Beste Reynaertlezer,1 september 2010

De mooie zomermaanden zijn voorbij. Juli was heet,bloedheet,terwijl augustus kreunde onder de regen en de kou. Het was dus een typische Belgische zomer. Er viel in Belsele echter veel te doen. In de dorpsraad van 13 september gaven we een overzicht van alle activiteiten. Het begon met een superaflevering van de kermis in juni. Daarna streek Supervlieg neer en zorgde voor heel wat ambiance in het dorp. Van het gemeentehuis tot in’t Ey en de wereldwinkel viel er wat te beleven. Op vrijdag 2 juli keken een 30-tal mensen naar‘Aanrijding in Moskou’op de speelplaats van‘De Kouter’ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag en bijna 100 mensen kwamen naar het Guldensporenontbijt op zondag 4 juli. Half zomer was er de Zonnefeestmarkt met rommelmarkt en’s anderendaags kon je op het dorpsplein genieten van verscheidene optredens en aanschuiven voor een barbecue. Op de parochiefeesten werden meer dan 400 mosseleters bediend. Tijdens het Ambachtelijk Weekend werd de nieuwe CD‘Reinaert vertelt’voorgesteld,was er het straatfeest in de Koutermolenstraat en de geslaagde actie voor een schoolproject in Mexico. Het laatste weekend van augustus was er traditiegetrouw de Zomerbbq van de Chiro,werden in de Populierenwijk vijf Reynaertbeelden van kunstenaar Albert De Smedt ingehuldigd,kon je wandelen en fietsen ten voordele van Haïti en het project van Jeannine De Beleyr. Kortom elke week was er in het dorp wel iets te beleven. En het najaar belooft even druk te worden. Blader daarvoor maar in deze Reynaert en maak een keuze in wat de verenigingen je aanbieden. De redactie doet ook een warme oproep naar alle Belseelse verenigingen om gebruik te maken van dit forum om hun activiteiten aan te kondigen. Uw tekst wordt op de redactie verwacht tegen 15 november. De volgende Reynaert verschijnt immers tegen 21 december.

Lees meer: - Voorwoord -

Woe 29/9 20u stadsschouwburg:avond van de Cultuurprijzen Vr 1/10 20u 11de AVK - QUIZ in de parochiezaal van Sinaai Za 2/10 10u Torenzaal,Lokeren studievoormiddag‘Duurzame stadsontwikkeling’voor al wie geïnteresseerd is in duurzaamheid en het beleid ter zake. Info en inschrijven 03 772 46 00 Woe 20/10 19.30u stadsbib. “In de bres voor de Koerden” zie p 9 23/10 20u lokaal Steenstraete Frans-Vlaanderen-avond Vrij 29/10 10u kerkhofbezoek aan onze overleden leden Za 30/10 20u stadsschouwburg‘Im Weissen Rössl’met Koen Crucke Za 6/11 20u stadsschouwburg zangavond met Gaudeamus Zo 7/11 11u kapel Arme Klaren ZIELEMIS ter nagedachtenis van de overleden VOS-leden. Do 11/11 9.15 u a/h Vredesmonument HERDENKING van de slachtoffers van alle oorlogen. 9.30 H.MIS(AVK i.s.m. VOS)Vrij 12/11 20u AVK-toneel DAMIAAN door Jo De Caluwe Zie p 11. Zo 28/11 15.30u in’t Ey Willem Vermandere(tijdig reserveren)Kalligrafiecursus in zaal van‘De Klavers’op woensdag 15&29/9,13&20/10,17/11,1&15/12 van 19u-22u Schrijf op voorhand in voor€66 voor 6 avonden met 7de gratis bij Guido Stevens,03-7724600.
- aan het bestuur en vrienden van MARKANT voor de samenwerking met het vertonen van de film“Aanrijding in Moskou” en aan Alfonsine,Lieve,en Monique voor de grote hulp op het Guldensporenontbijt. - aan Christine M en Johan DB en alle bestuursleden van AVK-Belsele voor het vlekkeloos verloop van ons 10de Guldensporenontbijt dat dit jaar bijna 100 deelnemers telde. - aan Luk Huys,bestuurslid van AVK en van de cultuurraad,voor de organisatie van de openluchtfilm ter gelegenheid van de 11 juliviering. Dit jaar werd de tragikomedie“Aanrijding in Moskou” vertoond. Dank zij de steun van het Guldensporencomitéwerd dit GRATIS aangeboden aan de bevolking. - aan de AVK-bestuursleden die meehelpen bij het sportgebeuren,de toneelvereniging,in het Belseels kunstencentrum,de milieubeweging,de jeugdbeweging,de vredesbeweging e.a. - aan Fons Stremersch die onze contactman is voor Puivelde en ons vraagt om melding te maken van de Puiveldse Kerstmarkt 12/12 vanaf 12u en het kerstconcert op 18/12

