Voor wie in de Belselebeek gespeeld hebben blijft ze aandacht trekken. De kleur van’t water,de kleur van haar bodem,de bloemen die er in bloeien,de snelheid waarmee haar water stroomt,de visjes en al het leven dat er in te ontwaren is,de vogels die er toeven en komen drinken:het zijn zoveel facetten die de aandacht trekken naar talloze momenten die men er in zijn jonge jaren heeft gesleten. Belselenaren blijven aan hun beek gebonden.

Niet alleen de beek,ook de Durme heeft aan hun tenen gebeten. “De geschiedenis van de Belselebeek” is bovendien bijzonder en uniek. De Belselebeek zorgt voor de afwatering van de zachte noordelijke helling van de Wase Cuesta. Niets ongewoon,beken zorgen immers voor afwatering van hellingen naar lage gebieden. Toch valt het op:die afwatering door de Belselebeek is niet gewoon. Het is wel zeer eigenaardig:de regen die valt in haar brongebied,het hoogste punt van het Waasland,zoekt noordelijk zijn weg richting Belsele tot vlak bij het dorp,het gemeentehuis en de kerk. Geen Belsele is er denkbaar zonder de aanwezigheid van de Belselebeek en haar Meerskens:een beek is trouwens meer dan een geultje met water. Geen beek zonder beekgebied en dat is hier de Belselebeek en het Slakhuis,haar Meerskens. Voor wie er geboren zijn:ondenkbaar zonder de zwemput aan de Pastorijwegel,waar de dorpskinderen hun vakantie doorbrachten. Zo vlak bij de kerk wordt haar loop door een zandrug westelijk afgebogen richting Sinaai waar ze wordt opgenomen in de Moervaart-Durme.

Het water dat ze afvoert werd er samen met dat van de Durme oostelijk richting Lokeren en Waasmunster gestuurd. Valt het op? Na een loop van zo een dertigtal km passeerde haar water opnieuw,op amperéén km van de hoogte van Waasmunster,voorbij de plaats waar ze haar hoogste en verste regendroppels heeft opgevangen. (Die afvoerweg is heden te Lokeren onderbroken door de dam die aan het waterzuiveringstation de stad en de westelijke Durmegebieden voor grote overstroming moet behoeden.)

Een perfecte spiraalloop beschrijvend stroomt haar water verder langs de Schelde voorbij Antwerpen en door Zeeland naar de Noordzee. Haar spiraalloop,dat is het specifieke in de“Geschiedenis van de Belselebeek”. Het doet vragen rijzen:Waarom die spiraalloop? Waarom die vlakke Meerskens in’t Waterschoot tot vlak bij de kerk en 15m boven de zeespiegel? Uniek in heel Vlaanderen,dat dient bewaard te worden,daarover moet aan de kinderen verteld worden.

Het Nieuwsblad verwijst bij de hervatting van het schooljaar naar 235 foto’s in www.beeldbankwaasland.be waarin een oud landkaartje opvalt dat de binding van Gent met de Honte(Westerschelde)(rond 1280)voorstelt. Op dat oud kaartje is de Durme niet met de Schelde verbonden. De afwatering van Belselebeek en Durme stroomde volgens dat kaartje niet over Antwerpen maar wel noordwestwaarts over Hulst,Axel,Zelzate,Assenede,Boechoute rechtstreeks naar zee. Het nieuwe schooljaar begintdat kaartje moet aan de kinderen getoond worden thuis of op school. Er over vertellen is het vertellen waard. Dat is geschiedenis:“De Belselebeek en haar vlakke Meerskens,gebonden aan de Durme en de zee. ’t zijn beelden uit een ver verleden.”

Meester Jozef de Clerck,derde en vierde leerjaar,komt weer tot leven: - Mannekens de streek van de Durme stond vroeger helemaal onder water. -Ons huis ook meester? -Maar ventjes toch,als de torens van Waasmunster en Sinaai 5 m onder water staan dan staat die van Belsele er nog 5 m boven. -Maar hoe hoog kan’t water komen,meester? -Ja,ja,dat kan wel tot 20 m zijn,dan staat uw huis ook in’t water. En dan naar huis…met schrik…-Papa het water zal toch niet komen zeker? -Ba,neen ventje,als ons huis in’t water komt dan staat uw bed er nog 5 m boven. Toe,ga maar slapen.

aar toch hebben we gedroomd over de beek en de zee en ons bed nog netjes boven water,maar meest over spelen in de Belselebeek en haar Meerskens met den dJean en den dJohn en de Piessens en de Vlieger,met Yvonne en Denise.

De Belselebeek en de Meerskens? Ons Openbaar Erfgoed. Prettig Schooljaar gewenst van Omer Burm. Belsele 1 september 2010.