Beste Reynaertlezer, Weer is een jaar voorbijgegaan. Kerstmis en nieuwjaar staan voor de deur. Dagen van gezelligheid en feesten met familie en vrienden. Dagen waarop we elkaar het beste toewensen,gezondheid en geluk,365 dagen lang. De redactie van“De Reynaert” wil niet achter blijven en wenst zijn lezers het allerbeste voor het komende jaar. In deze tijd van het jaar kijken we terecht even terug naar wat 2003 ons bracht. Op wereldniveau springt de oorlog tegen Saddam Houssein en het terrorisme in het oog. In het voorjaar vielen de VS met hun bondgenoten Irak binnen om een einde te maken aan de heerschappij van Saddam. Op 14 december vernamen we via de pers”We hebben hem!” In een schuilhol onder de grond werd Saddam gevangen genomen. De situatie in Irak was en is onvoorspelbaar. Zal de arrestatie van Saddam voor rust en vrede zorgen in de regio? Zullen de VN erin slagen een democratische regering tot stand te brengen? Zullen de verschillende bewegingen in Irak bereid zijn om samen te werken aan een vredevolle toekomst? In Europa hebben staats- en regeringsleiders overlegd en gepraat over een nieuwe grondwet. Nu de EU uitbreidt met 10 landen staat de werking van de instellingen onder druk. De laatste top,onder leiding van Italië,was allesbehalve een succes. De Ierse voorzitter zal de volgende maanden ernstig werk moeten leveren. AVK steunt de eis van de Vlaamse Beweging dat Vlaanderen in het nieuwe Europa met een eigen stem aan de besluitvorming mag deelnemen. We staan daarmee niet alleen. Vanuit Cataloniëverdedigde de socialistische premier deze week nog de deelname van de Catalanen met een eigen stem in Europa. Op 18 mei waren er federale verkiezingen. De politieke kaarten werden grondig door elkaar geschud. Veel regeringswerk is er ondertussen nog niet gebeurd. De nachtvluchten en de dienstencheques zorgden voor gekrakeel tussen de regeringspartijen. Bij de debatten over het migrantenstemrecht was de verdeeldheid tussen de regeringspartijen overduidelijkén bijwijlen pijnlijk. Alle politieke commentatoren duiden de culturele verschillen tussen Vlamingen en Walen als oorzaak van de problemen. Eindelijk krijgt de Vlaamse Beweging gelijk. Vlaanderen en Walloniëdenken over tal van problemen verschillend,maar nog altijd moeten zij samen naar oplossingen zoeken. Oplossingen die voor geen van beide landsdelen de beste zijn. Die zelfs contraproductief werken. Het aantal werklozen in Belgiësteeg van 2002 naar 2003 met 10%,ondanks mediagenieke werkgelegenheidsconferenties. Het laatste jaar werden 10.000 werklozen door verwezen naar de RVA. Verdeelsleutel van de doorwijzingen was in Vlaanderen 65%,in Wallonie 8%,en 27%in Brussel. Misschien zal de paarse regering stilaan begrijpen waarom de Vlaamse intelligentsia meer en meer ijveren voor Vlaamse autonomie. 2004 wordt zowel voor Vlaanderen als Europa een belangrijk jaar. In juni zijn er verkiezingen voor het Vlaams en Europees parlement. Vlaanderen beslist dan of de paarse meerderheid verder kan besturen. Vlaanderen beslist of kleine partijen als N-VA en Groen! nog vertegenwoordigd zijn in het parlement. Is de politieke herverkaveling echt nodig? Hebben kleine partijen bestaansrecht? Vlaanderen beslist over onderwijs en wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek,gesteund door de overheid,zorgt voor tewerkstelling. Werk-gelegenheidsprogramma’s en projecten moeten verder uitgewerkt worden. Zal of wil de regering de Kyoto-normen halen? De witte woede steekt opnieuw de kop op. Vlaanderen moet zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle inwoners. Over deze en andere vragen beslissen de verkiezingen. 2004 wordt voor Belsele een jaar van vernieuwing. Er staan belangrijke werken op stapel. Het dorp zal een nieuw uitzicht krijgen. De Belseelse Dorpsraad rondde zijn inspraakronde af over de heraanleg van Belseledorp en kwam tot een algemene consensus die bezorgd werd aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen en aan het werk gaan. De DCR start een project voor het plaatsen van een kunstwerk op het dorpsplein. Vele verenigingen zorgen voor het“samen-leven” in ons dorp en nodigen iedereen uit om daaraan deel te nemen. 2004 wordt ook voor ieder van ons belangrijk. We moeten het hoofd bieden aan de gewone dagelijkse zorgen. Werkgelegenheid,gezondheid,geluk van ouders,kinderen en kleinkinderen,het houdt ons alle dagen bezig. In deze drukke dagen van het jaar wil de redactie van“De Reynaert” u een handvol tijd toewensen. Tijd om te genieten van elkaar,tijd om leuke dingen te doen,tijd om even stil te staan en te beseffen dat het leven in Vlaanderen goed is. We wensen u tijd om de deur te openen voor de buren,de eenzame uit de straat. We wensen u ook tijd om te genieten van deze Reynaert en wensen u veel leesplezier.