benefietconcert ten voordele van IMK op zondag 19/12 17.00 u Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis–Dendermonde. Belselenaars Bert en An Robbrecht - De Graef zetten zich al vele jaren in voor de “arme Indische moeders en kinderen”. 

Bij storting vanaf € 30 op rekening nr  833-4827444-12 van Norbert Robbrecht, met melding gift, ontvang jeeen fiscaal attest.