Beste Reynaertlezer,                                              15 december 2010

De blaadjes van onze scheurkalender zijn bijna op. Nog enkele dagen resten ons van 2010. Dan is ook dit jaar onherroepelijk voorbij. Of het een goed jaar was? Voor mij persoonlijk wel. Het zat vol mooie dagen. Vol drukke dagen ook, waarbij ik het gevoel had mezelf voorbij te lopen. Vol rustige dagen, waarbij ik kon genieten van een boek, een wandeling of een fietstocht, een nieuw receptje kon uitproberen. Ik hoop dat de balans ook voor ieder van jullie positief is.

Zes maanden  onderhandelen zeven partijen over een nieuwe federale regering. In de eerste weken heerste een positief gevoel, maar sinds september is dat omgeslagen in defaitisme. Men vindt geen vergelijk tussen de verschillende partijen. Elke week blokletterden de kranten ‘deze week wordt een cruciale week voor informateur, formateur, verduidelijker of koninklijk bemiddelaar’. Als ik dit editoraal schrijf, probeert Johan Vande Lanotte een proeve van aanpassing van de financieringswet te schrijven. Daarmee zijn we nog mijlen ver van een regeerakkoord. Van een gezamenlijk standpunt onder de Vlaamse partijen is nog geen sprake. Toch zijn alle Vlaamse partijen bereid het voorstel verder te bestuderen. Tussen Vlamingen en Franstaligen is de rivier, indien mogelijk, nog veel breder.

Na de communautaire hervormingen volgen de onderhandelingen over sociaaleconomische hervormingen, over justitie, over asiel en migratie. Het IMF en Europa vragen immers om ons begrotingstekort structureel af te bouwen. Er zijn bijkomende maatregelen nodig, maatregelen die een regering van lopende zaken niet kan nemen. In de Wetstraat weet niemand blijkbaar hoe het verder moet. Nochtans moeten op vele domeinen knopen doorgehakt worden.

Een degelijk asiel- en migratiebeleid is van levensbelang. Nu Albanezen en inwoners van Bosnië-Herzegovina zonder visum Europa binnen mogen, dreigt de toevloed aan asielzoekers nog toe te nemen. De beelden van kinderen en vluchtelingen in de kou laten geen enkel rechtgeaard mens onberoerd. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Waarom komen zoveel meer asielzoekers naar België dan naar de ons omringende landen? Kan men deze mensen niet beter opvangen of sneller terugsturen, indien hun asielprocedure negatief beoordeeld wordt? Is deze situatie een Westers land waardig? De EU heeft nochtans normen voor de behandeling van asielzoekers, maar die worden niet of willekeurig toegepast. Al dertien jaar wordt aan een echt Europees beleid gewerkt. Maar dat loopt niet van een leien dakje. De kans op asiel verschilt vandaag zo sterk van land tot land dat de Europese Unie veel weg heeft van een 'loterij voor vluchtelingen'. ‘De weerstand van de regeringsleiders om macht af te staan aan Europa, remt de vooruitgang af', zegt Frieda Brepoels, N-VA EU-parlementslid. De onderhandelingsprocedures worden eindeloos gerekt. Terwijl het over mensen gaat, die moeten weten waar ze aan toe zijn, of ze een toekomst kunnen uitbouwen in Vlaanderen of niet. En dan is er nog justitie, werkgelegenheid, … Deze bladzijden zijn tekort om op alles in te gaan.

Op Vlaams niveau komt milieu bovendrijven. Vlaanderen was aanwezig op de klimaatconferentie in Cancun, Mexico. Spectaculaire afspraken moesten we niet verwachten, maar over één ding zijn we het allemaal eens: Het moet beter! Getuige de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering in de ontwikkelingslanden en dichter bij ons, de vele overstromingen, ook in Vlaanderen in november 2010. 