Op 24/10 19de Rapentocht. Prachtige natuurwandeling door de bossen van Daknam en Eksaarde. Start aan de Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs,Krommestraat in Lokeren. Op 10/12 Kerstwandeltocht met vertrek Basisschool te Belsele. Van 31/01/2011 tot 6/2 reis naar het Pitzdal met winterwandelweek. Busreis en verblijf in 4 sterhotel met volpension voor€599. Wie nu lid wordt krijgt 3 maand gratis. Meer info:03-7724603 bij Rita Heirbaut.

Een jaar geleden moesten we afscheid nemen van Arnold Vandermeulen. Verschillende mensen zeggen ons:“ik mis de Vrije Teugel van Arnold in het Reynaertje”. Denkend aan Arnold dacht ik neer te schrijven hoe ik Arnold 34 jaar geleden leerde kennen.

Annemie en ik waren in de zomer van 1976 in de Schoonhoudtstraat komen wonen,enkele maanden voor de 1ste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie met Sint-Niklaas. In onze straat merkten we een VW-auto op met geluidsinstallatie,die reclame maakte“stem voor niemand minder dan voor Arnold Vandermeulen”. Hij had actie gevoerd tegen de fusie. Hij kwam op voor de belangen van de kleine man en voor de eigenheid van het dorp. Met de Amedee Verbruggenkring ijverde hij onder meer voor het behoud van de culturele eigenheid van het dorp. Hij was een behoeder van het heemkundig erfgoed van Belsele. Mensen als Frans Van Remoortel,Fons De Belie,Omer Burm,Omer Van Bogaert en vele anderen trokken aan dezelfde kar. Als spilfiguur van de toenmalige AVK,werd hij verkozen op de VU-lijst als gemeenteraadslid. En hij verdedigde zijn standpunten met verve. Later werd hij ook aangesteld als OCMW-raadslid voor de VU. Ook toen was zijn sociale ingesteldheid de drijfveer van zijn tussenkomsten. Naast zijn politiek engagement was hij de locomotief van toneelgroep“de Klokkenlappers”,die een eigen Belseels festival organiseerde dat later evolueerde tot de parochiefeesten.

Arnold was als kosterszoon van Waasmunster getrouwd met zijn Magda van op de Ruiter en terecht gekomen in een mooi rijhuis in Belseledorp,rechtover de woning van de kostersdochter van Belsele. Hij heeft daar meer dan 40 jaar gewoond,met zijn 3 kinderen.

In 1977 was Fons Lambrechts uit Waasmunster in Belsele komen wonen. Fons was oud-gemeenteraadslid en had mee de Vlaamse Wandelliga en de Reynaertstappers opgericht. Hij kwam AVK-Belsele versterken en“De Reynaert” werd gestart samen met Arnold en Magda,Greet De Wit en Marc De Boom,Lut Verstraete,Walter en Erna Ghesquière,Albert Schelfhout,Kris Vergult,Annemie Charlier en ikzelf. Zo wandelde Arnold ons leven binnen en samen werkten we vele jaren voor dezelfde idealen.

