Beste Reynaertlezer, De Sint was in het land. Voor klein en groot,voor al wie braaf was,bracht hij cadeautjes. De kerstlichtjes versieren straten,huizen en pleinen. Folders met ideeën voor kerst- en nieuwjaarscadeautjes vallen in de brievenbus. Het eindejaar is een van de gezelligste perioden van het jaar. Het schept vrede en verbondenheid tussen de mensen. In deze periode wordt gedacht over familiebanden,vrienden,de gemeenschap. In vele kranten en tijdschriften verschijnen studies over maatschappelijke en sociologische thema’s. Het is inderdaad niet overal goud wat blinkt. Het maatschappelijke klimaat oogt opnieuw positief maar er blijven onderliggende spanningen. De economische crisis heeft hard toegeslagen en vele mensen voelen zich niet meer zo zeker van‘hun geluk’,lees hun werk en inkomen. Drie op tien van de 35-54-jarigen maken zich zorgen over de betaalbaarheid van hun pensioen. Het is ooit anders geweest. Wij rekenden erop dat‘vadertje staat’voor onze pensioenen zou zorgen. Ook de samenstelling van bevolking,de interculturaliteit,blijft nog steeds een onderwerp van gesprek. Meer dan de helft van de Vlamingen is en blijft ervan overtuigd dat de aanwezigheid van verschillende culturen eerder een verrijking dan een bedreiging vormt. Maar een kwart van de bevolking blijft zeer wantrouwig staan tegenover vreemdelingen. Anderzijds is er de problematiek van de vele asielzoekers. Kan Vlaanderen instaan voor de vele mensen die om diverse redenen hun geluk hier komen zoeken? Hoe moeten mensen die hier stranden,opgevangen worden? Waar eindigt hulp en begrip en begint misbruik? Is er in deze kerstperiode plaats voor hen in de herberg? De maandenlange discussies in de federale regering hebben geen afdoend antwoord geformuleerd op deze problematiek. De eenmalige regularisatie brengt geen soelaas. Niet voor de asielzoekers,maar ook niet voor Vlaanderen. In het vrintrapport van 2009 lezen we ook bemoedigende gegevens. ‘Vlaanderen is goed op weg een duurzame regio te worden’. Dit is in het licht van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen een opsteker. Vlaams minister van milieu,Joke Schauvlieghe(CD&V)heeft,in naam van de Vlaamse Gemeenschap,gepleit voor extra maatregelen. En natuurlijk,alles kan beter. Vooral het gebruik van het openbaar vervoer en het spoor in het bijzonder,kunnen in deze strijd een prominente rol spelen. ‘We zijn een welvarende regio en doen inspanningen om dit op langere termijn ook te blijven. Onze arbeidsproductiviteit blijft hoog,we zetten in Europese context redelijk wat middelen in voor onderzoek en ontwikkeling. De scholingsgraad bij de jongeren stijgt opmerkelijk,zij het met iets minder interesse voor technische vakken - met bovendien goede resultaten op het gebied van vaardigheden- en de bedrijven investeren internationaal vergeleken goed in Vlaanderen. Onze export gaat in stijgende lijn(ten minste tot 2008). Maar het aanbod aan jobs,het ondernemerschap is zwak en de werkzaamheid van oudere werknemers en sommige kansengroepen blijft internationaal vergeleken laag liggen. De bereidheid om na de studies zich verder te blijven bijscholen ligt laag,vooral bij de kansengroepen’. De Vlaamse regering wil de activiteitsgraad van de oudere bevolking verhogen,maar Vlaams minister van Werk,Philippe Muyters(N-VA),botst op de maatregelen van minister Milquet(CdH)van de federale regering. ‘Vlaanderen heeft een dicht infrastructuurnetwerk en belangrijke zee- en luchthavens,wat een pluspunt is voor de handel.’Deze economische activiteit mag echter niet ten koste gaan van de plaatselijke leefgemeenschappen in hun achtertuin. Er is een lichte verschuiving van personenvervoer naar het openbaar vervoer. Het vrachtvervoer over de weg blijft sterk toenemen. En dat voelen we in het Waasland. Onze wegen slibben dicht en de files worden langer in kilometers en