De prijs van een Kamerzetel verschilt uiteraard een beetje in de verschillende gewesten. Een Vlaamse Kamerzetel kost 43.700 stemmen en een Franstalige Kamerzetel kost slechts 35.600 stemmen. Conclusie:Vlaanderen is ondervertegenwoordigd in het Belgisch parlement. Dat heet Belgische democratie!