"Het was een mooie,ontroerende viering in de kerk van Belsele. Nog een opmerkelijke,volkse,humoristische en trouwe Vlaming die heengegaan is. Op zijn eentje een synthese van de christelijke arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging. Een onafhankelijke Vlaams-nationalistische ACW-basismilitant die de belgicistische vakbondstop een neus zette. Trouw aan Cardijn,Daensén Dosfel die geïnspireerd door Maurits Coppieters,een Volksunie-militant in hart en nieren was. Van deéchte VU dan. Zonder IDEE-toevoegsels. Sociaal&Vlaams. We zullen hem missen,Arnold."(Kris Vergult,oud bestuurslid) Hij was een man naar ons hart en onze geest,kwaad om onrechtvaardigheid in de politiek of in het sociaal leven. Veel te jong moest hij zijn vlag doorgeven. Wij zullen hem blijvend gedenken. Vaarwel Uilenspiegel…(Paul Onghena) Een laatste vraag van Arnold aan ons was om te blijven ijveren voor herstel van de pomp van de waterput in het dorp en voor de herwaardering van de Meersen. (hieronder foto van Sylvain Luyckx’t Nieuwsblad 20 okt 2009)