Arnold schreef in De Reynaert het“Actueel nieuws”,over“de Reynaert,die zijn oor te luisteren legde” en over“Mensen van bij ons”. Hij beschreef dorpsfiguren als de blinde Bert Rossaert,architect Van Bogaert die voorzitter was van de fanfare en van het koor,oud-burgemeester en brouwer Hubert Boelens(vader van Kris),moeder Alberta die de gepensioneerde pastoors verzorgde,over Alice Kloefkens,en nog vele anderen. Als Arnold met pensioen ging,gaf hij zijn pen aan ons door. Toch verzorgde hij nog ettelijke jaren zijn“Vrije Teugel” dat gretig gelezen werd. Toen Arnold te ziek was om te schrijven hebben we een paar keer“Teugels van hem” hernomen. Hij vroeg ons in zijn laatste gesprek te blijven ijveren voor het behoud van“Meerskens”,voor het herstel van de historische waterput voor het gemeentehuis.

Beste Lezers,wij hebben een opdracht gekregen van Arnold:“Respecteer het dorp en zijn geschiedenis”!

Ondertussen heeft Belsele naast De Reynaert en de AVK,zijn Raaklijn,zijn Kunstencentrum‘t Ey en zijn Dorpsraad en zijn vele verenigingen. Daar mogen wij terecht fier op zijn! Zij zorgen voor de nodige zuurstof in het dorp. Meteen roep ik zeer graag op om mee de Belseelse DORPSRAAD te ondersteunen. Elke 2de maandag van de maand kan iedereen naar deze vergadering komen om zijn bezorgdheid te uiten en informatie te verwerven over wat reilt en zeilt in het dorp. Deze Dorpsraad gaat telkens door in de vergaderzaal“De Kouter”.

Een tweede oproep aan al wie de Reynaert een warm hart toedraagt. Je kan actief- of beschermlid worden door 10 euro(of meer)te storten op rekening 001-1396357-21(IBAN BE17 0011 3963 5721)op naam van AVK-Belsele. Je kan ook helpen als wijkmeester en de Reynaert 4 x per jaar in je buurt bussen. Een half uurtje werk,of ietsje meer als het mag. Arnold verdeelde zelf vele jaren tot 1000 boekjes.

We hebben nu 18 wijkmeesters en er mogen er zeker nog een paar bijkomen! Vele handen maken licht werk. Met de 28-jarige Reynaert,willen we blijven ijveren voor een beter Belsele,waar het goed is om wonen en waar respect is voor het erfgoed.

Met vriendelijke groeten van Guido Stevens,reporter van De Reynaert.

De prijs van een Kamerzetel verschilt uiteraard een beetje in de verschillende gewesten. Een Vlaamse Kamerzetel kost 43.700 stemmen en een Franstalige Kamerzetel kost slechts 35.600 stemmen. Conclusie:Vlaanderen is ondervertegenwoordigd in het Belgisch parlement. Dat heet Belgische democratie!

Derwich Ferho is een politiek vluchteling en woont in Brussel. Hij is er directeur van Koerdisch Instituut en ijvert er voor toepassing van de mensenrechten op zijn onderdrukt volk. In 2006 werden zijn ouders door een doodseskader vermoord. Derwich en zijn echtgenote hebben de Belgische nationaliteit. AVK nodigt U uit om meer te vernemen over de problemen van de Koerden op woensdag 20 oktober 2010 om 19.30u in de conferentiezaal van de stadsbibliotheek. Derwich Ferho en Nelly Maes stellen het boek voor“In de bres voor de Koerden”,gevolgd door receptie met gezellig napraten.

In een voorprogramma toont“Chiroprojectleider Koen Verbruggen” foto’s van hun beklimming van de Ararat,de berg,waarop Noach terecht kwam met zijn ark.

