten getrokken worden voor de toekomst. De veiligheid van de treingebruikers zou topprioriteit moeten zijn. Uit onderzoek blijkt nu dat er onvoldoende geïnvesteerd werd in de veiligheid van het systeem. Daarnaast waren er de schietincidenten en gewapende overvallen in Brussel. Over de realisatie van de veiligheid van onze hoofdstad,de werking van de politie en de eenmaking van de politiezones komt de federale regering niet tot een gezamenlijk standpunt. Opnieuw liggen de meningen van Vlamingen en Franstaligen mijlenver uit elkaar. Opnieuw moeten CD&V en Open VLD de duimen leggen voor de PS,die in Brussel haar machtspositie blijft afschermen en zo de noodzakelijke hervormingen tegen houdt. Wapenbezit en vooral de controle daarop worden een belangrijk gespreksonderwerp,na de gebeurtenissen in Bilzen,waar dit weekend een man zijn zoon en politieagent doodschoot. Het bestuur van de AVK steunt elke oproep tot vermindering van en controle op wapenbezit. Het Vlaams onderwijs zet in op vredesopvoeding en heeft dit in de eindtermen opgenomen. Vele scholen maken gebruik van het aanbod van de diverse verenigingen. Binnen de lerarenopleiding en zeker voor de buitenschoolse omgeving kan de vredesopvoeding nog verder aangemoedigd worden. Alleen zo kan een mentaliteitsverandering ontstaan waardoor een vredevolle leefomgeving gegarandeerd wordt voor iedereen. Pasen nadert en dat is het uur van de waarheid voor Jean-Luc Dehaene en de federale regering. Hoewel de deadline met 14 dagen opgeschoven is moet er een plan klaarliggen voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Op het Vlaams nationaal Zangfeest van 28 februari herhaalde voorzitter Erik Stoffelen dat Vlaanderen geen toegevingen zal dulden voor de toepassing van de wet. Franstalig Brussel wil meer invloed in Vlaams-Brabant. Ze willen dat Brussel groter wordt en dat de Vlaamse faciliteiten-gemeenten worden ingepalmd,terwijl Brussel zijn eigen problemen niet aan kan. Zelf Louis Tobback verklaart je knettergek als je deel wil uitmaken van het wangedrocht dat Brussel geworden is door de schuld van zijn francofone bestuurders. Naast het feit dat het gelijkheidsbeginsel voor iedereen in dit land telt en dat de grondwet moet gerespecteerd worden,is dit een probleem van respect voor ons taalgebied,respect voor onze taal. Wie zich in Vlaanderen vestigt,erkent dat hij in een Nederlandstalig gebied woont en aanvaardt dat de voertaal het Nederlands is. Net zo voor wie zich in Walloniëvestigt,die aanvaardt dat daar het Frans de voertaal is. Waarom moet dat steeds opnieuw verdedigd en afgedwongen worden? Een beetje meer respect voor onze taal verwachten we ook van de Vlamingen die ons vertegenwoordigen op het internationale forum. Steeds weer communiceren zij in het Engels,waardoor het belang van het Nederlands ondermijnd wordt. Tegelijkertijd wordt het standaard-Nederlands verdrongen door het‘schoon Vlaams’en gebruiken Vlaamse acteurs,auteurs,zangers en televisiemakers een veredeld dialect. Ook dit doet de uitstraling van het Nederlands geen goed. Beste Reynaertlezer,het thema voor onze werking ligt dit jaar op taal en het gebruik van het Nederlands. In onze Reynaert zullen we daar zeker nog aandacht aanbesteden.