in tijd. ‘De capaciteit van het zorgaanbod neemt toe maar in bepaalde sectoren zoals residentiële ouderenzorg,opvang van mensen met een handicap,is het moeilijk om de grote behoeften optimaal in te vullen’. Het OCMW van Sint-Niklaas heeft met zijn beleidsplan de kans om in deze behoeften te voorzien. Vanaf januari 2010 start in Belsele de bouw van een nieuw rusthuis,aangepast aan de noden van de 21ste eeuw. Ook voor de sociale huisvesting kunnen de realisaties de grotere vraag moeilijk volgen. Ook hierin moet het bestuur het voortouw nemen en het aanbod vergroten. “Vlaanderen scoort goed voor de bestrijding van de armoede maar voor bepaalde groepen blijft het armoederisico op een te hoog niveau steken”. In“De Standaard” van 4 december stond een artikel over de toenemende armoede bij de zogenaamde middenklasse. In Vlaanderen leeft 10,9%met een inkomen onder de armoedegrens. Twaalf procent van de kinderen groeit op in een gezin waar geen van beide ouders een job hebben. In deze tijd van cadeautjes,glitter en feesten,toch cijfers om over na te denken. Hoe kunnen onze beleidsmensen daaraan verhelpen? Vooral op lange termijn. De Vlaamse regering wil werk maken van een aangepast traject op maat van elke werkloze. Ondanks noodzakelijke besparingen is dit een dringende noodzaak. En hoe evalueert men de toestand in Sint-Niklaas en Belsele? De betaalbaarheid van woningen is de opéén na grootste vrees van de Sint-Niklazenaars. Hoger opgeleide Sint-Niklazenaars geven aan dat ze de stijgende vastgoedprijzen iets minder in hun portefeuille voelen. Voor jonge gezinnen is de aankoop van een huis een zware aanslag op hun portemonnee,ondanks de vele premies en belastingsvoordelen van de overheid. Voor sommigen is zelfs een betaalbare woning vinden op de huurmarkt onmogelijk. Jong en oud kijkt anders aan tegen de meeste thema's. Hoe ouder de Sint-Niklazenaar,hoe meer hij zich stoort aan het soms gebrekkige onderhoud van wegen en voetpaden. 50-plussers zien het openbaar domein er slechter bijliggen dan dertigers en veertigers en jongeren onder de 30. Dit bleek uit de actie van enkele bewoners uit de Molenwijk,waarbij ze terecht de slechte toestand van het openbaar domein aanklaagden. In de Populierenwijk werden de voetpaden opgeknapt. De Bergstraat kreeg een nieuwe asfaltlaag en werd fietsvriendeljjker gemaakt,tot tevredenheid van de gebruikers. Ouderen zijn ook negatiever over de parkeermogelijkheden,blauw op straat en snelheidscontroles. Oudere mensen zijn dan weer meer tevreden over het aanbod sport en cultuur en de klantvriendelijkheid van de gemeentediensten. Beste Reynaertlezer,met de feestdagen in het vooruitzicht gaf de Reynaertredactie je enkele thema’s om over na te denken. Geniet echter van je familiefeesten en denk aan wie het minder goed heeft. Wij wensen je in ieder geval prettige kerstdagen en vooral een gelukkig 2010.
woe 27 jan 2010 19u herstart de 22ste AVK-KALLIGRAFIE-cursus in de vergaderzaal van‘De Klavers’. Er zijn vervolgcursussen op volgende data:10/2,24/2,10/3,24/3,21/4,5/5. Inschrijven via storting van 70€op 001.1396357.21 AVK-Belsele. Meer info bij Guido Stevens,Schoonhoudtstr 56,9111 Belsele(037724600) za 19/12 16u Belsele-centrum KERSTMARKT mmv AVK. zo 20/12 16u KERSTMARKT met kerstconcert om 19.30u a/d kerk van PUIVELDE za 26/12 16u Pastoor Van Arskerk Watermolenstraat in Belsele DF-KERSTZANGNAMIDDAG o.l.v. Luc Van Meerssche. Deze ervaren dirigent wil met ieder die graag zingt,kerstliederen zingen:“Nu zijt wellekome,Maria die zoude naar Bethlehem gaan,Hoe leit dit kindeke en andere Vlaamse kerstliederen.” Voor alle aanwezigen is er een zangboekje voorzien. De toegang is gratis. Van harte welkom. zo 3/1 11u NIEUWJAARSRECEPTIE OVV-Waasland m.m.v. AVK,VOS,e.a. Toespraak:Guido Moons(VVB)lokaal GVR,Nieuwstraat ma 11/1 in de Kouter 20u DORPSRAAD(open deur voor