-aan de fietsers en automobilisten,die hun leeg bier- of colablikje niet op de openbare weg gooien. Ik tel op 500 meter van ons huis tot aan de verkeerslichten van de N-70 soms 20 lege blikjes in de graskant! -aan de inzet van de mensen die de DORPSRAAD schragen. Zij leveren een oefening in basisdemocratie,een dienst aan de bevolking. Zij tonen hun betrokkenheid met de mensen van Belsele. -aan de trouwe adverteerders,die de uitgave van de Reynaert mogelijk maken. -aan de 18 vrijwilligers die onze Reynaert bij u aan huis bezorgen! -aan onze steunende lezers die hun waardering uitdrukken door een vrije gift op 001-1396357-21 op naam van AVK - Belsele. Met een storting van갱0 wordt je steunend lid van AVK. Vanaf갲5 ben je ere-lid of beschermlid.