Een nieuwe aflevering in het verhaal van de Hoge Bokstraat. AVK en de redactie van‘De Reynaert’ijveren al jaren voor de doortrekking van de N-41 van Belsele(Tuinlaan)naar Stekene(expresweg). Wij steunen daarin de bewoners van de Hoge Bokstraat,die met een enorm verkeersprobleem opgezadeld zitten. Op de hoorzitting van donderdag 17 juni stelde burgemeester Willockx dat de doortrekking van gewestweg N41 vanuit Belsele naar Stekene er nooit komt. Nochtans moet er dringend iets veranderen. De politie telt nu al negenduizend voertuigen op een werkdag. Daarvan is 25 procent doorgaand verkeer en dat moet op een of andere manier weggehaald worden. Het wordt stilaan tijd dat het stadsbestuur de knopen doorhakt en voor een oplossing gaat,die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen. Dit probleem duurt nu al vele jaren en de bewoners van de Hoge Bokstraat zijn het meer dan moe. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen,Lieven Dehandschutter(N-VA)ijvert voor betere spoorverbinding vanuit het Waasland met Brussel. Vandaag doet de trein een uur over een afstand van+/- 45 km,zonder de rekening te houden met de vertragingen. En deze zijn legio. ‘Enkele jaren geleden werd de rechtstreekse lijn via Dendermonde in het weekend afgeschaft. Die verbinding moet opnieuw worden ingelegd.’ Het doek valt over de uitbreiding van de populierenwijk. Sinds jaren bestaan de plannen om te bouwen in het waardevol natuur-gebied van de Belselebeek. Jarenlang heeft de Amedee Verbruggen-kring,in samenspraak met De Raaklijn en individuele personen zich verzet tegen de uitbreiding van de Populierenwijk. Petities,brieven,milieuargumenten,positieve alternatieve voorstellen,individuele gesprekken,letterlijk alles werd uit de kast gehaald. Alle argumenten werden weerlegd of van tafel geveegd. Op de gemeenteraad van mei werd beslist‘om de verkaveling Populierenwijk te kunnen realiseren,moeten voorafgaandelijk het tracé,de aanleg en de uitrusting van de wegen van deze verkaveling worden vastgesteld door de gemeenteraad’. In totaal voorziet men 53 woongelegenheden en een groen- en speelzone. Tijdens het openbaar onderzoek,dat plaatshad van 10 februari 2010 tot en met 11 maart 2010,werden 13 bezwaren ingediend. Niets houdt nu de uivoering van het project nog tegen. De Amedee Verbruggenkring en de redactie van‘De Reynaert’kan nu alleen nog hopen dat de toekomstige bewoners nooit met overstromingen en opstuwend water geconfronteerd worden. “Wij hebben ervoor gewaarschuwd”. In de Bookmolenstraat wordt het openbaar verlichtingsnet gemoderniseerd en ondergronds gebracht.