iedereen) woe 20/1 nieuwjaarsreceptie DEELCULTUURRAAD thema Toerisme,voor alle bestuursleden van de culturele verenigingen. za 6/2 LICHTMISFEEST AVK-algemene vergadering. (uitnod. volgt) zo 28/2 14u 73ste Vlaams Nationaal ZANGFEEST in de Lotto Arena Antwerpen za 24/4 14u Nationaal Congres van de Vlaamse Volksbeweging(VVB)“BRUSSEL,een stad in Vlaanderen”. Meer info:Steven Vergauwen 03 3200633. of via http://www.watmetbrussel.be za 24/4 20u NEKKANACHT in het sportpaleis Antwerpen Wie wil deelnemen aan een van bovenstaande activiteiten moet tijdig zijn AVK-groepstoegangskaart bestellen bij Guido Stevens,tel 03/772 46 00 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Wie hem al gekocht heeft,hoeft niet meer overtuigd te worden. Wie de Roets,de enige historische wandkalender van bij ons,nog niet kent,weet niet wat hij mist. Elke week wordt een interessante,markante figuur uit ons rijke Vlaamse verleden besproken en op elke dag komt er een leuk weetje. Een voorbeeld:in Japan noemt men een onstuimige jongedame een 'otemba'. Je herkent er ons Nederlandse woord 'ontembaar' in. Plaats genoeg bovendien om er alle verjaardagen en alle activiteiten van je vereniging op te schrijven. Een ideale kalender voor het prikbord in de keuken,voor je bureau of - jawel - voor het kleinste kamertje. Bovendien een bijzonder cadeautje voor jong en oud. Zin gekregen? Bestel hem door te klikken op www.roetsinfo.eu
Het onverbiddelijke Tv-scherm heeft ze ons laten zien. De afschrikwekkende oorlogsbeelden van“De Slag om Bastogne”,zestig jaar geleden. Voor de jongeren wellicht een openbaring,ondanks de uitgebreide literatuur die er over bestaat. Voor de ouderen misschien een nostalgische herinnering aan het oorlogsgebeuren als oud- strijder ergens te velde of gewoon als‘bezette’dorpsbewoner. Voor mij leek het wel als‘beelden uit mijn kinderjaren’. Niet dat ik“Bastogne” heb meegemaakt,gelukkig niet,maar als kind heb ik willens nillens in de nabijheid van Duitse vijandelijke soldaten geleefd. Ondanks dat ons gezin uit vier kinderen bestond,(geboren tussen 1929 en 1936)hadden wij nog twee kamers vrij en dienden mijn ouders verplicht logement te bieden aan twee Duitse soldaten,zonder dat er sprake was van enige collaboratie. Integendeel! De ene heette Aloïs Lachnicht en was ordonnans op de commandatuur in het kasteel“Blauwendael’,de andere was Heinrich Effe en was hulpkok in een veldkeuken op het vliegveld van Waasmunster. Beiden waren heel familiair en bemoederden of‘bevaderden’ons,vooral Lachnicht,die wij spontaan nonkel Aloïs noemden. Hij was meer in ons gezin dan op de commandatuur. Soldaat Effe daarentegen kwam alleen overnachten,maar bracht ons regelmatig zure Duitse broodjes mee die heerlijk smaakten. Wij mochten hun sterk ruikende lederen riemen en hoge laarzen helpen poetsen,hun helm opzetten en zelfs hun bajonet hanteren. Mijn vader zaliger,die als oudste van zes nooit enige militaire ervaring had,leek wel een generaal-opperbevelhebber. Aan de muur hing een grote wereldatlaskaart gespijkerd en met rood- blauw- en groengekleurde kopnaadjes duidde hij aan welke troepenbewegingen er werden gemaakt. Hij volgde op de voet de operaties via“De Engelse Post” uit een krakende radio,die ergens op zolder verdoken stond opgesteld,boven de kamer van onze Duitse nonkel Aloïs. Op een morgen kwam de nonkel met de radio beneden,stelde hem op in de woonkamer en vroeg aan mijn vader of hij mee mocht luisteren naar“De Engelse Post”. Heinrich Effe vond het leuk,maar luisterde niet mee naar de wellicht kreupele Duitse vertaling,die mijn vader overbracht aan nonkel Aloïs,waarschijnlijk met veel leugens omtrent de positieve oprukking van de geallieerden. Kwestie van hen enigszins te ontmoedigen. “Militaire strategie” was dat allicht. Als kind waren wij gefascineerd door die grijze keurige Duitse uniformen. Indrukwekkend