Heel Vlaams is ook het onderwijs. Volgens het Pisa-rapport behoren onze Vlaamse leerlingen tot de beste van Europa. Enkel Finland doet beter. De Vlaamse leerlingen scoorden voor leesvaardigheid tussen de 7 en 11de plaats. Bijzonder laag is echter de betrokkenheid tot het lezen. De helft van de Vlaamse 15-jarigen leest alleen om informatie te verzamelen of als het moet. 41 procent vindt lezen tijdverlies, slechts voor 18 procent is lezen de favoriete hobby. Dit deed schrijfsterGerda Dendooven in haar pen kruipen. Zij beweert  ‘lezen is het aller-goedkoopste tijdverdrijf. Je kan het overal doen, je hebt niemand nodig en je kan in een handomdraai en voor geen geld overal naartoe reizen. Wie leest, leest ook beter tussen de regels. Wie leest is taalvaardiger, legt sneller verbanden, is toleranter, heeft meer inzicht en scoort bijgevolg beter in De Slimste Mens. Altijd goed voor je ego, je sexappeal, je doorstroommogelijkheden en bijgevolg je portemonnee. Met andere woorden lezen is geen tijdverspilling. Het is een investering op termijn.’ Ik kan haar alleen maar gelijk geven.

2011 wordt het jaar van de vrijwilliger. Dit wordt dus een feestjaar voor al wie zich inzet voor de gemeenschap. Voor de vrijwilliger in de culturele, sport- en jeugdverenigingen, in de scholen, het ziekenhuis en het rusthuis, voor de vrijwillige brandweerman, … Zonder de inzet van deze mensen zou de samenleving nooit zo ‘rijk’ zijn. Zij zorgen voor de gist in het deeg. Als voorzitter van de DCR. van Belsele  weet ik dat de vele verenigingen enkel kunnen voortbestaan door de inzet van al die vrij-willigers. In de loop van het voorbije jaar konden we genieten van wat ze ons aan activiteiten aanboden. Denk maar aan het benefietweekend van de jaarmarkt t.v.v. 11.11.11 en het initiatief van De Galjaar & Ritmica, voor de aidsweeskinderen op 22.12.

Ik wens de verenigingen en de vele vrijwilligers een bruisend 2011. Ik wens alle inwoners van Belsele een gezond en vreugdevol 2011.

Annemie Charlier

Amedee Verbruggen werd geboren te Bazel-Waas op 18 november 1886 en overleed er 30 jaar geleden op 28 november 1980. Als volksjongen kreeg hij een opleiding als kasseilegger. Hij had een goed inzicht in het sociale leven en had een flinke dosis gezond verstand. Hij abonneerde zich op ‘De Werkman’ van Pieter Daens. Samen met heel wat bekende streekgenoten vocht hij 4 jaar aan het IJzerfront waar hij in contact kwam met de intellectuele leiders van de frontbeweging, prof. Frans Daels en Mr. Hendrik Borginon. Deze ontmoetingen maakten van de Vlaamse Beweging een ‘Sociale Beweging’.  Amedee werd na de oorlog een vooraanstaand lid van het ‘Verbond van Vlaamse Oud-strijders’ en van de ‘Frontpartij’. Hij werd een veelgevraagd spreker en werd wegbereider voor Dokter Gerard De Paepe, die in 1929 provincieraadslid en bestendig afgevaardigde werd voor de Frontpartij. De geboren Sint-Niklazenaar Dr. August Borms zei over zijn vriend  Amedee Verbruggen: “een man uit het volk, voor het volk, die leeft en strijdt voor zijn ideaal. Hij heeft het Vlaams bewustzijn bij velen bijgebracht. Het was voor hem nooit te veel, indien het zijn Vaderland betrof.”

Omwille van zijn levenslange inzet voor de volksverheffing kreeg deze “kasseilegger van de Vlaamse Beweging” te Bazel een standbeeld aan de kerk. Bij de inhuldiging ervan op 13 april 1988 zei Anton Van Wilderode over Amedee: “Hij is de kleine man, die zich gekromd en wroetend een weg moest banen, maar die na een eerbare en moedige strijd rechtop en fier de Vlaamse ontvoogding tegemoet kon gaan“.

