-aan de trouwe adverteerders,die de uitgave van de Reynaert mogelijk maken. -aan onze steunende leden die hun waardering uitdrukken door een vrije gift op 001-1396357-21 op naam van AVK - Belsele. Met een storting van€10 wordt je steunend lid van AVK. Vanaf€25 ben je ere-lid of beschermlid. -aan de 18 vrijwilligers die onze Reynaert bij u aan huis bezorgen. -aan de AVK-bestuursleden die meehelpen bij het dorpsleven,in het sportgebeuren,in de toneelvereniging,in de milieubeweging,in de jeugdbeweging,in de vredesbeweging of in het kunstcentrum! -aan de mensen van de agendacommissie die elke maand opnieuw de dorpsraad voorbereiden.