Beste Reynaertlezer,                                              15 december 2010

De blaadjes van onze scheurkalender zijn bijna op. Nog enkele dagen resten ons van 2010. Dan is ook dit jaar onherroepelijk voorbij. Of het een goed jaar was? Voor mij persoonlijk wel. Het zat vol mooie dagen. Vol drukke dagen ook, waarbij ik het gevoel had mezelf voorbij te lopen. Vol rustige dagen, waarbij ik kon genieten van een boek, een wandeling of een fietstocht, een nieuw receptje kon uitproberen. Ik hoop dat de balans ook voor ieder van jullie positief is.

Zes maanden  onderhandelen zeven partijen over een nieuwe federale regering. In de eerste weken heerste een positief gevoel, maar sinds september is dat omgeslagen in defaitisme. Men vindt geen vergelijk tussen de verschillende partijen. Elke week blokletterden de kranten ‘deze week wordt een cruciale week voor informateur, formateur, verduidelijker of koninklijk bemiddelaar’. Als ik dit editoraal schrijf, probeert Johan Vande Lanotte een proeve van aanpassing van de financieringswet te schrijven. Daarmee zijn we nog mijlen ver van een regeerakkoord. Van een gezamenlijk standpunt onder de Vlaamse partijen is nog geen sprake. Toch zijn alle Vlaamse partijen bereid het voorstel verder te bestuderen. Tussen Vlamingen en Franstaligen is de rivier, indien mogelijk, nog veel breder.

Na de communautaire hervormingen volgen de onderhandelingen over sociaaleconomische hervormingen, over justitie, over asiel en migratie. Het IMF en Europa vragen immers om ons begrotingstekort structureel af te bouwen. Er zijn bijkomende maatregelen nodig, maatregelen die een regering van lopende zaken niet kan nemen. In de Wetstraat weet niemand blijkbaar hoe het verder moet. Nochtans moeten op vele domeinen knopen doorgehakt worden.

Een degelijk asiel- en migratiebeleid is van levensbelang. Nu Albanezen en inwoners van Bosnië-Herzegovina zonder visum Europa binnen mogen, dreigt de toevloed aan asielzoekers nog toe te nemen. De beelden van kinderen en vluchtelingen in de kou laten geen enkel rechtgeaard mens onberoerd. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Waarom komen zoveel meer asielzoekers naar België dan naar de ons omringende landen? Kan men deze mensen niet beter opvangen of sneller terugsturen, indien hun asielprocedure negatief beoordeeld wordt? Is deze situatie een Westers land waardig? De EU heeft nochtans normen voor de behandeling van asielzoekers, maar die worden niet of willekeurig toegepast. Al dertien jaar wordt aan een echt Europees beleid gewerkt. Maar dat loopt niet van een leien dakje. De kans op asiel verschilt vandaag zo sterk van land tot land dat de Europese Unie veel weg heeft van een 'loterij voor vluchtelingen'. ‘De weerstand van de regeringsleiders om macht af te staan aan Europa, remt de vooruitgang af', zegt Frieda Brepoels, N-VA EU-parlementslid. De onderhandelingsprocedures worden eindeloos gerekt. Terwijl het over mensen gaat, die moeten weten waar ze aan toe zijn, of ze een toekomst kunnen uitbouwen in Vlaanderen of niet. En dan is er nog justitie, werkgelegenheid, … Deze bladzijden zijn tekort om op alles in te gaan.

Op Vlaams niveau komt milieu bovendrijven. Vlaanderen was aanwezig op de klimaatconferentie in Cancun, Mexico. Spectaculaire afspraken moesten we niet verwachten, maar over één ding zijn we het allemaal eens: Het moet beter! Getuige de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering in de ontwikkelingslanden en dichter bij ons, de vele overstromingen, ook in Vlaanderen in november 2010. 

Heel Vlaams is ook het onderwijs. Volgens het Pisa-rapport behoren onze Vlaamse leerlingen tot de beste van Europa. Enkel Finland doet beter. De Vlaamse leerlingen scoorden voor leesvaardigheid tussen de 7 en 11de plaats. Bijzonder laag is echter de betrokkenheid tot het lezen. De helft van de Vlaamse 15-jarigen leest alleen om informatie te verzamelen of als het moet. 41 procent vindt lezen tijdverlies, slechts voor 18 procent is lezen de favoriete hobby. Dit deed schrijfsterGerda Dendooven in haar pen kruipen. Zij beweert  ‘lezen is het aller-goedkoopste tijdverdrijf. Je kan het overal doen, je hebt niemand nodig en je kan in een handomdraai en voor geen geld overal naartoe reizen. Wie leest, leest ook beter tussen de regels. Wie leest is taalvaardiger, legt sneller verbanden, is toleranter, heeft meer inzicht en scoort bijgevolg beter in De Slimste Mens. Altijd goed voor je ego, je sexappeal, je doorstroommogelijkheden en bijgevolg je portemonnee. Met andere woorden lezen is geen tijdverspilling. Het is een investering op termijn.’ Ik kan haar alleen maar gelijk geven.

2011 wordt het jaar van de vrijwilliger. Dit wordt dus een feestjaar voor al wie zich inzet voor de gemeenschap. Voor de vrijwilliger in de culturele, sport- en jeugdverenigingen, in de scholen, het ziekenhuis en het rusthuis, voor de vrijwillige brandweerman, … Zonder de inzet van deze mensen zou de samenleving nooit zo ‘rijk’ zijn. Zij zorgen voor de gist in het deeg. Als voorzitter van de DCR. van Belsele  weet ik dat de vele verenigingen enkel kunnen voortbestaan door de inzet van al die vrij-willigers. In de loop van het voorbije jaar konden we genieten van wat ze ons aan activiteiten aanboden. Denk maar aan het benefietweekend van de jaarmarkt t.v.v. 11.11.11 en het initiatief van De Galjaar & Ritmica, voor de aidsweeskinderen op 22.12.

Ik wens de verenigingen en de vele vrijwilligers een bruisend 2011. Ik wens alle inwoners van Belsele een gezond en vreugdevol 2011.

Annemie Charlier