Beste Belselenaar, Vorig jaar bliezen de Chirojongens van Belsele 55 verjaardagskaarsjes uit. Op het jubileumweekend werd door de vele aanwezigen de absolu-te noodzakelijkheid onderstreept van nieuwe lokalen. De huidige loka-len,nog opgetrokken uit asbesthoudende panelen,zijn meer dan een halve eeuw oud en totaal uitgeleefd. Er is géén sanitair,géén stromend water en ook de brandveiligheid en hygiëne laten te wensen over. Chiro Belsele bleef echter niet bij de pakken zitten! Anderhalf jaar later werd héél wat gerealiseerd. Het oudercomitéstartte een vzw op. Er werden afspraken gemaakt met de parochie,omtrent erfpacht en financiering en een bouwaanvraag werd ingediend. Het is voor een jeugdbeweging niet vanzelfsprekend om dergelijk ambitieus en nood-zakelijk plan,financieel te realiseren. Hiervoor rekenen wij op de Stad Sint-Niklaas,het Vlaams Gewest en uiteraard op onze eigen spaarpot. Een pannenkoekenslag is leuk en lekker maar onvoldoende! Daarom hebben wij grotere plannen. In augustus 2010 trekken we met een 5-koppige ploeg op expeditie naar Oost-Turkije. Daar gaan we de Ararat-berg beklimmen,een uitgedoofde vulkaan die net geen 5200 meter hoog is. Dit project haalde reeds enkele keren de pers en de‘Stap voor Steen’-expeditie is nu al een begrip in het Waasland. Ons project wordt uitgebreid voorgesteld op zaterdag 5 juni met een heuse benefietavond. In de parochiezaal van Belsele kunnen jullie genieten van een Turks buffet,fototentoonstelling,voorstelling van de expeditie en haar sponsors,tombola,springkasteel,... Het wordt een groot feest. Onze vooruitgang volg je op de webstek www.stapvoorsteen.be. Daar vind je een blog waarop we zeer regelmatig onze belevenissen posten,zo wel voor als tijdens de expeditie. Voor meer info kan je altijd terecht op de webstek of bij hoofdleider Koen Verbruggen(0485 674362).