Davidsfonds ere-voorzitter Clem De Ridder getuigde over Amedee: “Van hun ouders leerden zij eerlijkheid en rechtvaardigheid, van hun onderwijzers en van de pastoors, leerden zij hun land lief te hebben. Aan de IJzer legden zij de grondslag voor hun Vlaams-nationalisme.”

Op 22 november 1978 werd hem de erepenning overhandigd, door Maurits Coppieters, toen voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Gemeenschap (instelling later omgevormd tot Vlaamse Raad en nu het Vlaams parlement) (zie foto 1).

Het is déze mens en zijn idealen die de AVK wil herinneren en promoten.

Op zondag 20 februari 2011 wordt iedereen van harte uitgenodigd op lekkere spaghetti. Inschrijven kan vanaf januari via onze vernieuwde webstek. Je vindt er ook alle chiro-info, foto’s, filmpjes, leuke weetjes!  Rechtstreeks contact kan bij de

Chirojoleider Bram 0498 676107. Chiroleidster An-Sofie:0497 383805.

Op zondag 26 december 2010 16 uur brengt het Davidsfonds Belsele ism DF Sint-Niklaas,  het authentieke kerstgebeuren onder de aandacht. Samen  organiseren ze een zangnamiddag voor jong en oud: “U zijt wellekome” in samenwerking met het koor Schakel, de dekenij van Sint-Niklaas, Koor & Stem, Knack en de trappistenbrouwerij van Westmalle. “Vlaanderen zingt kerst”.

Lees meer: DAVIDSFONDS 

Onze weekdagtocht zal volgend jaar  doorgaan op vrijdag 11 maart in de Snepstraat te Lokeren. Start tussen 9 en 15 uur, keuze tussen 4 - 7 of 14 km. Hier vertrekken we midden in de bossen. Natuur verzekerd.

Op ons programma staat nog een wandelvakantie in Arzl, Oostenrijk van 30 januari tot 6 februari 2011, en Karinthië van 15 juli tot 24 juli 2011.

Drempelvrees is niet nodig! Nieuwe leden worden direct in de groep opgenomen. Bent U geïnteresseerd, neem dan vlug contact op met de secretaris Rita Heirbaut, tel 03 772 46 03 of met de voorzitter Marc Lauwaert, tel 0495 688 558.  Meer info vindt je op de webstek

“De Volkstuin” is geworteld en gegroeid uit het populaire “Werk van den Akker en den Haard”, dat aan de volksmens enorme diensten heeft bewezen en de laatste jaren omgevormd en gepropageerd werd onder de naam “De Volkstuin”.

Onder druk van gewijzigde levensomstandigheden, zoals het zoeken naar een passende en zinnige vrijetijdsbesteding, de steeds toenemende zorg en vraag naar een beter leefmilieu, de noodzaak en belangstelling voor gezond voedsel zoals verse en zelf gekweekte groenten. Het aanleren van nieuwe technieken voor biologisch tuinieren. De verfraaiing van de woning met bloemen en planten.

Iedereen die van een moestuin(tje) houdt,  dit graag bewerkt, daar met volle overgave mee bezig is, kan bij ons zijn gading vinden. Je kan heel wat kennis op doen via ons maandblad “De Volkstuin” of via onze  voordrachten. Regelmatig krijg je nieuwe informatie over de siertuin, moestuin, bloementuin, fruittuin, watertuin, vlindertuin. Of je nu een grote plattelandstuin of een kleine stadstuin hebt, een extensieve boerderijtuin of een zeer intensief groentetuintje, of er nu kikkers in je tuin leven of schapen, of alleen regenwormen en spinnen… altijd hebben wij informatie voor je klaar.