Beelden van overstromingen en vooral de aardbevingen in Haïti en laatst in Chili staan op ons netvlies gebrand. Via Jeanine De Beleyr en haar familie in Belsele zijn we nauw betrokken bij de gebeurtenissen in dat deel van de wereld. In deze Reynaert publiceren we een verkorte versie van haar brieven en stellen we haar projecten voor. Het is tevens een oproep tot steun. De dorpsraad en AVK plannen nog een activiteit in het najaar,wanneer Jeanine naar Belsele komt. Meer info daarover volgt in een volgende Reynaert. Beste allen, Ooit zal ik zeggen dat ik twee levens in Haïti heb geleefd,een leven voor de aardbeving en een leven erna... de grens in tijd is maar een paar seconden trilling... de grens in emotie is onbeschrijfbaar groot... de breuklijn is gezet,het oude Haïti bestaat niet meer,het nieuwe heeft de vorm van vele vraagtekens. Terwijl overal in de wereld de eerste ontzettende beelden uit Port-au-Prince te zien waren,liep hier in Akil Samdi het oude leven nog even voort... boeren trokken door de regen naar hun schamele akkers,vrouwen gingen naar de markt,kinderen trokken figuren in de modder... men kloeg over het barslechte weer en de regen die veel te laat kwam... de rijstoogst was al lang mislukt en honger zou er zeker komen... Jongeren verzamelden als altijd in groepjes bij elkaar en hadden hun theorie over het schokken van de aarde,konden er niet uitgeraken of dit nu het werk van de duivel of Bondye was geweest. Maar plots vielen al hun telefoons uit en kwamen de eerste berichten dat in de hoofdstad een drama gebeurde dat nog geen beeld had,enkel woorden... “het paleis is weg,de kathedraal,ganse wijken en duizenden doden...” Het verzamelpunt verlegde zich naar de huizen waar een radio was,een radio met actieve batterijen. Het internet in ons centrum was de enige weg om in te schatten wat er werkelijk was gebeurd. Datzelfde internet deed ons beseffen hoe groot de kans was dat familie van de dorpsbewoners,dat onze medewerkers in Port-au-Prince,dat dierbaren voor het personeel in Ti Solèy Leve het toeslaan van de harde natuur niet hadden overleefd. En hoe ellendig het was dat een volk dat in korte tijd had geleerd te communiceren per telefoon van alle informatie en contacten was afgesneden. ….. Vier dagen zijn we nu verder... er is schaars telefoonverkeer... Carmelle leeft en haar familie is ongedeerd maar hun huis is weggeveegd,Reynold en Venel kunnen gelukkig hun energie nog inzetten om anderen te redden,hun eigen huis is weggeveegd……De sluier van de angst wordt even door het teken van“leven” weggenomen,heel even,want dan is er weer de spannende onrust om zovele anderen...anderen met een naam,met een familieband,met een gezicht... De zoveelste nacht zet zich in... het is geen nacht van echt slapen,het is een nacht van recupererende energie en nadenken over hoe en waar we in de komende dagen,weken en maanden weerbaar en dienstbaar kunnen zijn. De ochtend brengt de coaches en ander personeel weer samen... ik toon hen beelden op het internet... Terwijl de wereld met man en macht de hulp inzet,stellen wij onszelf de vraag wat nu ONZE taak wordt binnen Ti Solèy Leve? Op meer dan 200 km van Port-au-Prince,op meer dan 300 km van Jakmel en andere geraakte plaatsen... - We starten met het eerste initiatief:wie geen telefoon heeft kan hier gratis komen telefoneren op zoek naar... - Ik trek naar de grens en doe een goede voorraad voedsel op... want ons centrum moet“gasthuis” kunnen zijn... wijkplaats. Het hamsteren is nog niet helemaal begonnen maar diesel en benzine zijn er niet meer,zijn al opgekocht om later met woekerprijzen te verkopen,net als de vele voedings- en onderhoudsprodukten die uit de Dominicaanse