waren de gedisciplineerde marcherende soldatenpelotons die dagelijks al zingend door de straten paradeerden met geschouderde geweren,waarop een flikkerende bajonet was gemonteerd,waarvan ik het waarom niet altijd heb begrepen. Of toch? Een goede tien jaar later(1956)liepen wij als Belgische miliciens in de omgeving van Keulen door de Duitse straten. Niet zingend en wellicht minder gedisciplineerd. Wel met geschouderd geweer zonder bajonet. Die slingerde hinderend op onze rechter achterbil. Eén zin van die zingende Duitse soldaten is mij bijgebleven. Geen wonder,dagelijks moesten wij het aanhoren:”und wir fahren naàch Engeland”……! En wij zongen pestend als kind op de speelplaats: “Hitler is een ezeldrijver hij drijft zijn ezels naar het strand om ze daar te leren zwemmen daàn zwemmen zij naar Engeland! rikke-tikke-tik! de mitraillet,boem! boem! het zwaar geschut,maar het is hem nog nooit gelukt! Thuis zong onze Duitse nonkel Aloïs Lachnicht het op den duur mee met Duits accent,zodat wij leerden dat‘zwemmen’in het Duits‘schwimmen’was. Onvoorstelbaar! Toen ik in 1956 gekazerneerd was,of liever“lag” in Niehl(bij Keulen),werd ik op een zondagnamiddag“uit de kantine” geroepen om naar de“Corps de garde” te komen. En wie stond daar op mij te wachten? Die goede Duitse nonkel Aloïs Lachnicht!!! Hij was mij komen opzoeken met zijn scooter“Lambretta” vanuit Dusseldorf,nadat hij via vaders correspondentie mijn‘positie’vernomen had. Samen op zijn vehikel hebben wij de stad Keulen verkend met haar nog hier en daar openliggende gebombardeerde straten. Na een paar kroegbezoeken,met bier en schnaps probeerde‘nonkel’Aloïs Lachnicht“ons” liedje te zingen,waarbij ik hem meermaals diende te corrigeren. Maar! Gelachen dat wij gedaan hebben! “Lachnicht” en ik.!
Een boek van 504 pagina’s lezen?! Sommige kinderen dromen ervan,voor anderen is zo’n turf een ware nachtmerrie. Mijn nieuwe boek is perfect geschikt voor leesveelvraten,maar ook voor hen die niet graag dikke boeken lezen,want Meisje! bestaat uit drie afzonderlijke verhalen die uiteindelijk tochéén geheel blijken te vormen. Je kunt de drie boeken afzonderlijk van elkaar lezen,maar het is natuurlijk wel fijner als je ze in de volgorde van het dikke boek leest. Meisje! bevat de boeken Crapuultjes! (bekroond met de 1ste Prijs Kinder- en Jeugdjury) ,Opastop! en een fonkelnieuw verhaal:Floerekoekeloerepoezewoef! Natuurlijk speelt in elk van deze drie verhalen het meisje met de meisjeste meisjesnaam de hoofdrol. En natuurlijk heeft Meisje oog voor de jongens. Althans voor Helmut,Stef en Karel. Meisje vindt Stef best een coole gast. Bovendien heeft de vreemde Helmut een boon voor haar. Tja... Meisje! bevat 504 pagina’s,is uitgegeven bij Abimo,Sint-Niklaas en kost 19,95 euro

Deze ruim één meter hoge plant groeit bij voorkeur tussen wat ruigere beplanting langs sloten,in rietvelden,vochtige bossen en weilanden. Wat betreft de volksnamen is deze plant niet misdeeld! Een er van is“Bloeiende olm”,inderdaad het blad van de moerasspirea lijkt op een iepen- of olmenblad. (Ulmaria komt van Ulmus,de Latijnse geslachtsnaam van olm) . Een andere streeknaam“Geitenbaard” verwijst naar de fraaie,witte bloempluimen van het gewas. “Koningin der weiden” is weer een andere vleiende volksnaam.

In de middeleeuwen werden de huisvloeren reeds bestrooid met de bloemen en bladeren om nare geurtjes te verdrijven. In de plantendelen zitten namelijk geurende bestanddelen:glucosiden vanilline en gaultherine,die belangrijk zijn bij de bereiding van bier en mede. Vooral in Scandinaviëwerden de bloemen van de moerasspirea aan die dranken toegevoegd. Kruidenvrouw Winiefred van Killegem omschrijft in haar boekje “Winiefreds kruidenboeket” een zelfgemaakte kruidenwijn:laat enkele bloemschermen in 75 cl wijn gedurende een week rusten in de koelkast. Zeef en zoet naar eigen smaak.

