Di 28/12 20.00u in “t Vossenhol” te Kemzeke poppenkastKoning van Folkloren” (zie ook pag 9)

Zon 9/1 10.30u in lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86, St-Nikl regionale OVV-NIEUWJAARSRECEPTIE. Om 11u stipt spreekt algemeen OVV-voorzitter Bram HERMANS, Welkom alle leden en sympathisanten van  AVK en de Vlaamse verenigingen.

Zon 9/1 16.00u ’t EY: Sigiswald KUIJKEN en Didier Francois (zie t Ey)

Vrij 14/1 19.30u iedereen welkom in zaal Graanmaat, Grote Markt, Sint-Niklaas op de N-VA nieuwjaarsreceptie met als gastspreker minister van werk, sport, ruimtelijke ordening en begroting Philippe Muyters.

Woe 26/1 19.00u Algemene Vergadering DEELCULTUURRAAD Belsele in ’t Ey met gastspreker minister van Cultuur Joke SCHAUWVLIEGE en stadbibliothecaris Rik Van Daele. Iedereen is welkom.

Vrij 28/1 19.30u raadszaal gemeentehuis: Volkstuinvoordracht de verscheidenheid van bladvormen in de siertuinJan Van Bogaert.

Zat 5 febr 15.00u in eetzaal van ‘Gavertje Vier’ AVK-Lichtmisfeest voor leden en sympathisanten. Iedereen is welkom.

Vrij 25/2 19.30u in raadszaal gemeentehuis: “Toepassingen over genetisch gewijzigde gewassen” Lieve Ongena, medewerker VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) (zie p 13)

Zon 27/2 13.30u Lotto-Arenahal Antwerpen 74ste Vlaams Nationaal zangfeeST (kaarten in vvk bij AVK secr Guido Stevens 03 7724600)

Zat 19/3 10u tot 18u, Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke landelijk 50ste VERJAARDAGSFEEST VNJ.

Zat 14/5 en zon 15/5 REYNAERTspektakel, “het land van Reynaert” op de Ster met “ theater Tieret” en “Ondersteboven”. 

AVK-Kalligrafiecursus in zaal van ‘De Klavers’ op 7 avonden van 19u-22u. De juiste data zijn: dinsdag 15/2, woensdagen 2/3, 30/3, 27/4, 11/5, 25/5 en dinsdag 1/6. Deelnameprijs: € 66 voor 6 avonden met 7de gratis te storten op 001-1396357-21 van AVK – Belsele (IBAN: BE 17 0011 3963 5721). Verwittig zeker Linda De Tender 03-772 35 61  of Guido Stevens, 03-772 4600.