Republiek worden aangesleept... waar ellende is,komt ook de economische agressiviteit... de ene zijn dood is de andere zijn brood... of toch niet... want op weg naar huis hoor ik in de radio getuigenissen van solidariteit,van deelkracht,van collectieve creativiteit... - Het is zaterdag.... ik krijg een mail van de Scheutisten.... ik lees de namen van doden... mensen met wie ik heb gepraat,gelachen,aan wie ik financiële steun gaf voor de studies van de kinderen... Ik ga terug naar het internet.... lees de mails en heb de krop in de keel om zoveel medeleven. Ik vertel het telkens weer door aan de mensen rondom mij... - Het is zaterdag... de regen heeft opgehouden... Ti Solèy Leve warmt zich op in de zon in een land waar ontelbare jongeren en kinderen getraumatiseerd volwassen moeten worden.... Beste mensen, Graag wil ik nu ook meedenken over hoe het nu kan in verband met financiële hulp. Bij deze ramp zijn er voor noodhulp twee sporen. Het eerste is de spoedhulp en daarvoor zijn nu grote acties op touw gezet door de buitenlandse naties en grote organisaties. Hieraan kan TSL,door haar kleinschaligheid en te ver weg,niet meewerken... Het tweede spoor is gericht op de nazorg,de revalidatie van het land - in de nabije maar vooral ook verdere toekomst - en daarin kan TSL wel meedraaien omdat het hier dan gaat over welomschreven kleine projecten,met voorstudie en realisatie op langere termijn,gestructureerd en transparant haalbaar voor de opmaak van latere rapporten en vooral ook technisch doenbaar voor mijn medewerkers en ook voor mezelf... Ik stel drie concrete"revalidatie na de ramp"-projecten voor Deze zijn reeds door het TSL-team goedgekeurd. Project 1:nieuwe huisvesting voor gedupeerde leden en kennissen van TSL -verlenen van huishuurgeld zodat deze mensen terug een eigen thuis kunnen hebben. -na analyse en duidelijke afspraken ivm facturatie,financieel bijdragen bij de bouw of herbouw van een huis. project 2:hulp aan families die ouderloos geworden kinderen in hun gezin opnemen - trimestriële financiële bijdrage voor kost en inwoon per kind,medische assistentie project 3:financiële ondersteuning voor het centrum TSL in lopende projecten inhoud o.a.: - verdere uitbouw van pedagogische projecten wanneer het onderwijs opnieuw in werking gaat - verlenen van schoolgeld en studiebeurzen - salarissen voor personeel - onderhoud gebouwen,vervoeronkosten,energievoorziening - ondersteuning gezondheidszorg in het dorp Akil Samdi i.s.m. plaatselijk dispensarium Op welke manier kan gesteund worden? 1. Via de missionarissen van Scheut,partner TSL: ·rekeningnummer. zonder fiscaal attest 210-0390663-96 SOS Scheut,Ninoofsesteenweg 548,1070 Brussel. Mededeling:Haiti,Jeannine De Beleyr,Noodhulp(vermeld keuze project)·rekeningnummer met fiscaal attest 000-0901974-68 SOS Scheut,Ninoofsesteenweg 548,1070 Brussel. Mededeling:02.509.018:O.V.S.C.I. Akil Samdi-Ha J. De Beleyr(vermeld keuze project)2. Via TSL- internationaal in België: Rekeningnr,zonder fiscaal attest–discretie 747-0181944-96(De Beleyr–De Cleene)Kleemstraat 89,9100 Belsele. Mededeling:“revalidatie na ramp”(vermeld keuze project) Beste Reynaertlezer,waarvoor uw hulp besteed wordt,kan je zelf beslissen. Jeanine heeft in haar brieven bij elk project een controlesysteem opgesteld zodat elke euro kan verantwoord worden. als je meer info wilt kan je terecht bij:Firmin De Beleyr - Annick De Cleene,Kleemstraat 89,9100 Belsele tel. 03/7220762 Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.,of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Het was al een beetje te zien aan haar buikje op haar trouwfeest. Inderdaad…zes maanden later is het zover:zusje Kristien bevalt van