De bloemen zijn ook goed te gebruiken in zoete gerechten zoals vruchtenjams,-siropen. Ze geven er een lekkere amandelsmaak aan. Van de bloemen is een lekkere thee te bereiden,die aanbevolen wordt bij een aantal gezondheidsklachten. Natuurgeneeskundig gebruik van thee of tinctuur van moerasspirea wordt aangewend bij overtollig maagzuur,maagzweren,hoofdpijn,verkoudheden,reumatische pijnen,koorts,vochtophoping. Hier komen we bij de geneeskrachtige eigenschappen van het kruid. In 1838 werd voor het eerst de stof“salicylzuur” uit moerasspirea gehaald. Zestig jaar later werd door een farmaceutisch bedrijf een soortgelijke stof kunstmatig geproduceerd. Het nieuwe wondermiddel werd‘aspirine’genoemd,naar de oude Latijnse naam van de plant,nl. Spiraea ulmaria. Langdurig gebruik van het geneesmiddel aspirine kan tot maagzweren en maagbloeding leiden,maar bij gebruik van moerasspirea blijven deze vervelende nevenwerkingen achterwege!

Ingrid Schevernels,Schrijberg 153,Belsele.03.772 29 12 of 0474.24 66 12 herboriste-aromaconsulente,voorzitter vereniging Volkstuin Belsele.

"Het was een mooie,ontroerende viering in de kerk van Belsele. Nog een opmerkelijke,volkse,humoristische en trouwe Vlaming die heengegaan is. Op zijn eentje een synthese van de christelijke arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging. Een onafhankelijke Vlaams-nationalistische ACW-basismilitant die de belgicistische vakbondstop een neus zette. Trouw aan Cardijn,Daensén Dosfel die geïnspireerd door Maurits Coppieters,een Volksunie-militant in hart en nieren was. Van deéchte VU dan. Zonder IDEE-toevoegsels. Sociaal&Vlaams. We zullen hem missen,Arnold."(Kris Vergult,oud bestuurslid) Hij was een man naar ons hart en onze geest,kwaad om onrechtvaardigheid in de politiek of in het sociaal leven. Veel te jong moest hij zijn vlag doorgeven. Wij zullen hem blijvend gedenken. Vaarwel Uilenspiegel…(Paul Onghena) Een laatste vraag van Arnold aan ons was om te blijven ijveren voor herstel van de pomp van de waterput in het dorp en voor de herwaardering van de Meersen. (hieronder foto van Sylvain Luyckx’t Nieuwsblad 20 okt 2009)
ze dartelde zo even nog in het waterschoot ietwat verwilderd een bohemienne gelijk nu flaneert ze in het park,opgekleed,netjes,tikkeltje beminnelijke hovaardigheid. ze waant zich een beetje Donau. reseda glooiingen,als sieraden rond haar hals. ganzen opeen waterplas,decor voor Wagner’s Lohengrin,en langs het wandelpad,zichtkaarten die dichters doen dromen. de beek toont trots haar nieuwe heerlijkheid. weilanden geboren in Masuren,fiere bomen in gelid,huzaren in gala uniform. een sluis in avondkledij,paadjes oker en sienna bruin geverfd met gemalen herfstbladeren. boven alles het silhouet van een kasteel en bijna verloren in de verte,een kerktoren onder een glazen oktoberlucht. Voor de“Vrienden van de poëzie” door
aan de MARNIXRING Anton van Wilderode voor het sponsoren van de folkkaravaan op 30/11. In kunstencentrum‘t Ey stelde“TROMMELFLUIT” zich voor,als het merkwaardig gezelschap van Bekende Vlamingen die oude Vlaamse marsmuziek en dito volksliederen vertolken. Hun CD is een aanrader als geschenk voor wie de volksmuziek een warm hart toe draagt. Te verkrijgen via’t EY. aan de BELSEELSE TRAPPERS en hun voorzitter Gunther Daman met het uitreiken van de beker van de stad Sint-Niklaas en de vele medailles. In hun clublokaal De Oude Zwaan werd nadien feest gevierd. aan het verbond VOS dat zijn 90ste verjaardag viert en nog steeds actueel is als“VOS-VLAAMSE VREDESBEWEGING”. In Belsele werkt VOS nauw samen met AVK. Voorzitter is Walter Ghesquière en secretaris is Guido Stevens(03.772 46 00). aan Firmin De Beleyr en zijn ploeg voor de jubileumuitvoering van de jaarmarkt. AVK&VOS steunden het initiatief om theater“Krakeel” naar Belsele uit te nodigen. Honderdvijftig enthousias-telingen werden beloond met een prachtige toneelvoorstelling van“Moeder Courage” van B. Brecht,geschreven in 1938,als anti-oorlogsmanifest.
