Beste Reynaertlezer,1 september 2010

De mooie zomermaanden zijn voorbij. Juli was heet,bloedheet,terwijl augustus kreunde onder de regen en de kou. Het was dus een typische Belgische zomer. Er viel in Belsele echter veel te doen. In de dorpsraad van 13 september gaven we een overzicht van alle activiteiten. Het begon met een superaflevering van de kermis in juni. Daarna streek Supervlieg neer en zorgde voor heel wat ambiance in het dorp. Van het gemeentehuis tot in’t Ey en de wereldwinkel viel er wat te beleven. Op vrijdag 2 juli keken een 30-tal mensen naar‘Aanrijding in Moskou’op de speelplaats van‘De Kouter’ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag en bijna 100 mensen kwamen naar het Guldensporenontbijt op zondag 4 juli. Half zomer was er de Zonnefeestmarkt met rommelmarkt en’s anderendaags kon je op het dorpsplein genieten van verscheidene optredens en aanschuiven voor een barbecue. Op de parochiefeesten werden meer dan 400 mosseleters bediend. Tijdens het Ambachtelijk Weekend werd de nieuwe CD‘Reinaert vertelt’voorgesteld,was er het straatfeest in de Koutermolenstraat en de geslaagde actie voor een schoolproject in Mexico. Het laatste weekend van augustus was er traditiegetrouw de Zomerbbq van de Chiro,werden in de Populierenwijk vijf Reynaertbeelden van kunstenaar Albert De Smedt ingehuldigd,kon je wandelen en fietsen ten voordele van Haïti en het project van Jeannine De Beleyr. Kortom elke week was er in het dorp wel iets te beleven. En het najaar belooft even druk te worden. Blader daarvoor maar in deze Reynaert en maak een keuze in wat de verenigingen je aanbieden. De redactie doet ook een warme oproep naar alle Belseelse verenigingen om gebruik te maken van dit forum om hun activiteiten aan te kondigen. Uw tekst wordt op de redactie verwacht tegen 15 november. De volgende Reynaert verschijnt immers tegen 21 december.

De zomer was niet alleen in Belsele druk ook in Brussel konden de regeringsonderhandelaars niet genieten van de vakantie en was de agenda gevuld met vergaderingen en overlegmomenten. En nog is er geen nieuwe regering. De poging van preformateur Di Rupo strandde op de problemen rond de financieringswet en de herfinanciering van Brussel. Ik schreef in het juninummer‘Het is het verzoenen van water en vuur,een rebelse liberale nationalistische partij en een conservatief-linkse partij. Als ze falen is het einde van Belgiëdichterbij dan ooit.’

Over dat einde van Belgiëwordt in het zuiden van het land luidop nagedacht. Als je de krantenkoppen naleest,valt op hoezeer de idee van de scheiding leeft in Wallonië. Nochtans staat er heel wat op het spel. Naast de staatshervorming moet ook de financiële situatie van het land terug op het spoor gezet worden. Er moet 25 miljard euro bespaard worden. Dat zal ook offers vragen. Het water is nog diep en oplossingen veraf. Onderhandelaars,preformateurs,formateurs hebben nog heel veel werk.

Ook andere maatschappelijke problemen waren heet nieuws in deze zomermaanden. Denken we maar aan de‘operatie Kelk’,waardoor de katholieke kerk in het oog van de storm staat. Het is moeilijk om een oordeel te vellen over schuld en onschuld. Vast staat dat het misbruik in de katholieke kerk vele jaren doodgezwegen en geminimaliseerd werd. Ieder slachtoffer verwerkte de trauma’s op zijn manier of verwerkte ze helemaal niet en zijn er nooit van genezen. De politieke discussie over verjaring van de feiten dringt zich op.

Daarnaast zijn er de problemen met Roma-zigeuners,bij ons en in Frankrijk. De uitwijzingen gaan in tegen het EU-recht en het Europees parlement eiste de stopzetting van de repatriëring. In Vlaanderen is men op zoek naar doorgangsterreinen voor rondtrekkende zigeuners. Het NIMBY-syndroom(niet in mijn achtertuin)steekt dan al gauw de kop op. De Vlaamse regering is zich bewust van het probleem en wil via financiële tussenkomst,gemeenten aansporen om terreinen beschikbaar te stellen. In de 21ste eeuw zou‘de zorg om mensen’toch centraal moeten staan.

Van de andere kant van de wereld stromen dan weer beelden binnen van overstromingen en onnoemelijk menselijk leed. Pakistan staat onder water en om velerlei redenen komt de hulp van de internationale gemeenschap niet of te traag op gang. Tv-beelden en reportages moeten ons ertoe aanzetten om in onze portemonnee te tasten en een deeltje van onze rijkdom te delen met deze mensen die in de meest onmenselijke omstandigheden moeten trachten te overleven.

Beste Reynaertlezer,voor de meeste van jullie zit de vakantie er op,de boekentassen werden bovengehaald en zijn gevuld. De wekker loopt’s morgens af en de stress van het dagelijks leven steekt de kop op. De agenda’s slibben weer dicht met vergaderingen en activiteiten allerhande. Wij leven op een mooi plekje op deze wereldbol. Laten we ervan genieten en dromen van of werken aan een betere wereld voor iedereen.