een mooie baby. De familie Van de Zande,die nochtans gezworen had nooit meer samen te komen,gaat toch“beleefdheidshalve” op kraambezoek. Ja,op zes maanden tijd kan er héél wat veranderen. Gelukkig toch,want iedereen wil Polleke eens van dichtbij zien:De oudste zoon Jo,de jongste zoon Bert,roddeltante Christiane en nonkel Maurits,de matrassenfabrikant en meneer Van de Velde,die zich in het ziekenhuis op heel bekend terrein beweegt. Maar ook moeder Chantal,even weg uit een zorginstelling en mooie maar raadselachtige Erika blijven weerom wat onrust in de familie strooien. Waarom toch? En papa Dennis? Hij vult plichtsgetrouw piepkleine zakjes met suikerbonen. Zes in elk zakje. van Luc Gijsbrechts,regie Stefan Van Pottelberge met:Maurits De Decker,Erika Fischer,Jo Maes,Lien Pieters,Dennis Saey,Chantal Van Driessche,Roberto van Laere,Harry Van Marcke,Chris Vermeulen. VOORSTELLINGEN: 8-9-10 april 2010 om 20u 11 april 2010 om 15u in c.c. De Klavers Sint-Andriesstraat,Belsele Kaarten갸 verkrijgbaar bij: Eddy De Taey 03 772 28 08 Maurits De Decker 03 772 44 21 www.btgphoenix.be
Beste Belselenaar, Vorig jaar bliezen de Chirojongens van Belsele 55 verjaardagskaarsjes uit. Op het jubileumweekend werd door de vele aanwezigen de absolu-te noodzakelijkheid onderstreept van nieuwe lokalen. De huidige loka-len,nog opgetrokken uit asbesthoudende panelen,zijn meer dan een halve eeuw oud en totaal uitgeleefd. Er is géén sanitair,géén stromend water en ook de brandveiligheid en hygiëne laten te wensen over. Chiro Belsele bleef echter niet bij de pakken zitten! Anderhalf jaar later werd héél wat gerealiseerd. Het oudercomitéstartte een vzw op. Er werden afspraken gemaakt met de parochie,omtrent erfpacht en financiering en een bouwaanvraag werd ingediend. Het is voor een jeugdbeweging niet vanzelfsprekend om dergelijk ambitieus en nood-zakelijk plan,financieel te realiseren. Hiervoor rekenen wij op de Stad Sint-Niklaas,het Vlaams Gewest en uiteraard op onze eigen spaarpot. Een pannenkoekenslag is leuk en lekker maar onvoldoende! Daarom hebben wij grotere plannen. In augustus 2010 trekken we met een 5-koppige ploeg op expeditie naar Oost-Turkije. Daar gaan we de Ararat-berg beklimmen,een uitgedoofde vulkaan die net geen 5200 meter hoog is. Dit project haalde reeds enkele keren de pers en de‘Stap voor Steen’-expeditie is nu al een begrip in het Waasland. Ons project wordt uitgebreid voorgesteld op zaterdag 5 juni met een heuse benefietavond. In de parochiezaal van Belsele kunnen jullie genieten van een Turks buffet,fototentoonstelling,voorstelling van de expeditie en haar sponsors,tombola,springkasteel,... Het wordt een groot feest. Onze vooruitgang volg je op de webstek www.stapvoorsteen.be. Daar vind je een blog waarop we zeer regelmatig onze belevenissen posten,zo wel voor als tijdens de expeditie. Voor meer info kan je altijd terecht op de webstek of bij hoofdleider Koen Verbruggen(0485 674362).
-aan de fietsers en automobilisten,die hun leeg bier- of colablikje niet op de openbare weg gooien. Ik tel op 500 meter van ons huis tot aan de verkeerslichten van de N-70 soms 20 lege blikjes in de graskant! -aan de inzet van de mensen die de DORPSRAAD schragen. Zij leveren een oefening in basisdemocratie,een dienst aan de bevolking. Zij tonen hun betrokkenheid met de mensen van Belsele. -aan de trouwe adverteerders,die de uitgave van de Reynaert mogelijk maken. -aan de 18 vrijwilligers die onze Reynaert bij u aan huis bezorgen! -aan onze steunende lezers die hun waardering uitdrukken door een vrije gift op 001-1396357-21 op naam van AVK - Belsele. Met een storting van갱0 wordt je steunend lid van AVK. Vanaf갲5 ben je ere-lid of beschermlid.
