Amedee Verbruggen werd geboren te Bazel-Waas op 18 november 1886 en overleed er 30 jaar geleden op 28 november 1980. Als volksjongen kreeg hij een opleiding als kasseilegger. Hij had een goed inzicht in het sociale leven en had een flinke dosis gezond verstand. Hij abonneerde zich op ‘De Werkman’ van Pieter Daens. Samen met heel wat bekende streekgenoten vocht hij 4 jaar aan het IJzerfront waar hij in contact kwam met de intellectuele leiders van de frontbeweging, prof. Frans Daels en Mr. Hendrik Borginon. Deze ontmoetingen maakten van de Vlaamse Beweging een ‘Sociale Beweging’.  Amedee werd na de oorlog een vooraanstaand lid van het ‘Verbond van Vlaamse Oud-strijders’ en van de ‘Frontpartij’. Hij werd een veelgevraagd spreker en werd wegbereider voor Dokter Gerard De Paepe, die in 1929 provincieraadslid en bestendig afgevaardigde werd voor de Frontpartij. De geboren Sint-Niklazenaar Dr. August Borms zei over zijn vriend  Amedee Verbruggen: “een man uit het volk, voor het volk, die leeft en strijdt voor zijn ideaal. Hij heeft het Vlaams bewustzijn bij velen bijgebracht. Het was voor hem nooit te veel, indien het zijn Vaderland betrof.”

Omwille van zijn levenslange inzet voor de volksverheffing kreeg deze “kasseilegger van de Vlaamse Beweging” te Bazel een standbeeld aan de kerk. Bij de inhuldiging ervan op 13 april 1988 zei Anton Van Wilderode over Amedee: “Hij is de kleine man, die zich gekromd en wroetend een weg moest banen, maar die na een eerbare en moedige strijd rechtop en fier de Vlaamse ontvoogding tegemoet kon gaan“.

Davidsfonds ere-voorzitter Clem De Ridder getuigde over Amedee: “Van hun ouders leerden zij eerlijkheid en rechtvaardigheid, van hun onderwijzers en van de pastoors, leerden zij hun land lief te hebben. Aan de IJzer legden zij de grondslag voor hun Vlaams-nationalisme.”

Op 22 november 1978 werd hem de erepenning overhandigd, door Maurits Coppieters, toen voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Gemeenschap (instelling later omgevormd tot Vlaamse Raad en nu het Vlaams parlement) (zie foto 1).

Het is déze mens en zijn idealen die de AVK wil herinneren en promoten.