De naam van deze Belseelse pater doet in Vlaanderen niet meteen een belletje rinkelen. Op de Filippijnen is hij echter 40 jaar na zijn dood nog steeds een held. Er komt zelfs een monument voor hem. Vorig jaar kreeg zijn neef Albert Knapen(94)bezoek van de Vlaamse pater Gerry Bouckaert. Die is directeur het Theophil Institute van de Saint Mary’s University in de Filippijnen. “Hij liet me weten dat de bisschop van de bergprovincie Bontoc op de Filippijnen een gedenk-kapel wil oprichten ter nagedachtenis van pater Leo Quintelier en alle andere missionarissen die daar actief waren. Dat gebeurt nu de orde van Scheut daar zijn activiteiten stopzet. Er zijn inmiddels genoeg inlandse geestelijken,zodat missiewerk niet meer nodig is. Voor Scheut heeft mijn oom dezelfde uitstraling als pater Damiaan bij ons.” Inzameling. De plannen voor het monument zijn al heel concreet,compleet met prijsberekening. Die wordt geraamd op 21.000 euro. “Dat bedrag zal via Scheut en op de Filippijnen bij elkaar worden gebracht. Hier in Belsele bleef pater Quintelier altijd relatief onbekend. Er zijn nooit inzamelingen gebeurd voor zijn missie. Dat komt wellicht omdat hij wel heel ver weg zat en sinds zijn vertrek in 1908 nooit meer is teruggekeerd”,vermoedt Albert Knapen. Albert Knapen was altijd al gefascineerd door zijn oom missionaris met de impressionante baard. Zelf zag hij hem nooit. Hij las wel zijn brieven. Die stuurde hij naar een broer of zuster,waarna ze de hele familie rondgingen. Een van zijn zusters heeft zelfs een deel daarvan in een boekje overgeschreven. Oom Leo beschrijft heel goed hoe het leven er daar aan toeging. Hij was een goede verteller. Guitig ook. Al die brieven en een pak andere documenten erfde Albert van zijn moeder. Pater Gerry Bouckaert van de Saint Mary’s University heeft een student geschiedenis gevonden die samen met de pater en met Albert Knapen aan een boek werkt. Naar de onthulling van het monument op de Filippijnen zal ik niet meer gaan.""Dat is gezien mijn leeftijd niet meer mijn taak. Maar ik hoop het wel nog mee te maken dat ik het boek over Leo Quintelier en de missie in de Filippijnen,zie verschijnen”. Met dank voor het artikel van Koen DEWANCKEL(Gazet van Antwerpen)