AVK-KALLIGRAFIE-cursus in de vergaderzaal van‘De Klavers’. Wie wil mee doen,neemt vooraf contact met Guido Stevens,03-7724600. Volgende cursusavonden op woensdag 21/4,5/5&19/5 van 19u-22u Zo 28/3 11u herdenking Dr August BORMS in de collegekerk opgeluisterd door St-Lutgardiskoor Schelde-Durme. Do 8/4 20u in zaal Klavers‘Polleke is geboren’door BTG Phoenix,via secretariaat AVK. 03 772 46 00(zie ook p 6)Za 24/4 14u Nationaal Congres van de Vlaamse Volksbeweging(VVB)“BRUSSEL,een stad in Vlaanderen”. Meer info:Steven Vergauwen 03 3200633. of via http://www.watmetbrussel.be Za 24/4 20u NEKKANACHT in Sportpaleis Antwerpen. Centrale gast is Raymond Van het Groenewoud. Wie wil deelnemen aan een van bovenstaande activiteiten moet tijdig zijn AVK-groepstoegangskaart bestellen bij Guido Stevens,tel 03-772 46 00 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Za 15/5 19u BBQ‘tParadijs in Gavertje4. Info Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. Za 5/6 17u parochiezaal BENEFIETAVOND Chiroheem. Meer info hiervoor www.stapvoorsteen.be Zo 13/6 naar Kermiszondag van Belsele(programma zie later) Za 20/6 24ste Reynaertloop Inschrijven:op de dag zelf 13 uur in Gavertje vier naast de sporthal De Klavers. Er zijn afstanden van 4,8 en 16,3km. Voor de kinderen is er een 1km wedstrijd. De wedstrijden gaan traditioneel door op de Kouter. Iedereen die zijn of haar wedstrijd beëindigt,wordt beloond. Meer info bij Willy Van Hove 03/772……. Zo 4/7 cultuurzaal de Kouter:traditioneel GULDENSPORENONTBIJT muzikaal opgeluisterd door SETANTA met tentoonstelling. Info. secr. Guido Stevens 03/772 46 00 In het volgend nummer vind je het programma voor de inhuldiging van de Reynaertbeelden in de Populierenwijk.
di 17/3 20u Bib St-Gillis:AVK-TANZANIA- ontwikkelingshelper Erik Maes za 28/3 20u De Klavers Phoenix-toneel ZUSJE TROUWT(zie p.6)zo 29/3 8u uitstap naar WESTHOEK&monument Gebr. Van Raemdonck zo 5/4 11u collegekerk:BORMSMIS mmv AM Charlier&EH D.De Smet za 18/4 20u kunstcentrum’t Smiske,Gemeenteplein 7,ARAMESE AVOND za 25/4 20u sportpaleis Antw NEKKANACHT Jef Van Uytsel,Jan de Wilde zo 3/5 AVK-uitstap naar Brussel met bezoek aan BOSAR-expo VAN DYCK vr 8 za 9/5 herdenking dynamitering vd IJzertoren/concert TEN VREDE za 15/5 20u zaal Steenstrate,GVRK-Quizavond za 6/6 19u kerk Belsele:barokconcert met SIGISWALD KUIJKEN za 15/5 20u in lokaal Steenstrate‘GVRK-QUIZ’zo 14/6 10u inhuldiging KUNST IN BELSELE(zie p.9)vrij 3/7 19u30 Kouter,opening tentoonstelling,openluchtfilmvoorstelling zo 5/7 vanaf 9u30 AVK-GULDENSPORENONTBIJT met SETANTA-concert za 11/7 met AVK naar 11-JULIVIERING op het stadhuis te Sint-Niklaas ma 13/7 bezoek aan GULDENSPORENVOLKSFEEST te Sinaai zo 16/8 AVK-FIETSTOCHT n.a.v Ambachtelijk Weekend zo 30/8 AVK-jaaruitstap naar IJzerbedevaart Elke 2de maandag om 20u cultuurzaal De Kouter(oude gemeenteschool)DORPSRAAD. Elke geïnteresseerde Belselenaar is welkom! Noteer volgende speciale dorpsraadvergaderingen in je agenda: ma 13 april:voorstelling stRaten-Generaal ma 11 mei:debatavond over mobiliteit en milieu n.a.v. de verkiezingen Uitzonderlijk in de parochiezaal. Moderator:Koen De Wanckel

Gewoon nagelkruid(Geum urbanum)is een in Europa vrij algemeen voorkomende,30-60 cm hoge kruidachtige plant uit de familie Rosaceae. De soortaanduiding urbanum is afgeleid van het Latijnse woord voor stad,omdat de plant vooral werd gevonden daar waar mensen woonden.

