Een jaar geleden moesten we afscheid nemen van Arnold Vandermeulen. Verschillende mensen zeggen ons:“ik mis de Vrije Teugel van Arnold in het Reynaertje”. Denkend aan Arnold dacht ik neer te schrijven hoe ik Arnold 34 jaar geleden leerde kennen.

Annemie en ik waren in de zomer van 1976 in de Schoonhoudtstraat komen wonen,enkele maanden voor de 1ste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie met Sint-Niklaas. In onze straat merkten we een VW-auto op met geluidsinstallatie,die reclame maakte“stem voor niemand minder dan voor Arnold Vandermeulen”. Hij had actie gevoerd tegen de fusie. Hij kwam op voor de belangen van de kleine man en voor de eigenheid van het dorp. Met de Amedee Verbruggenkring ijverde hij onder meer voor het behoud van de culturele eigenheid van het dorp. Hij was een behoeder van het heemkundig erfgoed van Belsele. Mensen als Frans Van Remoortel,Fons De Belie,Omer Burm,Omer Van Bogaert en vele anderen trokken aan dezelfde kar. Als spilfiguur van de toenmalige AVK,werd hij verkozen op de VU-lijst als gemeenteraadslid. En hij verdedigde zijn standpunten met verve. Later werd hij ook aangesteld als OCMW-raadslid voor de VU. Ook toen was zijn sociale ingesteldheid de drijfveer van zijn tussenkomsten. Naast zijn politiek engagement was hij de locomotief van toneelgroep“de Klokkenlappers”,die een eigen Belseels festival organiseerde dat later evolueerde tot de parochiefeesten.

Arnold was als kosterszoon van Waasmunster getrouwd met zijn Magda van op de Ruiter en terecht gekomen in een mooi rijhuis in Belseledorp,rechtover de woning van de kostersdochter van Belsele. Hij heeft daar meer dan 40 jaar gewoond,met zijn 3 kinderen.

In 1977 was Fons Lambrechts uit Waasmunster in Belsele komen wonen. Fons was oud-gemeenteraadslid en had mee de Vlaamse Wandelliga en de Reynaertstappers opgericht. Hij kwam AVK-Belsele versterken en“De Reynaert” werd gestart samen met Arnold en Magda,Greet De Wit en Marc De Boom,Lut Verstraete,Walter en Erna Ghesquière,Albert Schelfhout,Kris Vergult,Annemie Charlier en ikzelf. Zo wandelde Arnold ons leven binnen en samen werkten we vele jaren voor dezelfde idealen.

Arnold schreef in De Reynaert het“Actueel nieuws”,over“de Reynaert,die zijn oor te luisteren legde” en over“Mensen van bij ons”. Hij beschreef dorpsfiguren als de blinde Bert Rossaert,architect Van Bogaert die voorzitter was van de fanfare en van het koor,oud-burgemeester en brouwer Hubert Boelens(vader van Kris),moeder Alberta die de gepensioneerde pastoors verzorgde,over Alice Kloefkens,en nog vele anderen. Als Arnold met pensioen ging,gaf hij zijn pen aan ons door. Toch verzorgde hij nog ettelijke jaren zijn“Vrije Teugel” dat gretig gelezen werd. Toen Arnold te ziek was om te schrijven hebben we een paar keer“Teugels van hem” hernomen. Hij vroeg ons in zijn laatste gesprek te blijven ijveren voor het behoud van“Meerskens”,voor het herstel van de historische waterput voor het gemeentehuis.

Beste Lezers,wij hebben een opdracht gekregen van Arnold:“Respecteer het dorp en zijn geschiedenis”!

Ondertussen heeft Belsele naast De Reynaert en de AVK,zijn Raaklijn,zijn Kunstencentrum‘t Ey en zijn Dorpsraad en zijn vele verenigingen. Daar mogen wij terecht fier op zijn! Zij zorgen voor de nodige zuurstof in het dorp. Meteen roep ik zeer graag op om mee de Belseelse DORPSRAAD te ondersteunen. Elke 2de maandag van de maand kan iedereen naar deze vergadering komen om zijn bezorgdheid te uiten en informatie te verwerven over wat reilt en zeilt in het dorp. Deze Dorpsraad gaat telkens door in de vergaderzaal“De Kouter”.

Een tweede oproep aan al wie de Reynaert een warm hart toedraagt. Je kan actief- of beschermlid worden door 10 euro(of meer)te storten op rekening 001-1396357-21(IBAN BE17 0011 3963 5721)op naam van AVK-Belsele. Je kan ook helpen als wijkmeester en de Reynaert 4 x per jaar in je buurt bussen. Een half uurtje werk,of ietsje meer als het mag. Arnold verdeelde zelf vele jaren tot 1000 boekjes.

We hebben nu 18 wijkmeesters en er mogen er zeker nog een paar bijkomen! Vele handen maken licht werk. Met de 28-jarige Reynaert,willen we blijven ijveren voor een beter Belsele,waar het goed is om wonen en waar respect is voor het erfgoed.

Met vriendelijke groeten van Guido Stevens,reporter van De Reynaert.