Op 20 okt schreef Sylvain Luyckx in het Nieuwsblad:“Dorpsraad van Belsele is kritisch over inplanting van een sauna–en fitnesscomplex. De Dorpsraad wil de Unieke Meersen behouden. Zij hebben uiteraard niets tegen een saunacomplex. Onze Meersen zouden moeten kunnen bewaard worden als natuurdomein waarin kan gewandeld worden en waar we kunnen genieten van bloemen en kruiden”. Ook AVK steunt Omer Burm met zijn actie. Omer toont aan dat onze Meersen natuurhistorisch uniek zijn. Sinds de plannen bekend werden in 2005 hebben wij onze stem laten horen in dit debat. Wij denken dat de inplanting van een saunacomplex in deze unieke omgeving niet op zijn plaats is. AVK voorziet ook heel wat problemen rond de verkeersveiligheid. Dit was een van de aandachtspunten van onze ere-voorzitter Arnold Vandermeulen. Het Sint-Niklase schepencollege heeft het licht op groen gezet voor de plaatsing van energievriendelijke verlichting in de Colliestraat in Puivelde. In de donkere straat gebeurde enkele maanden geleden een verkrachting. Niet alleen de inwoners van Puivelde maar ook de mensen van jeugdhuis‘De Galjaar’drongen aan op de plaatsing van verlichting. De weg wordt immers druk gebruikt door de schoolgaande jeugd. Het is nog niet bekend wanneer de verlichting precies wordt geplaatst. De middenstand hield een petitieactie voor extra parkeerplaatsen aan het Hof van Belsele. Het gaat echter om een achttal plaatsen naast de kerk. Nochtans werd bij de herinrichting van het dorp pas een bouwvergunning afgeleverd,nadat het kerkplein als‘openbaar plein’was ingekleurd. Spijtig genoeg wordt het parkeren al 3 jaar gedoogd,waardoor een fout gevoel geschapen werd. De kerk van Belsele is een beschermd monument en moet dus voldoende ruimte krijgen. Misschien kunnen automobilisten meer gebruik maken van het parochieplein,achter de kerk. Daar is meestal plaats vrij. Er komt nog geen onmiddellijke oplossing voor de problemen van de Hoge Bokstraat. Door het studiebureau Vectris werden twee trajecten voor een omleidingsweg voorgesteld. Het buurtcomitéorganiseerde een enquête om te weten wie er voor of tegen een omleidingsweg is. Nu al is duidelijk dat de voorkeuren verschillen afhankelijk van de straatzijde waar men woont. Zowel de dichtste als verste omleidingsweg zijn voorzien achter de huizenrij kant Moortelhoekstraat. Volgens burgemeester Freddy Willockx(SP.A)moeten de bewoners van het schepencollege ook deze keer nog geen beslissing verwachten. ‘Persoonlijk zijn we voorstander van de doortrekking van de N41',zegt Willockx. ‘We hebben echter op alle niveaus dat plan verdedigd maar zijn overal op een muur gestuit. De eerste 35 jaar kan je die doortrekking niet realiseren. Ook de varianten die nu op tafel liggen,worden niet op applaus onthaald.'‘De Reynaert’heeft steeds gepleit voor het doortrekken van de N41 en blijft dit nog altijd de beste oplossing vinden. Spijtig genoeg blijft deze Gordiaanse knoop onopgelost en blijft het verkeer intussen door de Hoge Bokstraat denderen. De nieuwbouw voor de vervanging van het huidige woonzorgcentrum Herfstrust in de Kerkstraat in Belsele start in januari 2010. De bouw verloopt in twee fasen rond het huidige woonzorgcentrum. De nieuwbouw in de Kerkstraat in Belsele biedt plaats aan negentig bejaarden en krijgt zes woongelegenheden voor kortverblijf. Tegen januari 2012 zullen de bewoners kunnen verhuizen naar de nieuwbouw en kan de tweede bouwfase starten. Alles zal klaar zijn tegen de zomer van 2013.