De Nederlandse naam van deze plant heeft betrekking op het feit dat de wortel naar kruidnagel ruikt. Uit de korte wortelstok ontspringt een rechtopstaande,vertakte stengel. De bladeren zijn geveerd en de langgesteelde,alleenstaande bloem heeft groene kelkbladen en vijf gele,afstaande kroonbladen. De vruchten hebben duidelijk haakvormig gekromde naalden. Hierdoor blijven ze gemakkelijk in de vacht van dieren haken,(of in kleding van mensen)waardoor ze over grote afstanden verspreid kunnen worden. De wortel bevat oa. eugenol. Dit is een desinfecterende,pijnstillende stof die ook in kruidnagels voorkomt. Gedroogde wortels en verse -voor de bloei geplukte- bladeren van de plant werden vroeger als aftreksel gebruikt tegen maag- en darmstoornissen,diarree,en tegen ontsteking.

In de Middeleeuwen werd nagelkruid gebruikt om kruidenwijn uit te brouwen en werd het toegevoegd aan bier om te voorkomen dat het zuur zou worden. De aromatische wortel werd eveneens gebruikt om smaak te geven aan jenever. Tegenwoordig wordt er van de gedroogde plant of wortel nog wel thee gemaakt als versterkend middel bij ingewandsaandoeningen. In de Middeleeuwen werd het"het gezegende kruid"genoemd,een vroegere botanische naam Herba benedicta is hiervan afgeleid.

Ingrid Schevernels,Schrijberg 153 Belsele,03 772 29 12,0474 246 612 herboriste-aromaconsulente,Voorzitter vereniging Volkstuin Belsele

De naam van deze Belseelse pater doet in Vlaanderen niet meteen een belletje rinkelen. Op de Filippijnen is hij echter 40 jaar na zijn dood nog steeds een held. Er komt zelfs een monument voor hem. Vorig jaar kreeg zijn neef Albert Knapen(94)bezoek van de Vlaamse pater Gerry Bouckaert. Die is directeur het Theophil Institute van de Saint Mary’s University in de Filippijnen. “Hij liet me weten dat de bisschop van de bergprovincie Bontoc op de Filippijnen een gedenk-kapel wil oprichten ter nagedachtenis van pater Leo Quintelier en alle andere missionarissen die daar actief waren. Dat gebeurt nu de orde van Scheut daar zijn activiteiten stopzet. Er zijn inmiddels genoeg inlandse geestelijken,zodat missiewerk niet meer nodig is. Voor Scheut heeft mijn oom dezelfde uitstraling als pater Damiaan bij ons.” Inzameling. De plannen voor het monument zijn al heel concreet,compleet met prijsberekening. Die wordt geraamd op 21.000 euro. “Dat bedrag zal via Scheut en op de Filippijnen bij elkaar worden gebracht. Hier in Belsele bleef pater Quintelier altijd relatief onbekend. Er zijn nooit inzamelingen gebeurd voor zijn missie. Dat komt wellicht omdat hij wel heel ver weg zat en sinds zijn vertrek in 1908 nooit meer is teruggekeerd”,vermoedt Albert Knapen. Albert Knapen was altijd al gefascineerd door zijn oom missionaris met de impressionante baard. Zelf zag hij hem nooit. Hij las wel zijn brieven. Die stuurde hij naar een broer of zuster,waarna ze de hele familie rondgingen. Een van zijn zusters heeft zelfs een deel daarvan in een boekje overgeschreven. Oom Leo beschrijft heel goed hoe het leven er daar aan toeging. Hij was een goede verteller. Guitig ook. Al die brieven en een pak andere documenten erfde Albert van zijn moeder. Pater Gerry Bouckaert van de Saint Mary’s University heeft een student geschiedenis gevonden die samen met de pater en met Albert Knapen aan een boek werkt. Naar de onthulling van het monument op de Filippijnen zal ik niet meer gaan.""Dat is gezien mijn leeftijd niet meer mijn taak. Maar ik hoop het wel nog mee te maken dat ik het boek over Leo Quintelier en de missie in de Filippijnen,zie verschijnen”. Met dank voor het artikel van Koen DEWANCKEL(Gazet van Antwerpen)