Het boek“In de Bres voor de Koerden” van Marlies Casier:gaat precies over die inzet van Vlaamse politici voor de rechten van de Koerden. Aan de hand van interviews met vooraanstaande getuigen en gedocumenteerd met de naslag die deze inzet heeft gekregen in de vorm van moties,resoluties,interpellaties en andere initiatieven vertellen we het verhaal van dit engagement. We kijken achteruit maar ook vooruit,met het blijvende vraagstuk van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie en de beloftes die dit inhoudt voor de toekomst van haar minderheden. Willy Kuijpers,Jaak Vandemeule-broucke,Frieda Brepoels,Bart Staes,Jan Béghin,Bert Anciaux,Lionel Vandenberghe,Nelly Maes,Hugo Van Rompaey,Jan Loones,Hugo Van Dienderen en Jef Sleeckx werden voor dit boek geïnterviewd. Hun bedenkingen en getuigenissen vormen de basis van dit werk.

Marlies Casier is werkzaam als onderzoekster aan de Universiteit Gent,verbonden met de Middle East and North Africa Research Group(MENARG)aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld,waar ze onderzoek verricht naar het transnationaal politiek activisme in relatie tot de Koerdische kwestie.

Een winterharde en groenblijvende vaste plant:de kleine pimpernel. (Sanguisorba minor) Dit lieflijk kruid heeft ook een grote broer,de grote pimpernel,ook wel bevernel,drakenkruid of bloedkruid genoemd. (Sanguisorba officinalis)

Kleine pimpernel is zeer decoratief in de tuin en tevens een welkom keukenkruid. Het leuke is dat het gewas in de winter zijn groene blaadjes behoudt. In de zomer krijgt het roodgroene bloempjes in bolvormige aren. Blijf echter best van de plant plukken zodat alle energie in het vormen van nieuw blad gaat zitten en niet in de aanmaak van bloemen.

De blaadjes smaken enigszins naar komkommer. Dit kruid is zeer verfrissend in salades. Het kan ook in romige kaas worden gemengd of net als peterselie als garnering van gerechten dienen. Het kruid niet laten meekoken en steeds vers gebruiken.

In de naam Sanguisorba ontdek je het Latijnse‘sanguis’wat bloed betekent en‘sorba’is afgeleid van‘sorbere’en dat staat voor opslorpen,absorberen. Daarmee wordt een medicinale eigenschap van deze plant duidelijk:het heeft een bloedstelpende werking.

Niet alleen het lichaam maar ook de geest ondervindt een positieve invloed van de kleine pimpernel. Volgens de overlevering zou het kruid immers de werking van het verstand bevorderen. En om goedgemutst door het leven te gaan:“Elke dag een takje pimpernel en je ziet het leven door een roze bril”(W. Van Killegem

Pimpernelolie:50 g hazelnoten en een handvol verse pimpernel overgieten met zonnebloemolie. Drie weken laten trekken en door een grove zeef gieten. Deze olie is zeer geschikt als basis voor alle vinaigrettes,en om kip of kalkoen in aan te bakken. Tip:rooster de hazelnoten eerst gedurende 10 minuten in een oven op 150°C en verwijder het velletje van de noten.

Ingrid Schevernels,Voorzitter vereniging Volkstuin Belsele Ingrid Schevernels,Schrijberg 153 Belsele,03772 29 12 0474 246 612 herboriste-aromaconsulente,Voorzitter vereniging Volkstuin Belsele

Donderdag 2 september 2010 startte KWB opnieuw met volleybal in het sportcomplex“DE KLAVERS”,Sint-Andriesstraat 2 te Belsele. Telkens van 18.30 tot 20.30. Wie wil nog meedoen? Met opgeladen batterijen gaan we er vol tegenaan. Hieronder vind je de speelkalender voor het seizoen 2010-2011: Voor 2010: In sept:2,9,16,23&30. In okt:7,14,21&29. In Nov:4,18&25. In dec:2,9,16&23. Voor 2011:In jan:6,13,20&27. In febr:3,10,17,&24. In maart:3,10,17,24&31. in pril:7,14,21,21&28. In mei:5,12,19,26. In juni:9,16,23&30. KWB wenst je een seizoen zonder kwetsuren zodat je volop van je favoriete sport kunt genieten. Met sportieve groeten,namens het bestuur KWB-Belsele:Marc De Boom