Op woensdag 3 maart vierde de emancipatieraad van Sint-Niklaas haar 20- jarig bestaan. Uit de toespraak van schepen Lieve Van Daele onthoud ik volgende cijfers:Vrouwen vormen 50%van de wereldbevolking. Vrouwen doen 66%van al het werk. Vrouwen verdienen 10%van het wereldinkomen. Vrouwen hebben 1%van alle bezittingen. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5%vrouw. Van ons stadsbestuur is 33%vrouw. Van alle armen op de wereld is 75%vrouw. Van alle analfabeten op de wereld is 66%vrouw. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75%vrouw. Dit zijn cijfers om even over na te denken. Het is nog altijd van belang dat vrouwen via een adviesraad het stadsbestuur opmerkzaam maakt op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen,op de moeilijkheden waarmee vrouwen in onze maatschappij te kampen hebben. Naar aanleiding van de inter-nationale vrouwendag verschenen in de verschillende media cijfers die nog maar eens aantonen dat vrouwen,en alleenstaande vrouwen in het bijzonder,het heel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De lagere lonen,de laagstbetaalde jobs,de onderbroken loopbaan door de zorg voor de kinderen,zorgen ervoor dat deze vrouwen een relatief klein inkomen/pensioen hebben. Ook op 3 maart reikten de N-VA-vrouwen voor de 3de keer de VLaM-prijs uit. Deze prijs ging naar Jo De Becker,een‘straffe Vlaamse Madam’die zich inzet voor sport voor kinderen en volwassenen met een zwaar motorische handicap. Hoed af voor een dergelijke initiatief. Op de dorpsraad van 8 maart werd de uitbreiding van de Populierenwijk opnieuw besproken. Het was niet de eerste keer dat deze plannen aan de inwoners van Belsele werden voorgelegd. Herhaaldelijk werden opmerkingen gemaakt over de zin en onzin van het bouwen op deze plaats. Ook de redactie en het bestuur van AVK is van mening dat er niet mag gebouwd worden op deze unieke plek. In briefwisseling van 1992 wordt zwart op wit vermeld dat bouwen op kwelgrond,ook als die wordt opgehoogd,geen optie is. Het zorgt voor problemen voor de bouwheren op korte of lange termijn. Bij monde van Arnold Vandermeulen werd deze mening consequent verdedigd. Het stadsbestuur heeft zich blijkbaar te ver geëngageerd in deze plannen en te veel kosten gemaakt en wil dus de bouwplannen kost wat kost uitvoeren. Uiteindelijk zullen de kopers en huurders de prijs hiervoor betalen. Voor Belsele gaat zo een uniek stuk natuur verloren.