Derwich Ferho is een politiek vluchteling en woont in Brussel. Hij is er directeur van Koerdisch Instituut en ijvert er voor toepassing van de mensenrechten op zijn onderdrukt volk. In 2006 werden zijn ouders door een doodseskader vermoord. Derwich en zijn echtgenote hebben de Belgische nationaliteit. AVK nodigt U uit om meer te vernemen over de problemen van de Koerden op woensdag 20 oktober 2010 om 19.30u in de conferentiezaal van de stadsbibliotheek. Derwich Ferho en Nelly Maes stellen het boek voor“In de bres voor de Koerden”,gevolgd door receptie met gezellig napraten.

In een voorprogramma toont“Chiroprojectleider Koen Verbruggen” foto’s van hun beklimming van de Ararat,de berg,waarop Noach terecht kwam met zijn ark.

Het boek“In de Bres voor de Koerden” van Marlies Casier:gaat precies over die inzet van Vlaamse politici voor de rechten van de Koerden. Aan de hand van interviews met vooraanstaande getuigen en gedocumenteerd met de naslag die deze inzet heeft gekregen in de vorm van moties,resoluties,interpellaties en andere initiatieven vertellen we het verhaal van dit engagement. We kijken achteruit maar ook vooruit,met het blijvende vraagstuk van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie en de beloftes die dit inhoudt voor de toekomst van haar minderheden. Willy Kuijpers,Jaak Vandemeule-broucke,Frieda Brepoels,Bart Staes,Jan Béghin,Bert Anciaux,Lionel Vandenberghe,Nelly Maes,Hugo Van Rompaey,Jan Loones,Hugo Van Dienderen en Jef Sleeckx werden voor dit boek geïnterviewd. Hun bedenkingen en getuigenissen vormen de basis van dit werk.

Marlies Casier is werkzaam als onderzoekster aan de Universiteit Gent,verbonden met de Middle East and North Africa Research Group(MENARG)aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld,waar ze onderzoek verricht naar het transnationaal politiek activisme in relatie tot de Koerdische kwestie.