Op 20 okt schreef Sylvain Luyckx in het Nieuwsblad:“Dorpsraad van Belsele is kritisch over inplanting van een sauna–en fitnesscomplex. De Dorpsraad wil de Unieke Meersen behouden. Zij hebben uiteraard niets tegen een saunacomplex. Onze Meersen zouden moeten kunnen bewaard worden als natuurdomein waarin kan gewandeld worden en waar we kunnen genieten van bloemen en kruiden”. Ook AVK steunt Omer Burm met zijn actie. Omer toont aan dat onze Meersen natuurhistorisch uniek zijn. Sinds de plannen bekend werden in 2005 hebben wij onze stem laten horen in dit debat. Wij denken dat de inplanting van een saunacomplex in deze unieke omgeving niet op zijn plaats is. AVK voorziet ook heel wat problemen rond de verkeersveiligheid. Dit was een van de aandachtspunten van onze ere-voorzitter Arnold Vandermeulen. Het Sint-Niklase schepencollege heeft het licht op groen gezet voor de plaatsing van energievriendelijke verlichting in de Colliestraat in Puivelde. In de donkere straat gebeurde enkele maanden geleden een verkrachting. Niet alleen de inwoners van Puivelde maar ook de mensen van jeugdhuis‘De Galjaar’drongen aan op de plaatsing van verlichting. De weg wordt immers druk gebruikt door de schoolgaande jeugd. Het is nog niet bekend wanneer de verlichting precies wordt geplaatst. De middenstand hield een petitieactie voor extra parkeerplaatsen aan het Hof van Belsele. Het gaat echter om een achttal plaatsen naast de kerk. Nochtans werd bij de herinrichting van het dorp pas een bouwvergunning afgeleverd,nadat het kerkplein als‘openbaar plein’was ingekleurd. Spijtig genoeg wordt het parkeren al 3 jaar gedoogd,waardoor een fout gevoel geschapen werd. De kerk van Belsele is een beschermd monument en moet dus voldoende ruimte krijgen. Misschien kunnen automobilisten meer gebruik maken van het parochieplein,achter de kerk. Daar is meestal plaats vrij. Er komt nog geen onmiddellijke oplossing voor de problemen van de Hoge Bokstraat. Door het studiebureau Vectris werden twee trajecten voor een omleidingsweg voorgesteld. Het buurtcomitéorganiseerde een enquête om te weten wie er voor of tegen een omleidingsweg is. Nu al is duidelijk dat de voorkeuren verschillen afhankelijk van de straatzijde waar men woont. Zowel de dichtste als verste omleidingsweg zijn voorzien achter de huizenrij kant Moortelhoekstraat. Volgens burgemeester Freddy Willockx(SP.A)moeten de bewoners van het schepencollege ook deze keer nog geen beslissing verwachten. ‘Persoonlijk zijn we voorstander van de doortrekking van de N41',zegt Willockx. ‘We hebben echter op alle niveaus dat plan verdedigd maar zijn overal op een muur gestuit. De eerste 35 jaar kan je die doortrekking niet realiseren. Ook de varianten die nu op tafel liggen,worden niet op applaus onthaald.'‘De Reynaert’heeft steeds gepleit voor het doortrekken van de N41 en blijft dit nog altijd de beste oplossing vinden. Spijtig genoeg blijft deze Gordiaanse knoop onopgelost en blijft het verkeer intussen door de Hoge Bokstraat denderen. De nieuwbouw voor de vervanging van het huidige woonzorgcentrum Herfstrust in de Kerkstraat in Belsele start in januari 2010. De bouw verloopt in twee fasen rond het huidige woonzorgcentrum. De nieuwbouw in de Kerkstraat in Belsele biedt plaats aan negentig bejaarden en krijgt zes woongelegenheden voor kortverblijf. Tegen januari 2012 zullen de bewoners kunnen verhuizen naar de nieuwbouw en kan de tweede bouwfase starten. Alles zal klaar zijn tegen de zomer van 2013.