-aan‘Spoor ZES Belsele’voor hun 30-jarige bestaan. Ooit opgericht door E.H. Jef Temmerman,komen jongeren vandaag samen voor bezinning en spel. Spoor Zes staat voor Zingeving en solidariteit in het spoor van Jezus. Stilstaan bij en zich bezinnen over de christelijke waarden en beleving kan bijdragen tot een meer menselijke maatschappij,hier en in heel de wereld. -aan alle eerste en plechtige communicanten,hun ouders en familie. -voor de 38 dapperen die de 1ste WASE 100km hebben uitgewandeld in de barre kou. Organisator Ronny Smet en zijn medewerkers hadden een mooie omloop uitgestippeld. De eerste die de eindmeet overschreed was de West-Vlaming Bernard Cools in 14u35'. Cools had zelfs binnen deze tijdsspanne nog 12km extra bijgewandeld. Belselenaar Etienne De Vijlder eindigde op de 12de plaats. -aan de mensen van Doel 2020,die blijven ijveren voor ons Waas erfgoed,onze polders en de historische hoeven. Minister Bourgeois beschermde net op tijd‘Het Hof ter Walle’met bijhorende schuur op Oud-Arenberg,Kieldrecht. Nu ook nog Doel zelf. -Er wordt gefluisterd dat het Reynaertgenootschap in de loop van 2010 een cd zal uitbrengen waarop Marcel Ryssen het Reynaertverhaal–van Frank Pollet - zou vertellen. Volgende Reynaert meer.