Secretariaat:Heirbaut Rita,Bergstraat 30,9111 Belsele Tel(03)7724603 Op 13 december hadden de Reynaertstappers hun 25ste Kersttocht in Belsele. Wij bezochten de kapel gebouwd ter ere van“de zeven weeën van O.L.Vrouw” op de hoek van de Puiveldestraat en de Ransbeek- straat Het geheel van 2,5 x 3 m. bevat gotische elementen en is in kruisvorm aangelegd in die zin is het symbolisch aan de kerkbouw ontleend en enig in het Waasland. Deze kapel is opgeknapt in 1966. De boskapel is in de streek een gekend bedevaartsoord,vooral van 1 mei tot 8 september. Op woensdag is er dan een eucharistieviering en bij mooi weer zelfs in openlucht. De kapel is toegewijd aan O.L.Vr. Troost in Nood. Rond de Boskapel staat een beplanting van beuken,dennen en lijsterbes,aangelegd in 1960 door Omer Vlaminck. Sedert 2004 is daarin verjonging en sanering doorgevoerd in overleg met de Bosgroep van het Ministerie. Oorspronkelijk was dit boskapelletje een kleine stenen kapel gericht naar het noorden en haaks op de wegel,die plaats bood aan zeven personen. De huidige neogotische kapel werd opgericht in 1920,onder impuls van toenmalig pastoor Eugeen Hellebaut. Ze werd gemetseld door aannemer Alfons Smet uit Puivelde en ingezegend op het feest van O.L.Vr-geboorte(8 sept 1920)door pastoor-deken De Korte van St-Niklaas. De kapel werd gerestaureerd in de jaren zeventig en werd een bedeweg aangelegd onder de stuwende kracht van Z.E.H. Piet De Nil,(+2008). Het Mariabeeld werd herschilderd door Sint-Niklazenaar Guido Vergauwen. De weekdagtocht op vrijdag 19 februari 2010 start in de Snepstraat te Lokeren om 10u met keuze 4,7 of 12 km. Wij vertrekken hier ook midden in de bossen. Op ons programma staat ook nog een wandelvakantie in Arzl,Oostenrijk van 30 januari tot 6 februari 2010 en in’t Zwarte Woud van 17 juli tot 25 juli 2010. Nieuwe leden worden direct in de groep opgenomen. Alle inlichtingen zie http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele of bel ons!