Onze e.v. voordracht heeft plaats in de raadszaal van ons gemeentehuis op vrijdag 28 januari  brengt groendienstambtenaar Jan Van Bogaert een projectie over sierstruiken, met beknopt overzicht en toepassingen. De grote variatie, de bloemrijkheid en de grote verscheidenheid aan bladvormen en kleuren bieden in onze siertuin vele gebruiks-mogelijkheden. Vele struiken kunnen aangeplant worden om de tuin minder arbeidsintensief te maken. Ze brengen kleur en geur het hele jaar rond… vlinders, hommels en bijen zijn dan ook regelmatige gasten.

Vrijdag 25 februari brengt Lieve Ongena, medewerker VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) toepassingen over genetisch gewijzigde gewassen. Wat is genetisch wijzigen nu precies? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de risico’s ervan?  E niet te vergeten wat voor evolutie heeft de landbouw doorgemaakt vooraleer we bij GGG’s uitkwamen. Je krijgt vast wel een beter beeld van biotechnologie in de landbouw. Afspraak om 19u.30. Iedereen is welkom en toegang gratis.

Meer concrete info bij: voorzitter Ingrid Schevernels, Schrijberg, 153,  Belsele. Tel: 03 772 29 12. E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of bij secretaris Paul De Schepper, Molenwijk, 126, 9111 Belsele. Tel: 03 772 23 16  E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Di 28/12 20.00u in “t Vossenhol” te Kemzeke poppenkastKoning van Folkloren” (zie ook pag 9)

Zon 9/1 10.30u in lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86, St-Nikl regionale OVV-NIEUWJAARSRECEPTIE. Om 11u stipt spreekt algemeen OVV-voorzitter Bram HERMANS, Welkom alle leden en sympathisanten van  AVK en de Vlaamse verenigingen.

Zon 9/1 16.00u ’t EY: Sigiswald KUIJKEN en Didier Francois (zie t Ey)

Vrij 14/1 19.30u iedereen welkom in zaal Graanmaat, Grote Markt, Sint-Niklaas op de N-VA nieuwjaarsreceptie met als gastspreker minister van werk, sport, ruimtelijke ordening en begroting Philippe Muyters.

Woe 26/1 19.00u Algemene Vergadering DEELCULTUURRAAD Belsele in ’t Ey met gastspreker minister van Cultuur Joke SCHAUWVLIEGE en stadbibliothecaris Rik Van Daele. Iedereen is welkom.

Vrij 28/1 19.30u raadszaal gemeentehuis: Volkstuinvoordracht de verscheidenheid van bladvormen in de siertuinJan Van Bogaert.

Zat 5 febr 15.00u in eetzaal van ‘Gavertje Vier’ AVK-Lichtmisfeest voor leden en sympathisanten. Iedereen is welkom.

Vrij 25/2 19.30u in raadszaal gemeentehuis: “Toepassingen over genetisch gewijzigde gewassen” Lieve Ongena, medewerker VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) (zie p 13)

Zon 27/2 13.30u Lotto-Arenahal Antwerpen 74ste Vlaams Nationaal zangfeeST (kaarten in vvk bij AVK secr Guido Stevens 03 7724600)

Zat 19/3 10u tot 18u, Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke landelijk 50ste VERJAARDAGSFEEST VNJ.

Zat 14/5 en zon 15/5 REYNAERTspektakel, “het land van Reynaert” op de Ster met “ theater Tieret” en “Ondersteboven”. 

AVK-Kalligrafiecursus in zaal van ‘De Klavers’ op 7 avonden van 19u-22u. De juiste data zijn: dinsdag 15/2, woensdagen 2/3, 30/3, 27/4, 11/5, 25/5 en dinsdag 1/6. Deelnameprijs: € 66 voor 6 avonden met 7de gratis te storten op 001-1396357-21 van AVK – Belsele (IBAN: BE 17 0011 3963 5721). Verwittig zeker Linda De Tender 03-772 35 61  of Guido Stevens, 03-772 4600.

organiseert een dansmarathon op woensdag 22 december van 12u tot do 23/12  02 u ten voordele van Music for life.  

