Het weekend van 11 november was druk. Maar ook nat. Het regende pijpenstelen en toch namen vele Belselenaren deel aan de activiteiten opgezet ten voordele van 11.11.11 en de jaarmarkt. De traditionele rommelmarkt lokte heel wat kijkers en kopers. ’s Avonds was er de prachtige toneelvoorstelling ‘Damiaan’ en de bingoavond van Belsele Sportief. Spijtig vielen de wandelingen in den Bezenkoek op zaterdag- en zondagnamiddag weg door de aanhoudende regenbuien. Als alternatief kon men in de Wereldwinkel deelnemen aan een wijn-proeverij. Voor wie nog wijn wil kopen voor de feestdagen, kan Reynaert u best wel enkele aanbevelingen doen. Hij was er bij en proefde mee. De opbrengst bedroeg dit jaar opnieuw ongeveer € 1.600. Waarvoor dank aan alle medewerkers en sponsors.

De vzw Trage Wegels  heeft een bondgenoot in ‘De Raaklijn’ en in de ‘Amedee Verbruggenkring’. Deze organisatie wil in Vlaanderen de inventarisatie maken van alle voetwegels, kerkwegels, fietswegels, … Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft samen met de dienst Toerisme al de bereikbare trage wegels van het grondgebied in kaart gebracht. Volgens ‘De Raaklijn’ zijn ruim de helft van de wegen niet aanwezig op deze kaart. 'In het oud-gemeentehuis hangt een kaart met alle trage wegen van Belsele. Wij hebben er 69 geteld', zegt Firmin De Beleyr van ‘De Raaklijn’. In vergelijking met vroeger zijn er heel wat wegels verdwenen. Ze zijn straat geworden, ze liggen in een nieuwe woonwijk, ze zijn opgeslorpt door akkers en weiden. De bedoeling van vzw ‘Trage Wegels’ is om, waar mogelijk, de wegels te ontsluiten voor wandelaars en fietsers. Een mooi voorbeeld is de Stadhoudersboschwegel die binnenkort weer helemaal open zal zijn. Dank aan ‘De Raaklijn’ en het stadbestuur voor hun constructieve samenwerking. In de schoot van de dorpsraad wordt een werkgroep ‘trage wegels’ opgericht. Wie wil meewerken, vindt meer info op www.belsele.be

Eind november viel de eerste sneeuwperiode van dit seizoen. Sneeuw is leuk, maar gladde voetpaden zorgen vaak voor gevaarlijke toestanden. Ouderen en minder mobiele of zorgbehoevende mensen slagen er vaak niet in om hun eigen voetpad sneeuwvrij te houden, wat eigenlijk een plicht is. Misschien kan het stadsbestuur via zoveel mogelijk gemeentelijke infokanalen (website, infoblad, eventueel affiches, … ) een warme oproep lanceren om haar inwoners te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en hoe ze met een vriendelijk gebaar minder mobiele buren een dienst kunnen bewijzen?Daarnaast biedt de sneeuwruimlijn een oplossing. 80-plussers kunnen een aanvraag indienen bij de stedelijke klantendienst om hun trottoir sneeuw- en ijzelvrij te maken. De vergoeding bedraagt 2,5 euro, ter plekke te betalen aan de sneeuwruimersploeg. Info: 03-760.91.00.

Linda De Schepper, geboren en getogen in Belsele schreef een gedichtenbundel 'Gevoelens'. Voor onze cultuurminnende Reynaert altijd reden om zijn oor te luisteren te leggen. 'Met eenvoudig en beeldig taalgebruik beschrijft ze gevoelens die iedereen zal herkennen. Het hoofdthema 'Liefde' wordt begeleid door verdriet, vreugde, vriendschap,… De gedichten gaan over emoties uit het echte leven, recht uit het hart. Elk gedicht raakt op zijn eigen manier wel een gevoelige snaar. Laat u verrassen door deze meeslepende gevoelens : 'gevoelens geschilderd door een pen'. Te verkrijgen bij haar thuis in de Kleemstraat 8 te Belsele. (gsm 0474/26.00.36)