Een nieuwe aflevering in het verhaal van de Hoge Bokstraat. Via TV-Oost hoorden we dat ABBLO zijn licht laat schijnen op deze problematiek. De doortrekking van de N-41 komt er niet. En er zijn geen centen om een omleidingsweg aan te leggen. Bijgevolg moet een facelift van de straat het ergste leed verzachten. Enkele jaren geleden heeft men dat al eens gedaan. En dit bracht geen soelaas voor de bewoners van de straat. Misschien kunnen nieuwe inzichten toch de broodnodige verbetering aanbrengen. We zullen zien. Aan de kerk van Belsele kwamen twee parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Op die manier hoopte het stadsbestuur de foutparkeerders tegen te gaan. Deze hoop is ijdel. Ook nu blijven hardleerse automobilisten hun wagen fout parkeren,zelfs dwars op de plaatsen voor mensen met een handicap!!! Begrijpe wie kan. Behalve bij begrafenissen,is er echter voldoende parking in het centrum van het dorp. Alleen moeten we dan enkele meters extra te voet afleggen. Dit is voor sommige automobilisten een inspanning te veel. Onze kerk is een geklasseerd monument. Alleen daarom verdient ze de nodige aandacht. Aandacht vragen we ook voor de kerk zelf. De mooie en oude glasramen worden door vandalisme vernield. De dorpsraad en de Deelcultuurraad vragen aan het stadsbestuur het nodige te doen om deze ramen te beschermen. Een stevig voorzetraam zou al veel helpen. Stenengooiende vandalen zouden dan geen succes meer hebben. Ook de vernielde grafzerken aan de zijkant van de kerk moeten hersteld worden. De wassende vrouwen aan de pomp kunnen niet meer wassen. Het jongetje kan niet meer met zijn bootje spelen in het water,want…het water stroomt al enkele maanden niet meer. Het AVK-bestuur zal de vraag stellen aan het stadsbestuur om dit op te lossen. Een kleine brochure viel in de brievenbussen ter gelegenheid van het Ambachtelijk weekend. Een uitgetekende fietstocht verbond de verschillende deelnemers met elkaar. Prachtig idee. Sommige gebruikers hadden problemen met het vinden van de Boonhemwegel. Een duidelijker bordje zou al veel helpen. Vraag aan het stadsbestuur om daar werk van te maken.