- Van 14u tot 18u: Dansvereniging Ritmica voorziet afwisselende dans-sessies voor kinderen en jongeren. Kinderdans, Streetdance, Breakdance, Jazzdans, ... en special guests! 

- Van 18u tot 22u: dansleerkrachten geven het beste van zichzelf in hun stijl voor jongeren en volwassenen. Zumba, Rumba, Salsa, Tango, Boombal, ... en special guests!

- Van 22u tot 02u: De fuif waar alle stijlen bijeenkomen en iedereen zijn dansbeentje kan strekken met bekende DJ's en Special Acts!

Je komt op 22/12 langs in 'De Klavers' en brengt uw vrienden en dansschoenen mee.  En/of je deponeert uw gift bij een van de deelnemende handelaars in onze regio.

Of je schrijft u een bedrag over op rekening nr 000-0 006 566-67van het Rode Kruis met de mededeling GIFT-MFL727. Vanaf € 30 krijgt u hiervoor een fiscaal attest.

benefietconcert ten voordele van IMK op zondag 19/12 17.00 u Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis–Dendermonde. Belselenaars Bert en An Robbrecht - De Graef zetten zich al vele jaren in voor de “arme Indische moeders en kinderen”. 

Bij storting vanaf € 30 op rekening nr  833-4827444-12 van Norbert Robbrecht, met melding gift, ontvang jeeen fiscaal attest.

Deze zuiderse plant vormt een wezenlijk element in elke kruidentuin. Al  sinds mensenheugenis wordt ze zowel op medicinaal als culinair vlak gebruikt. Het was ook een symbool van liefdestrouw: sommige bruiden droegen rozemarijnkransen opgesmukt met kleurrijke zijden linten.

Het kruid werd ook gewaardeerd om zijn vermogen de concentratie te versterken en de associatie met de herinnering bleef eeuwenlang bestaan, waarvan bewijs wordt geleverd door de beroemde woorden van Ophelia in het toneelstuk “Hamlet” van Shakespeare: “Hier is rozemarijn, dat is om mij te herinneren.” Vroeger adviseerde men een bad met rozemarijn om zich levendig en vreugdevol te voelen. Inderdaad een sterk aftreksel of een badolie die de etherische olie van rozemarijn bevat,  is tonicum voor het heel het lichaam.

Het is vooral de etherische olie die uit de bloeiende struik wordt gedestilleerd die wordt ingezet als stimulans voor de bloedsomloop en bij lage bloeddruk. De essence wordt verwerkt in plantaardige olie of bodylotion en werkt –uitwendig toegepast, verwarmend en doorbloeding bevorderend.

Zoals vele andere kruiden werd rozemarijn omgeven met verhalen, sagen en sprookjes. Een alchemist uit de 14e eeuw adviseerde rozemarijnessence in huis te sprenkelen als  geschenk aan de goede geesten. Men geloofde toen dat rozemarijn elfen en andere lieflijke elementaire wezens aantrok.

Dit mediterrane kruid kan men in een scala aan vleesgerechten verwerken, steeds met mate, want het aroma en de smaak gaan snel overheersen! Gebruik bv. rozemarijn ook om gebakken aardappelen op smaak te brengen.

Een apart aperitief: doe in een fles met brede halsopening een greep verse rozemarijntopjes en giet er een fles droge witte wijn over. Sluit de fles en laat max. 3 dagen in koelkast trekken. Zeef dan de rozemarijn eruit. Vanwege het sterk stimulerende karaker is dit drankje niet geschikt voor personen met hoge bloeddruk  (intens en veelvuldig gebruikt van rozemarijn, vooral de etherische olie, wordt afgeraden bij hoge bloeddruk!)                                        

Meer concrete info bij: voorzitter Ingrid Schevernels, Schrijberg, 153,  Belsele. Tel: 03 772 29 12. E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.